Znanstvenoraziskovalni inštitut

Omejitev sodelovanja UL na 5. razpisu - INTERREG ADRION

Program Interreg ADRION 2014-2020 je objavil 5. izredni razpis, katerega glavni cilj je zbiranje predlogov za dvig kompetenc in veščin na področjih, ki so strateško pomembna za jadransko-jonsko programsko območje, za lažji prehod v novo programsko obdobje in naslavljanja tem s področja ohranjanja morskega/pomorskega in okoljskega ekosistema ter socialnih inovacij. Namen razpisa je podpreti pripravo in izvedbo akreditiranih (ali (še) ne akreditiranih) transnacionalnih magistrskih programov ter izvajanje izobraževanj in usposabljanj. Več informacij je na voljo na spletni strani razpisa.

Razpis je tematsko usmerjen na: 

  • Topic 1: Blue Economy
  • Topic 2: Social Innovation
  • Topic 3: Renewable Energy
  • Topic 4: Circular Economy

Razpis je odprt do 8. 7. 2022 do 15.00 ure (CET).

Članice UL v javnih razpisih sodelujejo v imenu in s podatki Univerze v Ljubljani.

Razpis predvideva naslednje omejitve sodelovanja:

  • Omejitve sodelovanje v vlogi vodilnega partnerja: možno je oddati samo eno (1) projektno prijavo v vlogi vodilnega partnerja.
  • Omejitve sodelovanje v vlogi partnerja: možno je oddati samo tri (3) projektne prijave v vlogi projektnih partnerjev.

To pomeni, da lahko članice v imenu UL oddajo skupno samo štiri (4) projektne prijave.

Zaradi omejitev razpisa in nujnosti uskladitve prijav znotraj Univerze v Ljubljani, vas prosimo, da nas najkasneje do petka, 17. 6. 2022, do 12. ure obvestite o interesu za prijavo na razpis.

Na podlagi prejetih informacij bodo na UL po potrebi organizirali usklajevalni sestanek, ki bo v sredo, 22. 6. 2022,   ob 13. uri preko platforme Zoom.

Po navedenem roku ne bo več možno oddati informacij o načrtovanih prijavah in se vključiti v usklajevalne aktivnosti.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poletni urnik knjižnice OEiKA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Lilijana Burcar

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

GU Danica Čerče

Študentski svet FF

Razpis za priznanja Študentskega sveta Filozofske fakultete

Osrednja humanistična knjižnica, Oddelek za azijske študije

Spremenjen urnik Knjižnice za azijske študije, 4.-15. julij 2022

Spremenjen urnik Knjižnice za azijske študije, 4. - 15. julij 2022

Oddelek za umetnostno zgodovino

Seznam in vsebine izbranih poglavij in seminarjev 2022-2023

Oddelek za zgodovino

Govorilne ure - dr. Sašo Jerše

Oddelek za umetnostno zgodovino

Opravljanje izpitov vnaprej