Razvoj glagolskih tvorjenk v slovanskih jezikih v luči kategorialne analogije

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1230. sestanek, ki bo v ponedeljek, 22. maja 2023, ob 18. uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Na temo Razvoj glagolskih tvorjenk v slovanskih jezikih v luči kategorialne analogije bo predavala zasl. prof. Alenka Šivic Dular, Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete. 

Povzetek:

Na glagolskem gradivu iz slovanskih jezikov v predavanju predstavljam pojav vrste analogije, ki se ji lahko reče kategorialna analogija. Ta omogoča, da se glagoli v jeziku besedotvorno prenavljajo, kar pomeni, da se konkretni glagol iz neproduktivnega paradigmatskega vzorca (tj. izhodiščnega PV1) lahko prevaja v produktivnega (tj. ciljnega PV2) pod pogojem, da so za oba (tj. za PV1 in PV2) značilne enake kategorialne lastnosti. Zunanji znak tega procesa je popolna prekrivnost leksikalnega in slovničnega pomena v izhodiščni tvorjenki tipa PV1 in ciljni tipa PV2. Prevod iz izhodiščne PV1 v ciljno PV2 poteka najprej kot besedotvorni preskok, tj. najprej se nova nosilna, ključna paradigmatska oblika (nedoločnik) tipa PV2 tvori iz sedanjiške podstave tipa PV1, nato pa se začnejo širiti tudi ostale paradigmatske oblike tipa PV2 in postopoma izpodrivajo starejše paradigmatske oblike tipa PV1, na koncu pa lahko tudi popolnoma prevladajo. Pojav bo ilustriran na izbranem gradivu, predstavljene pa bodo tudi metodološke možnosti za raziskovanje notranjih dejavnikov, ki vodijo v dialektizacijo slovanskega jezikovnega prostora in poglabljajo vpogled v diahroni razvoj jezika. 

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju