Vprašanje slovenske (knjižno)jezikovne identitete

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1243. sestanek, ki bo v ponedeljek, 8. aprila 2024, ob 18. uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Na temo Vprašanje slovenske (knjižno)jezikovne identitete bo predaval prof. dr. Hotimir Tivadar (Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani).

Slovenski jezik ima za vse slovensko govoreče zelo veliko simbolno vrednost. Tudi neslovenisti in celo nejezikoslovci se pogosto zelo intenzivno ukvarjajo z jezikovnimi vprašanji. Pomembno vprašanje je, kakšen je odnos prebivalcev Slovenije in strokovnjakov do slovenščine, še posebej do knjižnega jezika, kakšna je vrednost knjižnega jezika danes. Na tem predavanju se bomo spraševali o slovenski jezikovni identiteti danes. Še posebej se bomo ozrli na vprašanja govorjenega jezika, ki najintenzivneje določa govorce, zlasti slovenske, saj smo na Slovenskem tako pravorečno kritični (lepo oz. prav sta zelo pomembni besedi v smislu slovenske jezikovne kulture) kot tudi narečno zavedni.

Nekaj virov:

TIVADAR, Hotimir. Policentrični razvoj slovenskega jezika in njegov vpliv na oblikovanje govorne norme. V: NIKOLOVSKI, Gjoko (ur.), ULČNIK, Natalija (ur.). Slavistična prepletanja 1. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. Str. 83-97. ISBN 978-961-286-581-8. , DOI: 10.18690/um.ff.3.2022.6.,

Tivadar, Gorazd, in Hotimir Tivadar. Problematika snemanja in zapisovanja govorjenih besedil na slovenskih sodiščih: (na primeru sojenja na okrajnem sodišču v severovzhodni Sloveniji). Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 43–50,

TIVADAR, Hotimir. Variantnost v prihodnjem slovenskem pravopisu: (s poudarkom na pravorečju). V: DOBROVOLJC, Helena (ur.), et al. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 109-121, 333, 344,

Tivadar, Hotimir. „Future of Slovene as a former Yugoslav language: (speech and language between language dictators and real life)“. Govor, let. 35, št. 1, 2018, str. 53–77,

Tivadar, Hotimir. „Codification of the spoken language: an example of contemporary Slovene“. Linguistica, št. 52, 2012, str. 337–48.

Dogodki

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Marka Krevsa pred izvolitvijo v naziv redni profesor

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Izmenjevalnico oblačil PRINESI // ODNESI

Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predavanje Friederike Kind-Kovács: Kako raziskovati zgodovino otroštva otrok Budimpešte po prvi svetovni vojni

Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente