Bilingvizem. Teorija in praksa

Bilingvizem. Teorija in praksa

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

1. Predmet psiholingvistike.
2. Jezik in spomin, produkcija, percepcija, mišljenje.
3. Bilingvizem. Definicija, razvrščanje.
4. Intencionalni bilingvizem.
5. Splošni, lingvistični, sociolingvistični ter psiholingvistični vidiki bilingvizma.

Štefánik, J.: Bilingvizmus na pozadí dvoch morfologicky odlišných typov jazykov. Bratislava: UK. 2000.
Štefánik, J.: Jeden človek, dva jazyky. Bratislava: AEP. 2000.
Antológia bilingvizmu. Bratislava: AEP. 2004.