Vizualno v antropologiji

Vizualno v antropologiji

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah

Vsebina

Poudarek predavanj je na teoretskih in metodoloških vprašanjih, ki so se odpirali in se še odpirajo v polju vizualne antropologije. Zgodovina vizualne antropologije in etnografskega filma: od opazovanja in realizma do zavedanja konstruiranosti in refleksije, od zbiranja vizualnega gradiva do raziskovanja vizualnih svetov. Razmerje med pisnim in vizualnim. Ponovni razmislek o potencialih observacijskega snemanja. Vprašanja subjektivnosti, refleksivnosti, naracije, številnih glasov, konstrukcije Drugega, zastopništva, indigenizma in aktivizma. Pokolonializem in »tretji film«. Kritična ocena rabe vizualnih reprezentacij v antropologiji. Film in fotografija kot metodološko sredstvo in sredstvo reprezentacije ter eksperimentalni in teoretski potenciali rabe filma in fotografije za antropologijo. Raziskave vizualnega v kulturi in uporaba metodologije s pomočjo vizualnih tehnik. Predstavitev spektra vizualnega v kulturi (materialna kultura, umetnost, film in fotografija, novi mediji, rituali, telesne tehnike …). Proces izdelovanja vizualnih artefaktov, oblikovanje vizualnega okolja in komunikacija z vizualnimi sredstvi. Kulturna konstrukcija gledanja, razlike v reprezentativnih sistemih. Vprašanja interpretacije in pomenov vizualnega v različnih kontekstih. Razmejevanje med antropološkimi in neantropološkimi pristopi k vizualnim reprezentacijam. Analize občinstva. Prenos znanja preko gledanja in gibanja. Senzorna antropologija. Pomen risbe in metodološki potencial risanja v antropologiji.