Terensko delo pri zgodovini v osnovni in srednji šoli

Terensko delo pri zgodovini v osnovni in srednji šoli

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Trškan Danijela

Vsebina

1. Uvod v terensko delo: izvenšolske dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah, muzeji, arhivi, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, učenje z odkrivanjem, izkustveno učenje, učenci s posebnimi potrebami, zgodovinski viri, ustna zgodovina, arheološki viri, lokalna zgodovina, kulturna dediščina.
2. Praktično muzejsko delo: opazovanje in raziskovanje prostorov, predmetov, slikovnega in pisnega gradiva ter avdio-vizualnega gradiva v muzejih, intervjuji ter priprava delovnih listov.
3. Praktično arhivsko delo: opazovanje in preučevanje pisnega gradiva v arhivih, intervjuji ter priprava delovnih listov.
4. Praktično terensko delo v domačem kraju: zgodovinske terenske metode dela; opazovanje in preučevanje spomenikov, objektov, ulic, zgradb; priprava delovnih listov in učnih poti.
5. Zaključek: projektna naloga in poročilo o terenskem delu z intervjuji.