Znanstvenoraziskovalni inštitut

Sprememba razpisnih pogojev za razpis ERC Consolidator Grants 2023

Izvajalska agencija ERC želi vse prijavitelje na razpis ERC Consolidator Grants 2023 opozoriti na spremembo glede upoštevanja datuma doktorata, ki je bila uvedena v zadnjem razpisu.

Kot je pojasnjeno v Informacijah za prijavitelje, je od leta 2023 referenčni datum, ki se uporablja za izračun obdobja upravičenosti, uspešen zagovor doktorata. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora biti na dokumentaciji jasno naveden datum uspešnega zagovora doktorata.

Kadar iz doktorata ni razviden datum uspešnega zagovora doktorata, morajo kandidati predložiti pisno potrdilo institucije.

Obvestila

Oddelek za geografijo

Začetek obveznosti v letnem semestru 2022/23 (BlažR)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Danica Čerče

Oddelek za arheologijo

Knjižnica Odd. za arheologijo

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Sprememba GU Anja Mrak

Oddelek za sociologijo

Knjižnica Oddelka za sociologijo

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Nike Kocijančič Pokorn

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Lara Burazer

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure (6. 2. – 10. 2. 2023)

Oddelek za prevajalstvo

Urnik – Poletni semester 2022/23

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za sociologijo, 6.–10. 2. 2023