Sprejem za tuje študentke in študente na izmenjavi

Utrinek s srečanja s študentkami in študenti na izmenjavi

Utrinek s srečanja s študentkami in študenti na izmenjavi

Na Filozofski fakulteti bomo v letnem semestru gostili preko 120 študentk in študentov, ki so prišli na izmenjavo. Zanje smo 15. 2. 2024 pripravili informativno srečanje Welcome Day. Študentke in študente je pozdravila prodekanja izr. prof. dr. Irena Samide, predstavili smo jim fakulteto ter jih seznanili s storitvami, povezanimi s študentskim življenjem v Ljubljani, študijskim procesom in dejavnostmi, ki bodo tekom leta zanje organizirane. Na dogodku so sodelovali tudi tutorke in tutorji za tuje študentke in študente, ki se jim za vso pomoč zahvaljujemo. Vsem študentkam in študentom želimo uspešno izmenjavo ter dober začetek študijskega leta.

Zadnje novice

Gostovanje dr. Gregorja Modra in dr. Bare Kolenc na ameriških univerzah

Dr. Bara Kolenc in dr. Gregor Moder (foto: Ana Kovač in Voranc Vogel)

Brumnovo priznanje za gradiva Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Gradiva Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Nagrada Slovenskega raziskovalnega inštituta za asist. dr. Tino Ivnik

Asist. dr. Tina Ivnik (druga z leve) z drugimi nagrajenkami in nagrajenci (foto: SLORI)