Silvin Košak (1942–2022)

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete sporoča žalostno vest, da je na velikonočni ponedeljek, 18. aprila 2022, v svojem 80. letu preminil véliki hetitolog dr. Silvin Košak, izredni profesor za staro orientalistiko in hetitologijo, dopisni član SAZU in znanstveni sodelavec pri Akademiji znanosti in književnosti v Mainzu, med letoma 1969 in 1975 član našega oddelka na takrat novo ustanovljeni Katedri za staro orientalistiko.

V stroki se ga spominjamo po njegovih številnih prebojnih filoloških in zgodovinsko-arheoloških študijah na področju hetitologije ter kot snovatelja enega najbolj temeljnih in velikanskih podvigov sodobne hetitologije – izdelave Konkordance hetitskih klinopisnih tekstov, ob tem pa dolgoletnega sodelavca pri osrednjem hetitološkem leksikološkem projektu Chicago Hittite Dictionary (Čikaški hetitski slovar) na Orientalističnem inštitutu Univerze v Čikagu, vodje raziskovalnega projekta Hethitische Forschungen (Hetitske raziskave) in sodelavca pri projektu Das Corpus der hethitischen Festrituale (Korpus hetitskih obrednih besedil) pri Akademiji znanosti in književnosti v Mainzu, kjer je aktivno in z velikanskim entuziazmom deloval še dolga leta po svoji upokojitvi. Katedra za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete UL pa mu je še posebej hvaležna za velikodušni dar njegove velikanske osebne knjižnice s področja hetitologije in stare orientalistike, iz katere se bodo lahko še dolgo napajali mlajši rodovi slovenske hetitologije ter tako nadaljevali in plemenitili Košakovo presežno znanstvenoraziskovalno dediščino.

 

doc. dr. Luka Repanšek,

predstojnik Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete UL

Zadnje novice
02. 06. 2023

Po sledeh Čehov in Slovakov na soški fronti

Udeleženci ekskurzije v Posočje
01. 06. 2023

Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2022 za dva projekta Filozofske fakultete

Izr. prof. dr. Sašo Jerše in lekt. dr. Mateja Gaber s prejetim priznanjem.
31. 05. 2023

Veliki medfakultetni koncert ob Letu jezikov

Študentski pevski zbor Filozofske fakultete in Filozofska harmonija pod taktirko prof. dr. Matjaža Barba