Znanstvenoraziskovalni inštitut

Obzorje Evropa: strateški načrt za usmerjanje delovnih programov do leta 2027

Ta teden je bil objavljen drugi strateški načrt programa Obzorje. Ta bo usmerjal oblikovanje delovnih programov programa Obzorje Evropa za preostala leta programa (2025-2027).

Po eni strani strateški načrt zagotavlja kontinuiteto s prvim načrtom (2021-2024). Po drugi strani pa določa tri strateške usmeritve programa Obzorje Evropa, in sicer spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda ter podpora temu, da Evropa postane bolj odporna, konkurenčna, vključujoča in demokratična.

Medtem ko so že v prvem strateškem načrtu predvideni cilji financiranja v višini 35 % za podnebne spremembe in 13 milijard EUR za digitalne dejavnosti, novi načrt uvaja cilj, da se 10 % celotnega proračuna programa Obzorje Evropa nameni biotski raznovrstnosti. Glede na geopolitični razvoj načrt zdaj vključuje poglavje o izboljšanju varnosti raziskav.

Poleg tega bo financiranih devet novih partnerstev programa Obzorje Evropa, strateški načrt pa vključuje ustanovitev novega evropskega instrumenta Bauhaus. Načrt vsebuje tudi podrobnejše povzetke učinkov za vsak grozd programa Obzorje Evropa v drugem stebru.

Obvestila

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba govorilnih ur

Sprememba GU Jelena Filipović

Oddelek za slovenistiko

Na OŠ Trzin iščejo slovenistko/slovenista

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

ODPRTOST KNJIŽNICE V ČASU PRVOMAJSKIH POČITNIC

Oddelek za azijske študije

Spremenjen urnik knjižnice Oddelka za azijske študije