Spolno nadlegovanje in spolno nasilje med študenti in študentkami na Filozofski fakulteti in na Univerzi v Ljubljani

V četrtek, 6. maja 2021, ob 17.00 uri bo v okviru Dnevov enakosti spolov FF potekal pogovor na temo Spolnega nadlegovanja in spolnega nasilja med študentsko populacijo na Filozofski fakulteti in na Univerzi v Ljubljani.

V prvem delu pogovora bosta magistrski študentki Sara Ugrin in Tina Bizjak predstavili ključne ugotovitve pilotnega projekta o spolnem nadlegovanju in nasilju med študenti in študentkami na Filozofski fakulteti, ki je bil v letu 2019 izveden pod mentorstvom prof. dr. Milice Antić Gaber. Predstavnice študentske skupine Rezistenca pa bodo predstavile preliminarne rezultate raziskave o spolnem nadlegovanju in spolnem nasilju med študenti in študentkami na Univerzi v Ljubljani.

V drugem delu pogovora bomo predstavljene rezultate umestili v širši družbeni kontekst in jih poskušale_i razumeti skozi specifike akademskega polja in razmerij moči, ki se v njem ustvarjajo. Razmišljale_i bomo o tem, kje smo in kam gremo glede naslavljanja tega problema med študentsko populacijo, ter ugotavljale_i kaj so ključne pomankljivosti pri njegovem sistemskem in institucionalnem reševanju. Poleg zgoraj omejenih govork, bo v drugem delu pogovora sodelovala tudi dr. Jovana Mihajlovič Trbovc, ki bo skozi izkušnje dela spregovorila o strukturnih in proceduralnih vprašanjih v postopkih reševanja spolnega nadelgovanja in nasilja med študenti in študentkami na Univerzi v Ljubljani. V pogovoru pa se bomo dotaknile_i tudi vprašanja tovrstnega nadlegovanja in nasilja na področju študentskega dela, zlasti v skrbstvenih in feminiziranih poklicih, kjer je za tovrstno viktimiazicijo tveganost bistveno višja kot sicer.

Pogovor bo vodila dr. Jasna Podreka.

Vabljeni na Zoom.

Dogodki

Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju