Metodologija sociološkega raziskovanja

Metodologija sociološkega raziskovanja

Stopnja: 2

Ure predavanj:40

Ure seminarjev:20

Ure vaj:0

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zavratnik Simona, prof. dr. Kogovšek Tina

Vsebina

Študenti in študentke se bodo seznanili s ključnimi kvalitativnimi in kvantitativnimi raziskovalnimi metodami, njihovimi prednostmi in slabostmi ter se naučili uporabiti najprimernejši pristop za konkretni raziskovalni problem. Usposobili se bodo za metodološki način mišljenja, za oblikovanje raziskave, za zbiranje, obdelavo in interpretacijo podatkov (t.i. kvantitativnih in kvalitativnih) glede na vrsto raziskave.