Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Vabilo na 43. simpozij Obdobja

Vabimo vas, da se udeležite 43. mednarodnega znanstvenega simpozija Obdobja z naslovno temo Predpis in norma v jeziku. Simpozij bo potekal od 13. do 15. novembra 2024 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Vse o simpoziju Obdobja 43, temah simpozija in prireditvi je na voljo na spletni strani (Simpozij Obdobja 43), kjer je tudi elektronska prijavnica. Rok za prijavo (izpolniti je treba prijavnico na spletni strani in oddati izvleček v dolžini do 250 besed): 15. februar 2024. Za dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu simpozij@ff.uni-lj.si.

Predsednica 43. simpozija Obdobja doc. dr. Saška Štumberger, strokovna sodelavca in strokovni sodelavki simpozija doc. dr. Damjan Huber, Matej Klemen, mag. Mateja Lutar in Teja Šušteršič

--------------------------

Tematska področja 43. simpozija Obdobja:

 1. Pravopis in pravorečje
  1. Pravopisni in pravorečni priročniki: zgodovina, uporabniki, vsebina
  2. Spreminjanje pravopisnega in pravorečnega predpisa
  3. Primerjave z drugimi jeziki
  4. Digitalizacija priročnikov in virov
  5. Pravopis in pravorečje kot zrcalo družbenih sprememb
  6. Dvojnice v pravopisu in pravorečju
 2. Slovar in slovnica
  1. Prostorska, socialna in funkcijska zvrstnost
  2. Jezikovne ravnine
  3. Normativnost v terminologiji
 3. Poučevanje
  1. Govorjeni in pisni jezik v izobraževanju
  2. Stališča do pravopisa in pravorečja
  3. Pravopisno-pravorečne vsebine na različnih stopnjah izobraževanja
  4. Slovenščina kot drugi/tuji jezik
  5. Usvajanje in spoznavanje terminologije ter vseživljenjsko učenje
 4. Jezikovno svetovanje in poseganje v besedila
  1. Teme jezikovnega svetovanja
  2. Terminološko svetovanje
  3. Utemeljevanje posegov v besedila
  4. Mediji
  5. Lektoriranje
  6. Šolska, umetnostna in znanstvena besedila

Vabljeni!

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (22.–26. 7. 2024)

Uradne ure - strokovna služba Oddelka za sociologijo 15. 7. - 19. 7. 2024)

Oddelek za slavistiko

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Oddelek za klasično filologijo

Oddelčna strokovna služba in knjižnica 19., 24. in 25. julija 2024