Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle nove knjige.

 

  • Jana S. Rošker: Anarhizem na Kitajskem na pragu 20. stoletja (Studia Humanitatis Asiatica; prevod: Nina Kozinc)

Pričujoče delo predstavlja primerjalno raziskavo anarhističnih idej in teorij države v kitajski in zahodni tradiciji. Besedilo je bilo prvič zapisano v nemščini pred skoraj štiridesetimi leti, v času avtoričinega študija na Univerzi na Dunaju. Delo, ki je bilo pozneje posodobljeno in dopolnjeno z upoštevanjem novejših virov, analizira, kako so se anarhistične ideje prenašale in prilagajale znotraj kitajskega kulturnega in intelektualnega konteksta v zgodnjem 20. stoletju, pri čemer se med drugim osredotoča tudi na transkulturne interakcije med evropskimi anarhističnimi idejami in njihovo recepcijo na Kitajskem

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do publikacije lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL

 

  • Jerneja Umer Kljun: Com'è bello far mešat: istrska prepletanja in italijansko-slovenski jezikovni stik  (Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje)

Monografija celostno obravnava kodno preklapljanje, enega najočitnejših pojavov jezikovnega stikanja v spontanem govorjenem jeziku pripadnikov italijanske narodne skupnosti v slovenskih obalnih mestih, s poudarkom na skladenjskih lastnostih in funkciji preklapljanja v dejanski jezikovni rabi ter odnosu do mešanega govora, ki pri tem nastaja. 

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do publikacije lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

 

  • Igor Žunkovič  (ur.): Nenavaden čas mladosti

Knjiga je rezultat projekta A.S.K.ing YOU­(th), ki je potekal v sodelovanju projektnih partnerjev treh držav in treh generacij ustvarjalcev. Mlada ter srednja in starejša generacija ustvarjalcev so s kreativno močjo nagovarjale mladost, spomine in izkušnje, največkrat povezane z intimnimi občutji. Skupaj so avtorice in avtorji na ta način prikazali svoje razumevanje mladosti. Namen projekta je ustvariti podporno okolje mladinskim delavcem pri delu z mladimi s pomočjo kreativnega pisanja.

Do brezplačne publikacije lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

 

  • Jerca Vogel (ur.): 60. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: podoba v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi 
     

Eden osrednjih pojmov, ko razmišljamo o tem, kaj pomeni razumeti jezik, literaturo, kulturo ter zakaj nam zgolj poznavanje besed in stavčnih vzorcev v drugačnih družbenih ali kulturnih okoljih ne omogoča vedno interpretirati povedanega ali izraziti svojih misli, je podoba, ki je postavljena v središče znanstvenega razmisleka ob 60. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture. 
Do publikacije lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL

 

  •  Jasmina Šuler Galos, Tjaša Lorbek, Vesna Bukovec: Slovenščina po korakih: Bela kača s kronico, Zlata ptica, Železni prstan 

Bela kača s kronico, Zlato jabolko in Železni prstan je novo stopenjsko berilo iz knjižne zbirke Slovenščina po korakih. V njem so zbrane tri slovenske ljudske pravljice, v katerih nastopajo živali in čudežni predmeti. Kako so bela kača, zlata ptica in železni prstan spremenili življenje glavnih junakov?
Publikacija je na voljo v Knjigarni FF.

 

  • Adriana Mezeg, Matej Škorjak, Benjamin Virc (ur.): Sing-a-Vision (Zavižaj vizijo): izbor najboljših prevodov


Knjiga je namenjena predstavitvi rezultatov prevajalskega izziva projekta Sing-a-Vision. Med cilji tega izziva, ki je po svoji vlogi najpomembnejši gradnik v mozaiku izzivov projekta, so po eni strani osmišljanje ter nadgrajevanje znanj in veščin iz učnega programa v praksi prek prevajanja in kreativnega izražanja v slovenščini, po drugi strani pa ozaveščanje o svetovni literarni dediščini ter poudarjanje pomena učenja tujih jezikov.
Do publikacije lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.  

Zadnje novice

Spomini na študij in branje poezije uglednih slovenskih pesnic in pesnikov

Produkcijska ekipa: študenti UL AGRFT

Priznanje za uspešno sodelovanje pri Poletni šoli Bovec

(Od leve proti desni) Prof. dr. Irena Samide, izr. prof. dr. Christina Barretta in koordinatorica za Filozofsko fakulteto prof. dr. Patrizia Farinelli (foto: Janez Zalaznik)

Poletna šola Nova grščina za klasične filologe

Zaključek poletne šole