Ustno slovstvo

Ustno slovstvo

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Ustno slovstvo kot eden temeljev nacionalnih književnosti. Slovanski deseterec; slovanska antiteza. Teoretične obravnave ustnega slovstva. Motivi in oblike ljudskih umotvorov. Lirika, epika in nastavki dramatike. Ljudski pevci; zbiratelji ustnega izročila. Natisi; odmevi v literarni vedi doma in na tujem. Vrednote ustnega izročila v južnoslovanskem prostoru kot vir številnih jezikovnih, literarnih in drugih znanstvenih obravnav. Konstitutivna vloga ustnega slovstva v pisni književnosti.

- Hrvatske narodne pjesme, PSHK, Zagreb 1960.
- V. S. Karadžić: Srpske narodne pjesme I-IV; SD in druge izdaje.
- J. Jurančič: Srbska in hrvatska ljudska epika, Ljubljana 1959.
- M. Bošković-Stulli, Usmena književnost kao umjetnost riječi, Zagreb 1975.
- V. Latković: Narodna književnost I, Beograd 1991.
- H. Krnjević: Antologija narodnih balada, 1978.
- A. B. Lord: Pevač priča, Beograd 1990.

Naslovi literarnih del bodo podani bodo na začetku vsakega semestra glede na poudarek na tematskih sklopih.