Nemška književnost - obdobja in tradicije II

Nemška književnost - obdobja in tradicije II

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Bole Maia Andreja, prof. dr. Javor Briški Marija

Vsebina

- Problematika periodizacije in literarnega kanona;
- književnosti pod vplivom humanizma in reformacije;
- barok (1600–1700);
- razsvetljenstvo (1700–1770);
- viharništvo (1770–1785).