Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH deluje v vlogi vodilne agencije

Predmet razpisa: sofinanciranje slovenskega dela skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu NKFIH (gl. povezavo), kot skupni raziskovalni projekt, v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.

Prijava:

  • Obrazec 1_Prijava raziskovalnega projekta je treba oddati na ZIFF vsaj en teden pred rokom za podpis odgovornih oseb raziskovalne organizacije na prijavni dokumentaciji, kar vključuje tudi Izjave o sodelovanju pri raziskovalnem projektu, ki se jih sklepa s sodelujočimi RO. Obrazec se odda na elektronski poštni naslov Ema.Karo@ff.uni-lj.si.
  • Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-NKFIH-2022.
  • Prijavo je potrebno oddati v elektronski in papirni obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijavo v elektronski obliki najprej posredujte na elektronski naslov Ema.Karo@ff.uni-lj.si, po potrditvi pa lastnoročno ali s kvalificiranim potrdilom podpisano prijavo posredujte na ZIFF. 
  • V sedmih dneh od dneva oddaje skupne prijave pri NKFIH mora biti oddana tudi skupna prijavna vloga, ki je bila oddana na razpis NKFIH.

Interni rok za oddajo Obrazca 1 Prijava raziskovalnega projekta: vsaj en teden pred načrtovanim datumom oddaje oz. najkasneje do torka, 8. 3. 2022.

Interni rok za oddajo zaključene prijave: torek, 15. 3. 2022, do 12. ure.

Zaradi fizičnega načina oddaje vas vljudno prosimo, da interni rok upoštevate.

Razpisna dokumentacija: spletna stran ARRS.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARRS.  

Predizpolnjeni prijavni obrazec: intranet FF.

Kontaktna oseba za prijavo: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informativni dan Oddelka EIKA - 2. stopnja

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

»TO (NI)SEM JAZ!«: Zaključek literarnih delavnic JSKD OI Ljubljana za mlajše prozaiste in pesnike

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Informativni dan za 2. in 3. stopnjo

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Knjiga naj (raz)miga – 12. namig

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Razpis za asistenta

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za zgodovino, sreda, 24. 5. 2022

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - knjižnica

Oddelek za slavistiko

Razpis za študentske nagrade Filozofske fakultete in Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2021/2022

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (23. 5. – 26. 5. 2022)