Kultura sodobne Grčije

Kultura sodobne Grčije

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kavčič Jerneja

- Pojmi klasične filologije, bizantinistike in neogrecistike; razmejitev med antiko, bizancem in novejšo grško zgodovino;
- Vprašanje kontinuite in diskontinuitete v grški zgodovini, kulturi, jeziku;
- Pregled zgodnejše novogrške zgodovine, kulture in literature (Grčija po letu 1204; kretska renesančna kultura in literatura);
- Grčija po letu 1453; Grki in grška kultura v Otomanskem obdobju;
- Grško razsvetljenstvo, revolucionarno gibanje in nastanek novogrške države; literarno ustvarjanje v tem obdobju;
- Grčija od nastanka novogrške države do maloazijske katastrofe; jezikovno vprašanje, kultura in literatura;
- Novejša grška zgodovina in književnost; poglavitne smeri in predstavniki (N. Kazantzakis, O. Elytis, G. Seferis, K. Kavafis).

Obvezna:
- Beation, R. An Introduction to Modern Greek Literature. Oxford 1999.
- Clogg, R. A concise history of Greece. Second edition. Cambridge 2002.
- Politis, L. A history of Modern Greek Literature. Oxford 1975.

Dodatna:
- Gantar, K. »Kopitar in grštvo«. V: Kopitarjev zbornik: mednarodni simpozij v Ljubljani, 29. Junij-1.julij 1994, 375-381. Ljubljana 1996.
- Holton, D., ur. Literature and Society in Renaissance Crete. Cambrige 1991.
- Fabjan, D. »Trije modeli upesnjene zgodovine v poeziji Konstantina Kavafisa.« Keria, Studia Latina et Graeca 8, št. 1 (2009): 91-117.
- Koliopoulos, I. in Th. Veremis. Modern Greece: A history since 1821. Oxford 2010.
- Vitti, M. Storia della letteratura neogreca. Rim 2012.