Hrvaška in srbska književnost 4

Hrvaška in srbska književnost 4

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Motivika domoljubnega značaja; prehod iz romantike k realizmu; zgodovinski, socialni in psihološki realizem. Lirika. Tematiziranje ruralnega in meščanskega okolja. Potopisna proza. Sentimentalno-didaktična proza, zgodovinske drame in tragedije. Literarna kritika in literarna zgodovina.

Naslovi literarnih del so podani na začetku vsakega semestra glede na poudarek na tematskih sklopih.

J. Jurančič: Srpsko, hrvatsko, makedonsko berilo I., Ljubljana 1964.
I. Frangeš: Povijest hrvatske književnosti, Zagreb-Ljubljana 1987, 1993. 175–226.
J. Deretić: Istorija srpske književnosti, Beograd 1984, 2003. 362–426.
Realizam, zbirka PSHK, Zagreb 1960.
K. Nemec: Povijest hrvatskog romana: od početaka do kraja 19. stoljeća, Zagreb 1994.
D. Vučenov: Tragom epohe realizma, Kruševac 1981.
V. Brešić: Novija hrvatska književnost, Zagreb 1994.