Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v obdobju od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2025

ARRS je v petek, 25. 3. 2022, objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v obdobju od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2025.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in srbskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte  v obdobju od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2025 na vseh raziskovalnih področjih. Slovenska stran bo dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1 – 3 mesece) v Republiki Sloveniji za mlajše srbske raziskovalce (podiplomske študente in raziskovalce do 5 let po zagovoru doktorata), ki jih prijavitelj poimensko navede v prijavni vlogi. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in Republika Srbija.

Prijava: Prijava na javni razpis mora biti oddana v papirni in elektronski obliki. Obe obliki prijave, papirna in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot prijavna vloga na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-RS-2022. Prijavo v elektronski obliki najprej posredujte na elektronski naslov Ema.Karo@ff.uni-lj.si, po potrditvi pa lastnoročno podpisano prijavo posredujte na ZIFF. 

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARRS.

Interni rok za oddajo: petek, 20. 5. 2022, do 12. ure.

Predizpolnjena prijavna vloga: intranet FF.

Kontaktna oseba za pomoč pri prijavi: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informativni dan Oddelka EIKA - 2. stopnja

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Informativni dan za 2. in 3. stopnjo

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Knjiga naj (raz)miga – 12. namig

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Razpis za asistenta

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za zgodovino, sreda, 24. 5. 2022

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - knjižnica

Oddelek za slavistiko

Razpis za študentske nagrade Filozofske fakultete in Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2021/2022

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (23. 5. – 26. 5. 2022)

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica za primerjalno književnost in literarno teorijo v petek, 20. 5. 2022, zaprta