Slovenska glasba 3

Slovenska glasba 3

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Stefanija Leon

Vsebina

Študij je usmerjen v sistematično obravnavo specialne problematike v okviru zgodovine slovenske glasbe po letu 1991. Ta se osredotoča na različna zgodovinska vprašanja, ki lahko obsegajo posamezne:
• ustvarjalce,
• zvrsti,
• glasbene oblike,
• časovne izseke,
• geografska območja,
• glasbeno reprodukcijo,
• recepcijo glasbenih del.
Teme in individualne naloge se spreminjajo ob vsaki izvedbi predmeta.