Uvod v študij slovenske književnosti

Uvod v študij slovenske književnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jež Andraž, prof. dr. Hladnik Miran

Vsebina

Orodja in postopki (metode) ter terminologija literarne vede, posebej še slovenske, njen nastanek in organiziranost na filozofski fakulteti, akademiji in inštitutih. Poglavitna dela stroke: literarne teorije, zgodovine, monografije. Tehnika strokovnega pisanja: kako segmentirati spis, kako citirati, vrivati v citat svoje pripombe in izpuščati iz citata, kako sestaviti opombe, seznam literature, stvarno kazalo, grafikone in tabele. Kakšen naj bo tipkopis, kako oblikovati besedilo z računalnikom, kako lektorirati, korigirati in tehnično urediti rokopis. Temelji tipografije. Delo na računalniku: iskanje bibliografskih podatkov ter podatkovnih zbirk, pregledovanju ponudbe na svetovnem spletu, hipertekst in drugi standardi za digitalni zapis literarnih in literarnovednih besedil (gl. kazalo Praktičnega spisovnika)