04. 11. 2021 | 12:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Izobraževanje romskih učencev med epidemijo covid-19

Ela Mišigoj, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc

11. 11. 2021 | 11:30, 209C
Oddelek za slovenistiko

Poenobesedenje in pogovorni jezik

Kristina Anželj, Slovenistika - 2. stopnja - E, P

Mentor: red. prof. dr. Andreja Žele

09. 11. 2021 | 11:00, GIKL (16 računalnikov)
Oddelek za geografijo

Analiza kakovosti vode na izbranih vodotokih v Zasavju

Lenart Štaut, Geografija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Tajan Trobec

08. 11. 2021 | 11:30, GIKL (16 računalnikov)
Oddelek za geografijo

Socialno podjetništvo na podeželju

Sara Košir, Geografija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Alenka Slavec Gomezel, red. prof. dr. Irma Potočnik Slavič

09. 11. 2021 | 10:00, GIKL (16 računalnikov)
Oddelek za geografijo

Vrednotenje učinkov socialnega kapitala pri delovanju organizacij v Upravni enoti Litija

Jasna Sitar, Geografija - 2. stopnja - E

Mentor: red. prof. dr. Irma Potočnik Slavič

18. 11. 2021 | 17:00, Modra soba
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Temeljni pojmi Heideggrove poetologije

Milosav Gudović, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Literarne vede

Mentor: red. prof. dr. Vid Snoj

04. 11. 2021 | 10:00, Modra soba
Oddelek za klasično filologijo

Med logosom in mitom: Antika pri Emmanuelu Levinasu

Tanja Rebula, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Literarne vede

Mentor: doc. dr. David Movrin, red. prof. dr. Branko Klun

05. 11. 2021 | 12:00, spletni zagovor
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Izkušnje referenčnih knjižničarjev s problematičnimi uporabniki

David Zalar, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Marija Petek

29. 10. 2021 | 08:30, spletni zagovor
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Analiza in vrednotenje portala Mrežnik

Neža Podjavoršek, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja - E

Mentor: red. prof. dr. Maja Žumer

04. 11. 2021 | 13:00, spletni zagovor
Oddelek za psihologijo

Vpliv stilov vodenja na motivacijo zaposlenih

Jasna Butković, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Boštjan Bajec

04. 11. 2021 | 10:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Psihološki konflikti pripovedovalca v esejih “Shooting an Elephant” in “A Hanging” pisatelja Georga Orwella

Jelena Knežević, Anglistika - 2. stopnja - E

Mentor: red. prof. dr. Igor Maver

28. 10. 2021 | 14:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Analiza komunikacije v kazenskih sodnih procesih z uporabo Griffithsove mape vprašanj

Kaja Jaklin, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Eksperimentalna psihologija

Mentor: izr. prof. dr. Igor Areh, red. prof. dr. Marko Polič

03. 11. 2021 | 11:00, spletni zagovor
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Pasma v nastajanju: Reja slovenskega toplokrvnega konja

Lea Podgoršek, Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja - E

Mentor: red. prof. dr. Bojan Baskar