Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis sofinanciranja gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (300. JR)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis sofinanciranja gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (300. JR).

Predmet razpisa: sofinanciranje pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja slovenskih strokovnjakov, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih, za eno do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v Republiki Sloveniji.

Pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 31. 12. 2021.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči strokovnjak (Ni več zahtevan doktorat znanosti):

  • je državljan Republike Slovenije;
  • je bil do dne prijave na ta javni razpis vsaj 12 mesecev zaposlen v tujini, in sicer na visokošolski ustanovi oziroma raziskovalni organizaciji;
  • v času prijave na ta javni razpis ni zaposlen v Republiki Sloveniji;
  • bo celoten čas gostovanja bival v Republiki Sloveniji;
  • že ima sklenjen dogovor s slovenskim visokošolskim zavodom ali raziskovalno organizacijo za pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v trajanju kot je določeno v 1. točki tega javnega razpisa. Veljaven dogovor mora vsebovati konkretne oblike gostovanja, načrt dela, pričakovane rezultate oziroma cilje gostovanja in številko ali ime raziskovalnega projekta ali programa, če gre za raziskovalno gostovanje.

Sofinanciranje v višini:

  • 5.400,00 EUR (bruto) mesečno za neposredne stroške gostujočega strokovnjaka za vsak dopolnjen mesec sodelovanja v posameznem mesecu.
  • V skupni odobreni znesek sofinanciranja so vključeni tudi enkratni povratni potni stroški glede na dejanske stroške, pri čemer se povrne le strošek do vrednosti cenovno najugodnejše možnosti potovanja.
  • Med upravičene neposredne stroške se šteje stroške plačila za opravljeno delo z dodatki in enkratne povratne potne stroške. Materialni stroški niso upravičeni stroški. Ob zaključku projekta je treba predložiti dokazila o izplačilih.

Rok prijave: od ponedeljka, 4. 1. 2021 do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2021.

Kontaktna oseba za prijavo na razpis: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084.

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za klasično filologijo v ponedeljek, 26. 7., zaprta

Oddelek za klasično filologijo

Knjižnica in tajništvo v ponedeljek

Oddelek za arheologijo

Oddelčno tajništvo

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Komplementarno financiranje v okviru inštrumenta TEAMING

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Obvestilo v zvezi z evalvacijo Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2021

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičnik CMEPIUS

Oddelek za arheologijo

Pogoji za napredovanje v višji letnik v študijskem letu 2021/2022

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Sprememba GU Anja Mrak

Oddelek za slovenistiko

PROSTO DELOVNO MESTO - učitelj slovenščine v OŠ