Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete (oktober)

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle nove knjige:

  • Nina Petek (ur.): Zapuščina miru in resnice. Študije o življenju in delu Mahatme Gandhija

Delo osvetljuje monogovrstne vidike življenja in dela Mahatme Gandhija, predvsem večplastnega soočanja, v teoriji in zlasti v praksi, s kompleksnimi dimenzijami dejanskosti v Indiji, ki je temeljilo na njegovem pojmovanju Resnice, Religije in svobode ter veri v moč nenasilja, s čimer si je prizadeval za vsesplošno dobro in je z vzpostavitvijo globalne vizije miru presegel sleherno takratno politično agendo in hkrati s tem tudi samo indijsko prizadevanje za neodvisnost.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do knjige lahko prosto dostopate na portalu E-knjige Založbe UL.

  • Rajko Muršič, Blaž Bajič, Sandi Abram (ur.). Občutki mest: antropologija, umetnost, čutne transformacije (Zupaničeva knjižnica)

Monografija prinaša v slovenski akademski prostor nekatere novejše raziskovalne in umetniške pristope k čutnemu doživljanju sodobnih urbanih krajin, osvetljuje pa tudi pretekle čutne zaznave in spomine nanje v izbranih mestih. Znanstvena besedila s področja kulturne antropologije, njenih podved, kot sta čutna in urbana antropologija, ter sorodnih disciplin, predvsem kulturne zgodovine, kulturologije, etnomuzikologije in raznoterih posthumanističnih filozofij, se na inovativen način prepletajo z eksperimentalnimi in umetniškimi prispevki ter interdisciplinarnimi interpretacijami čutnih zaznav.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do knjige lahko prosto dostopate na portalu E-knjige Založbe UL.

  • Katarina Podbevšek, Nina Žavbi (ur.): Govor in prostor

Naslov monografije Govor in prostor nakazuje osrednjo temo, ki povezuje razprave 18 domačih in tujih raziskovalcev z različnih umetniških in znanstvenih področij. Avtorji prispevkov proučujejo izhodiščni prostor govora (človeško telo), načine njegovega uprostorjanja v družbi, umetnosti in znanosti ter vpliv prostora na njegovo sporočilno moč. Ob razpravljanju o raznovrstnih odnosih med govorom in prostorom nekaj avtorjev predstavi tudi problematiko umetniškega (govornega) izobraževanja in ustvarjanja v specifičnih zdravstvenih in družbenih okoliščinah, ki jih je povzročil covid-19.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do knjige lahko prosto dostopate na portalu E-knjige Založbe UL.

 

Zadnje novice

Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Novosti Znanstvene založbe FF

Doktorska poletna prevodoslovna šola DOTTSS 2024

Študenti in profesorji poletne šole DOTTSS v Piranu

Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Novosti Znanstvene založbe FF