Urbana antropologija

Urbana antropologija

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Repič Jaka

Vsebina

Predmet predstavlja uvod v urbano antropologijo, njen razvoj, specifike in položaj v disciplini. Uvodno poglavje je namenjeno pregledu nastanka in razvoja mest v človeški zgodovini, s poudarkom na materialnih razmerah ob nastanku in posledičnih ekonomskih, socialnih in političnih spremembah. Obravnavamo različne tipologije oziroma oblike zgodnjih mest, njihove morfološke značilnosti in teorije urbane revolucije.
V naslednjem poglavju obravnavamo razvoj urbanih raziskav v antropologiji in teoretskih usmeritev. V tem delu podrobno obravnavamo predvsem urbano sociologijo in antropologijo v Chicagu, britanske urbane raziskave v Afriki in t. i. manchestrsko šolo ter pregledamo razvoj urbane etnologije v Sloveniji.
V tretjem delu predmeta obravnavamo nekatera pomembnejša vprašanja in pristope v urbani antropologiji: metodologijo urbanih raziskav oziroma raziskovanja kompleksnih pojavov v urbanih okoljih, urbanizacijo in ruralno urbane migracije, simbolizem v urbanem prostoru ter etnično kompleksnost v sodobnih mestih. Zgolj omenimo tudi vprašanje globalizacije, transnacionalnosti, ekonomije in globalnih / svetovnih mest, kar je sicer tema predmeta Urbana in transnacionalna antropologija na drugi stopnji.