Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj

Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Orel Kos Silvana

Delo poteka v obliki analize podnaslovljenih odlomkov različnih žanrov in z različnimi podnaslovnimi značilnostmi ter samostojnega podnaslavljanja s skupinsko analizo in evalvacijo.
Obravnavane teme: podnaslovni postopek – prevajalski in tehnični vidiki; oblika podnapisov; oblikovanje besedila – delitev med podnapisi in znotraj podnapisov; ritem menjavanja podnapisov in primeri delitve dialoga na podnaslovne enote; načela zgoščevanja besedila ob hitrem ritmu; jezik podnapisov kot posebna prenosniška zvrst – prevajanje nezbornega govora, dialektov, slenga; prevajanje kulturno specifičnih izrazov v podnapisih; prevajanje jezikovnih in jezikovno-slikovnih iger v dialogu; podnaslavljanje gledaliških in drugih umetnostnih besedil; prevajanje po danih časovnih kodah.

1. Ivarsson, Jan, in Mary Carroll. 1998. Subtitling. Simrishamm: TransEdit.
2. Gambier, Yves, ur. 1998. Translating for the media. Turku: Painosalama OY.
3. Kovačič, Irena. 1996. Subtitling strategies : a flexible hierarchy of priorities. V: Heiss, Christine, in Rosa Maria Bollettieri Bosinelli (ur.): Traduzione multimediale per il cinema, la televisione e la scena: atti del convegno internazionale. Bologna: CLUEB, str. 297-305.
4. Kovačič, Irena. 1998. Six subtitlers – six subtitling texts. V: Bowker, Lynne, in sod. (ur.): Unity in diversity? Current trends in translation studies. Manchester: St. Jerome, str. 75-82.
5. Gambier, Yves, ur. 1995. Audiovisual Communication and Language
6. Transfer. Translatio – FIT Newsletter (XIV, 3-4).
7. Cintas, Jorge Díaz (ur.) 2009. Motion Pictures into German, French and Spanish. Frankfurt: Lang.New trends in audiovisual translation. Bristol (UK) ; Buffalo (USA): Multilingual Matters.
8. Şerban, Adriana, Matamala, Anna, in Jean-Marc Lavaur (ur.) 2011. Audiovisual translation in close-up : practical and theoretical approaches. Bern: P. Lang.