Brumnovo priznanje za gradiva Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Gradiva Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za prof. dr. Sonjo Pečjak

Prof. dr. Sonja Pečjak

Priznanje japonskega ministra za zunanje zadeve Katedri za japonologijo na Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete

Predstojnik Oddelka za azijske študije doc. dr. Luka Culiberg in japonski veleposlanik v Sloveniji Nj. Eks. Hiromichi Matsushima

Priznanje Slovenske znanstvene fundacije za posebne dosežke v komuniciranju znanosti za leto 2022

Prejemniki priznanja dr. Tjaša Jakop, doc. dr. Polona Petek, izr. prof. dr. Andrej Lukšič, izr. prof. dr. Bojana Lobe in dr. Janez Premk

Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2022 za dva projekta Filozofske fakultete

Izr. prof. dr. Sašo Jerše in lekt. dr. Mateja Gaber s prejetim priznanjem.

Priznanji Republike Indije za doc. dr. Nino Petek in doc. dr. Luko Repanška

Prejeto priznanje

Akad. prof. dr. Janko Kos prejel Trubarjevo priznanje za leto 2022

foto: Arhiv NUK

Priznanje Zdravniške zbornice Slovenije za prof. dr. Andrejo Žele