Senat FF ustanovil Srebrno katedro

Predavanja na Filozofski fakulteti leta 1969

Predavanja na Filozofski fakulteti leta 1969

Senat Filozofske fakultete je na svoji 34. redni seji 21. oktobra 2020 potrdil ustanovitev Srebrne katedre Filozofske fakultete.

Pobudo za ustanovitev Srebrne katedre so podali upokojeni profesorji in profesorice Filozofske fakultete, ki so se odzvali na poziv Univerze v Ljubljani, da se organizirajo po vzoru alumnov UL.

Kot je zapisala pobudnica in prva koordinatorica Srebrne katedre, prof. dr. Cvetka Hedžet Tóth, je glavni namen njihove pobude »skrb in aktivna udeležba pri negovanju in ohranjanju humanistike pri nas in še posebej znotraj akademskega prostora. Temeljno poslanstvo Filozofske fakultete je humanistika, ki se zaveda, da na akademski ravni izobražuje tako strokovnjake kot intelektualce, ki so v vsakem trenutku permanentni miselno-kritični potencial.«

Srebrna katedra, ki združuje upokojene profesorje in profesorice FF, bo vsako leto organizirala nekaj predavanj in pogovorov o aktualni problematiki v našem akademskem in širšem družbenem okolju. Pri tem bodo sodelovali tudi s Srebrno katedro Pravne fakultete, ki že nekaj časa uspešno deluje.

Zadnje novice
26. 11. 2020

Nova številka telefona za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji

26. 11. 2020

Pomoč najbolj socialno ogroženim študentkam in študentom

25. 11. 2020

30 let lektorata za nizozemski jezik in kulturo

30 let lektorata za nizozemski jezik in kulturo