Govorilne ure

V zimskem semestru 2022 bom imela redno govorilno uro v živo ob ponedeljkih od 12.55 do 13.55. Obvezna predhodna prijava po emailu! Ostale dni sem vam na voljo po Zoomu. Ob najavi po emailu vam pošljem povezavo.
Kabinet 317

Kabinet

317

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

doc. dr. Andreja Retelj

Študij nemškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od 2006 do 2014 zaposlena kot učiteljica nemščine na Gimnaziji Novo mesto. Od novembra 2014 zaposlena na Filozofski fakulteti. Od 2012 asistentka, od 2017 docentka za didaktiko nemščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študijska in raziskovalna bivanja: Bayreuth (2002/2003), Regensburg (2004) Göttingen (2006), Mannheim (2016, 2017, 2018), Schwäbisch Hall ( 2016), Tromso/Norveška (2021).

Raziskovalno se ukvarja z didaktiko terciarnih jezikov, večjezičnostjo, IKT v izobraževanju in izobraževanjem učiteljev tujih jezikov.

Je predsednica maturitetne komisije za nemščino na splošni maturi in članica strateškega tima projekta JEŠT.

V študijskem letu 2021/2022 opravlja vlogo namestnice predstojnice Oddelka za germanistiko.

 • RETELJ, Andreja (2020) Lehrwerkbegleitende online - Übungen für deutschlernen - didaktischer Mehrwert oder erfolgreiche Kommunikation Marketingstrategie? = Online vježbe njemačkog jezika - dodana didaktička vrijednost ili uspješna komunikacijska marketinška strategija?. Informatologia, ISSN 1330-0067, 2020, br. 3/4, str. 171-183.
 • RETELJ, Andreja (2020) Ansichten angehender DaF-Lehrender zur Dramapädagogik im Fremdsprachenunterricht. Vestnik za tuje jezike, ISSN 1855-8453. [Tiskana izd.], 2020, letn. 12, št. 1, str. 189-205.
 • RETELJ, Andreja (2019) Der Einfluss des Schulpraktikums auf die Entwicklung der Lehrerkompetenzen von angehenden DaF-Lehrenden. Zielsprache Deutsch, ISSN 0341-5864, 2019, jg. 46, nr. 3, str. 33-52.
 • LAH, Meta, RETELJ, Andreja (2018) Action research : how to introduce it into the curricula of future language teachers? = La recherche-action : comment l'introduire dans les cursus des futurs enseignants de langues ?. XLinguae, ISSN 1337-8384, jan. 2018, vol. 11, issue 1, str. 164-174, ilustr. http://www.xlinguae.eu/files/XLinguae1xl_2018_14.pdf.
 • RETELJ, Andreja (2017) Effektivität des Lernens in der Moodle-Lernplatform aus der Sicht der DaF-Lehramtsstudierenden = Učinkovitost učenja na obrazovnoj platformi Moodle iz perspektive budućih nastavnika njemačkog kao stranog jezika. Informatologia, ISSN 1330-0067, 2017, 8, br. 3/4, str. 193-201.
 • Retelj, A. (2016). Prednosti računalniško podprtega pristopa k učenju besedišča v tujem jeziku : primer slovenskih gimnazijcev pri pouku nemščine kot tujega jezika. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882, sept./okt./nov. 2016, letn. 24, št. 3, str. 121-131.
 • Retelj, A. (2016). Vplivi različnih pristopov na razvoj tujejezične leksikalne zmožnosti. Pedagoška obzorja, letn. 31, št. 1, str. 55-69.
 • Retelj, A. (2015). Interessenförderung im DaF-Unterricht durch Methodenvelfalt? : eine empirische Untersuchung. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, ISSN 1803-4411, 2015, jg. 8, nr. 2, str. 116-134.
 • Retelj, A. (2015). Poučevanje strategij za učenje besedišča pri pouku nemščine v slovenskih gimnazijah. Vestnik za tuje jezike, let. 7, 1 (2015), str. 255-266)
 • Retelj, A. (2015). Razvoj leksikalne zmožnosti pri učenju nemščine v srednji šoli: primerjava komunikacijskega pristopa in pristopa CLIL. V Klemenčič, Eva in Mojca Rožman (ur.) (2015). Šolsko polje XXVI (2015), 1-2: Od otroštva do novejših strategij znanosti VI, Pedagoški inštitut, str. 167-180. 
 • Retelj, A. (2015). Student teachers' practical teaching experiences during the German language teacher education program in Slovenia. V: 5th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics and International Forum on Slavic Studies, 7-9 May, 2015, Sarajevo. AKBAROV, Azamat (ur.). Language assessment for multilingualism : promoting linguistic diversity and intercultural communication : book of abstracts, (International Burch University publications, no. 21), (International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, ISSN 2233-1336). Sarajevo: International Burch University, 2015, str. 138.
 • Retelj, A. (2015). Unterrichtssprache Deutsch von der ersten Deutschstunde an - Illusion oder Realität?. V: VALENČIČ ARH, Urška (ur.), ČUDEN, Darko (ur.). V labirintu jezika = Im Labyrinth der Sprache, (Slovenske germanistične študije, 12). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 311-320, 413-414.
 • Retelj, A. (2015). Pouk tujih jezikov v luči e-gradiv in e-storitev : od poučevanja do učenja tujega jezika z IKT. Vzgoja in izobraževanje, letn. 46, št. 2/3, str. 73-78.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju