Oddelek za arheologijo

Začetek pedagoškega procesa

Pedagoški proces se začne v ponedeljek, dne 4. 10. 2021, po urniku. V primeru, da se bo pedagoški proces pri katerem izmed predmetov začel z zamikom, boste o tem obveščeni preko oddelčnih spletnih strani.

Urnik: https://urnik.ff.uni-lj.si/

 

Začetek pedagoškega procesa z zamikom:

Doc. dr. Julijana Visočnik: o začetku pedagoškega procesa boste obveščeni naknadno

Doc. dr. Borut Toškan: o začetku pedagoškega procesa boste obveščeni naknadno

Izr. prof. dr. Katarina Katja Predovnik (Arheologija mlajših obdobij): 11. 10. 2021

Doc. dr. Branko Mušič (Arheometrija): 18. 10. 2021

Doc. dr. Alenka Cedilnik (Antična zgodovina): 11. 10. 2021

Prof. dr. Mihael Budja (Arheologija neolitika in eneolitika): po 11. 10. 2021

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za slavistiko

Sprememba GU Darija Pivk

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - dr. Rok Stergar

Jana Kalin - govorile ure

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Slovensko komorno glasbeno gledališče Tomaž Svete: HIŠA USMILJENJA

Oddelek za slavistiko

Sprememba GU Milen Malakov

Oddelek za umetnostno zgodovino

Sprememba GU Irena Šterman

Oddelek za slovenistiko

Odsotnost red. prof. dr. Alojzije Zupan Sosič

Oddelek za umetnostno zgodovino

Sprememba GU Martin Germ

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Knjižnica Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 25.-27. 10. 2021, zaprta