Znanstvenoraziskovalni inštitut

Poizvedba o načrtovanih prijavah UL v vlogi prijavitelja (Razpisa Norveškega finančnega mehanizma)

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila dva razpisa, Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov  in Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021:  

Cilj razpisa je podpreti ukrepe za izboljšanje spretnosti, sposobnosti in znanja ljudi. Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij: (1) Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade ter (2) Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Obdobje trajanja: Najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev (zaključek projekta do 30. aprila 2024).

Sredstva: 11.299.156,00 EUR

Delež sofinanciranja: do 100 % upravičenih izdatkov

Rok za prijavo: 30. september 2021 do 12. ure.

Cilj razpisa je podpreti ukrepe za ublažitev podnebnih sprememb in zmanjšanje ranljivosti na podnebne spremembe. Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij: (1) Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, energetska varnost in (2) Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Obdobje trajanja: Najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev (zaključek projekta do 30. aprila 2024.)

Sredstva: 15.564.705,88 EUR

Delež sofinanciranja: do 100 % upravičenih izdatkov

Rok za prijavo: 30. september 2021 do 12. ure

Oba razpisa določata omejitev sodelovanja – Prijavitelj (tj. nosilec projekta) lahko odda največ eno vlogo za projekt, kot partner v projektu pa lahko sodeluje v več projektih. Če pravna oseba odda več vlog na posamezni razpis kot prijavitelj, se za ocenjevanje upošteva samo prva oddana vloga, vse ostale vloge se zavrnejo. Zaradi navedene omejitve za oba razpisa pošiljamo poizvedbo o načrtovanih prijavah, pri katerih bi članice v imenu UL nastopile v vlogi prijavitelja (nosilca projekta).

Če načrtujete prijavo na enega ali oba razpisa v vlogi prijavitelja, UL poziva k oddaji izkaza interesa do petka, 11. junija 2021, do 12. ure na priloženi spletni povezavi.

V primeru večjega interesa bodo na UL izvedli usklajevalni sestanek, ki bo predvidoma v sredo, 16. 6. 2021 ob 13. uri preko platforme Zoom. Na usklajevalnem sestanku se boste dogovorili za usklajeno prijavo v imenu UL v vlogi prijavitelja za oba razpisa. Po navedenem roku ne bo več možno oddati izkaza za interes ter se vključiti v usklajevalni proces v okviru obeh razpisov.

Zainteresirane za prijavo vljudno prosimo, da s svojo namero seznanijo tudi ZIFF.

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Odprtost fakultete v času kolektivnega dopusta - 2. 8. do 13. 8. 2021

Oddelek za klasično filologijo

Tajništvo in knjižnica

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predstavitveni dogodek razpisov programa LIFE (Spletno okolje: 8. 9. 2021 do 9. 9. 2021, med 9. in 13. uro)

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletni seminar ERC o razpisih 2022 (Spletno okolje: ponedeljek, 6. 9. 2021, ob 11. uri)

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Pregled in razprava o prvem osnutku priročnika o deljenju raziskovalnih podatkov po načelih FAIR

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Drugi vprašalnik: Program Interreg Italija-Slovenija 2021-2027

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Osnutek sporazuma o nepovratnih sredstvih v programu Obzorje Evropa

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Znan je delovni program Evropskega raziskovalnega sveta za leto 2022

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

ARRS bo vloge, pri katerih je prišlo do napake v informacijskem sistemu, v najkrajšem možnem času poslala v ponovno ocenjevanje