Oddelek za umetnostno zgodovino

Poziv za prispevke: Razstavljanje na Slovenskem II (21. in 22. april 2022)

Številne častitljive obletnice vidnih slovenskih umetnostnih institucij in prvega namensko zgrajenega razstavišča za likovno umetnost so bile leta 2019 eden od povodov za organizacijo strokovnega srečanja Razstavljanje na Slovenskem: simpozij ob 110-letnici Jakopičevega paviljona. Dober odziv je pokazal, da tako strokovno kot širšo javnost zanima razmislek o naši več kot stoletni praksi rednega razstavljanja umetnosti, arhitekture in oblikovanja. Letos zato z drugo edicijo simpozija nadaljujemo poglobljeno raziskovanje teh vsebin.

Simpozij se posveča mediju razstave in fenomenu razstavljanja likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja ter oblikovanju umetnostnega sistema na Slovenskem v srednjeevropskem okviru od 19. stoletja do danes. K prijavam spodbujamo vse, ki se s tovrstnimi temami ukvarjate v najrazličnejših kontekstih in področjih. Zaželeni so prispevki, ki:

  • obravnavajo skupinske in monografske razstave slovenske likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja tako na Slovenskem kot v drugih umetnostih središčih ali opazne mednarodne razstave in razstave tuje umetnosti pri nas;
  • se – v danem geografskem okvirju – ukvarjajo s širšimi razstavnimi sklopi, na primer z razstavami izbranih institucij, umetnikov, kustosov ali kuratorjev, z vsebinsko ali kako drugače povezljivimi ali primerljivimi razstavami, s cikličnimi razstavami in podobno;
  • se osredotočajo na različne organizacijske okvirje razstav, od samoorganiziranih predstavitev umetnikov do večjih nacionalnih;
  • raziskujejo tako sočasno recepcijo razstav kot tudi njihov daljnosežni vpliv oz. različna razmerja med razstavo in umetnostjo, politiko ter družbo;
  • raziskujejo vlogo likovne umetnosti v različnih razstavnih postavitvah, ki niso prvenstveno razstave likovne umetnosti;
  • se ukvarjajo s kulturnopolitičnim oz. institucionalnim okvirom razstav oz. razstavno politiko posameznih institucij;
  • razmišljajo o razstavah kot sredstvu kulturne diplomacije.

Spodbujamo interdisciplinarni in primerjalni pristop v obravnavi izbranih razstav ter razstavnih praks, dobrodošli in dobrodošle ste z vsemi vsebinami, ki poglobljeno obravnavajo simpozijsko temo. Sprejemamo vse raziskovalne pristope in vsebine, a ne predstavitev lastnih umetniških ali kuratorskih razstavnih projektov.

Referati naj bodo dolgi največ 20 minut. Za prijavo vas prosimo, da do 15. decembra 2021 pošljete v slovenščini ali angleščini povzetek prispevka (do 150 besed) in življenjepis (do 70 besed) na e-naslov: miha.valant@ff.uni-lj.si.  O izboru vas obvestimo sredi januarja 2022.

Simpozij je nastal v sodelovanju Muzeja in galerij mesta Ljubljana, Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo, Koroške galerije likovnih umetnosti in Galerije Božidar Jakac ter Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sklopu raziskovalnega projekta Likovno in arhitekturno razstavljanje med umetnostnimi in ideološkimi koncepti (ARRS 2020/1108).

Organizacijski odbor: Alenka Gregorič (MGML), Andreja Hribernik (KGLU), Urška Jurman (DIZ), Martina Malešič (FF), Goran Milovanović (GBJ), Katarina Mohar (UIFS ZRC SAZU), Miha Valant (FF), Asta Vrečko (GBJ/FF) in Beti Žerovc (FF).

Simpozij finančno podpirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in ERSTE sklad.

 

Obvestila

Osrednja humanistična knjižnica

Osrednja humanistična knjižnica v ponedeljek in torek, 24. in 25. 6. 2024

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Žiga Zwitter

Govorilne ure pri prof. dr. Simoni Kranjc

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za zgodovino v sredo, 26. 6. 2024

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za arheologijo, sreda, četrtek in petek, 26., 27. in 28. 6. 2024