Jezikovne vaje II

Jezikovne vaje II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valenčič Arh Urška, izr. prof. dr. Polajnar Lenarčič Janja, lekt. dr. Felgner Lars

Vsebina

• Besedišce podrocij in komunikativna izhodišca:
• Sodobne družbene teme s podrocja študija in šolanja, znanosti in tehnike, zgodovine, umetnosti, politike (EU, D-A-CH), jezika in medijev (besedila iz casopisov, revij in knjig, televizijski in videoposnetki ipd.
• Slovnica: Izbrana slovnicna poglavja se navezujejo na predavanja o skladnji v komunikativnem kontekstu.
Poudarjena je pravilna uporaba standardnih jezikovnih struktur in govornih vzorcev v povezavi s predvidljivimi situacijami ter ustrezna uporaba poljudno-strokovnega in uradniškega jezika.