Rensko-flamska mistika: cikel gostujočih predavanj

Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete v sodelovanju z Inštitutom za študije meništva in kontemplativne znanosti vabi na tretji cikel gostujočih predavanj o zgodovini mistike, ki bo v okviru seminarja Srednjeveška in renesančna filozofija potekal na Filozofski fakulteti med 9. in 20. marcem 2023.

Letošnji seminar se bo osredotočal na vélike avtorje rensko-flamske mistike 13. in 14. stoletja, Mojstra Eckharta (1260–1328), Janeza Taulerja (1300–1361), Henrika Suza (1295–1366) in Jana van Ruysbroecka (1293–1381), ki so na obrobju tedanje sholastike s svojo značilno mistično-spekulativno govorico poudarjali iskanje in izkustvo Boga v duši. Pri tem so se naslonili na bogato tradicijo ženskih mistikinj 13. stoletja, Mechtilde iz Magdeburga (1241–1298), Gertrude iz Helfte (1256–1302), Hadewijch iz Antwerpna (1200–1260) in drugih, odmev njihove misli pa je kmalu dosegel tudi naše kraje in je razviden v latinskem opusu Nikolaja Kempfa (1416–1497), dolgoletnega priorja kartuzij Pleterje in Jurkloštra. 

Gostujoči predavatelji bodo obdobje rensko-flamske mistike predstavili na petih samostojnih predavanjih:

1. uvodno predavanje: četrtek, 9. marec 2023, ob 18. uri (pred. 2): Gorazd Kocijančič: Mojster Eckhart v luči svojih latinskih spisov,

2. predavanje: ponedeljek, 13. marec 2023, ob 18. uri (pred. 434): Alen Širca: Eckhartovi učenci: Suzo, Tauler, Ruysbroeck,

3. predavanje: torek, 14. marec 2023, ob 8. uri (pred. 430): Borut Škodlar: Dogajanja v duši in najdevanje Boga pri Mojstru Eckhartu,

4. predavanje: četrtek, 16. marec 2023, ob 8. uri (pred. 430): Nena Bobovnik: Samota in ljubezen pri Nikolaju Kempfu in psevdo-Eckhartovem "Gorčičnem zrnu",

5. plenarno predavanje: ponedeljek, 20. marec 2023, ob 18. uri (pred. 030): Boris A. Novak: Pesniška mistika Sv. Hadewijch.

Vstop prost. Lepo vabljeni!

 

Dogodki

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Marka Krevsa pred izvolitvijo v naziv redni profesor

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Izmenjevalnico oblačil PRINESI // ODNESI

Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predavanje Friederike Kind-Kovács: Kako raziskovati zgodovino otroštva otrok Budimpešte po prvi svetovni vojni

Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente