Hrvaška in srbska književnost 3

Hrvaška in srbska književnost 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Obdobje razsvetljenstva. Sentimentalni roman. Redakcija ljudskega slovstva. Zbirke ljudskega slovstva. Nacionalna romantika. Ilirsko gibanje; pobudniki, osebnosti, dela. Lirika, epika, dramatika. Literarne revije in glasila. Regionalne književnosti. Domoljubje, svobodoljubje, junaštvo in pogum; nacionalni ep.
Literarno življenje v BiH v 19. stoletju.
Črnogorska književnost v 19. stoletju.

Naslovi literarnih del so podani na začetku vsakega semestra glede na poudarek na tematskih sklopih.

J. Jurančič: Srpsko, hrvatsko, makedonsko berilo I., Ljubljana 1964.
I. Frangeš: Povijest hrvatske književnosti, Zagreb-Ljubljana 1987, 1993. 122–174.
J. Deretić: Dositej i njegovo doba, Beograd 1969; Istorija srpske književnost, Beograd 1984, 2003. 219–361.
A. Barac: Književnost ilirizma, Zagreb 1954.
M. Popović: Istorija srpske književnosti, Romantizam, I-III, Beograd 1968.
M. Živančević: Ilirizam, PSHK, knj. 4., Zagreb 1975.
K. Nemec: Povijest hrvatskog romana: od početaka do kraja 19. stoljeća, Zagreb 1994.