Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Razpis za študentsko mesto v uredniškem odboru nove oddelčne revije

Revija Svetovi / Worlds
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Filozofska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Zavetiška 5
1000 Ljubljana

Razpis za študentsko mesto v uredniškem odboru nove oddelčne revije

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani je poleti 2021 ustanovil novo znanstveno revijo Svetovi/Worlds. V reviji bomo objavljali domače in tuje izvirne in pregledne članke, recenzije in poročila s področja etnologije, socialne in kulturne antropologije, folkloristike, muzeologije, konservatorstva in kulturologije. Revija bo izhajala dvakrat letno.

Eno mesto v uredniškem odboru nove revije je rezervirano za študentko ali študenta našega oddelka, ki bi si želela na ta način pridobiti izkušnje s področja nastajanja znanstvenih besedil, njihovega zbiranja in urejanje ter po svojih močeh prispevati h kvaliteti in uveljavljanju revije.

Zaželeno je, da prijave pošljejo študenti iz višjih letnikov študija na prvi stopnji ter študenti druge in tretje stopnje. Mandat kandidatke/kandidata traja največ tri leta.

Pisne vloge za študentsko mesto v uredniškem odboru sprejemamo do 20. oktobra 2021 na naslov uredništva (zgoraj) ali na elektronski naslov veronika.zavratnik@ff.uni-lj.si. V vlogi navedite:

1. Osebne in kontaktne podatke.
2. Izkušnje s pisanjem, urejanjem, organiziranjem in drugimi relevantnimi deli.
3. Motive za prijavo.
4. Svoje predloge oz. vizijo dela v UO revije.

UO Svetovi/Worlds (2021‐2024; številke 1-6)

Dr. Alenka Bartulović
Dr. Mateja Habinc
Dr. Boštjan Kravanja
Dr. Mirjam Mencej
Dr. Peter Simonič (gl. urednik)
Marjana Strmčnik (tehn. urednica)
Ana Svetel
Veronika Zavratnik (odg. urednica)
(študentka/študent)

V Ljubljani, 22. septembra 2021

 

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za slavistiko

Sprememba GU Darija Pivk

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - dr. Rok Stergar

Jana Kalin - govorile ure

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Slovensko komorno glasbeno gledališče Tomaž Svete: HIŠA USMILJENJA

Oddelek za slavistiko

Sprememba GU Milen Malakov

Oddelek za umetnostno zgodovino

Sprememba GU Irena Šterman

Oddelek za slovenistiko

Odsotnost red. prof. dr. Alojzije Zupan Sosič

Oddelek za umetnostno zgodovino

Sprememba GU Martin Germ

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Knjižnica Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 25.-27. 10. 2021, zaprta