05. 10. 2022 | 12:30, Kabinet 444
Oddelek za sociologijo

Značilnosti platformnega dela v Sloveniji

Staša Jovanović, Sociologija kulture - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Gorazd Kovačič

07. 10. 2022 | 11:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Vloga šolske svetovalne službe pri delu z mladostniki, ki se samopoškodujejo

Neža Martinčič, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: doc. dr. Petra Gregorčič Mrvar

10. 10. 2022 | 11:00, Kabinet 334
Oddelek za umetnostno zgodovino

Recepcija muzejske dejavnosti v medvojnem času v dnevnem slovenskem časopisju

Ela Mori, Umetnostna zgodovina - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Katja Mahnič

10. 10. 2022 | 12:00, Kabinet 129
Oddelek za psihologijo

Značilnosti žrtev nasilja v času epidemije covida-19

Iris Baruca, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Robert Masten

12. 10. 2022 | 14:00, Modra soba
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Uporaba mobilnih naprav za branje e-gradiv med študenti Univerze v Ljubljani

Ksenija Rivo, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Informacijske vede

Mentor: prof. dr. Maja Žumer

13. 10. 2022 | 10:45, 532
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Študentje kot uporabniki Centralne tehniške knjižnice (CTK): razumevanje uporabe prostora

Evald Cencič, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Jan Pisanski