Znanstvenoraziskovalni inštitut

Mednarodni razpis partnerstva DUT – anketa

Koordinatorji partnerstva DUT so začeli pripravljati nov mednarodni razpis, ki naj bi bil objavljen septembra 2023.

Objavili so anketo, s pomočjo katere želijo opredeliti najbolj pereče izzive v mestnih okoljih in prednostne naloge za bolj trajnostna, vključujoča in podnebno nevtralna mesta.

Anketa bo odprta do 6. februarja 2023, rezultati ankete pa bodo koordinatorjem partnerstva DUT v pomoč pri oblikovanju razpisnih tematik za prihajajoči mednarodni razpis.

Obvestila

Oddelek za geografijo

Začetek obveznosti v letnem semestru 2022/23 (BlažR)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Danica Čerče

Oddelek za arheologijo

Knjižnica Odd. za arheologijo

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Sprememba GU Anja Mrak

Oddelek za sociologijo

Knjižnica Oddelka za sociologijo

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Nike Kocijančič Pokorn

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Lara Burazer

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure (6. 2. – 10. 2. 2023)

Oddelek za prevajalstvo

Urnik – Poletni semester 2022/23

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za sociologijo, 6.–10. 2. 2023