MAPU

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Center za transdisciplinarne raziskave Latinske Amerike - MAPU

Center za transdisciplinarne raziskave Latinske Amerike - MAPU

Koordinator za komunikacijo in pedagoško povezavo - Steering Committee

Koordinatorica/Coordinadora
Uršula Lipovec Čebron <ursula.lipovec@gmail.com>
Namestnik koordinatorke (Coordinador Adjunto)
Cristián Román Huenufil <cristianromanh@gmail.com>
Koordinator za komunikacijo in pedagoško povezavo (Communication and Pedagogical Liaison Coordinator)
Júlio Cesar de Souza Dória <jcdoria@gmail.com>

Zamisel o ustanovitvi centra se je porodila v Ljubljani ob srečanju slovenskih in latinoameriških znanstvenikov, ki jih združuje zanimanje in raziskovanje o družbeno-kulturnih vsebinah s področja Latinske Amerike s primerjalne, regionalne, kontinentalne in lokalne perspektive. Iz tega skupnega zanimanja za Latinsko Ameriko se želijo spodbuditi teoretski, metodološki in politični razvoj ter nova znanja, ki bi prispevala k dialogu med evropskimi in latinoameriškimi pristopi, s horizontalnostjo kot osnovo za ustvarjanje novih epistemoloških prispevkov. Cilj te pobude je tudi iskanje in izvajanje močno demokratičnih, kritičnih in emancipacijskih oblik sodelovanja državljanov.

Delovna hipoteza, ki spodbuja ustanovitev študijskega centra je, da obstajajo jasni zgodovinski dokazi o delu slovenskih raziskovalcev na področju Amerik[1] iz 20. in 21. stoletja. Poleg tega so v prvih desetletjih 21. stoletja latinoameriške družbe doživele vrsto družbeno-političnih in družbeno-kulturnih procesov, ki vključujejo heterogen mozaik ljudi, skupin, skupnosti in združenj, ki še dandanes izoblikujejo svoja družbena, kulturna in politična okolja.

Te procesi so povod za družbeno-kulturne spore, ki izpostavljajo vrsto dejstev, zelo zanimivih za družboslovje in humanistiko. Gre za disciplinarna področja, ki se jim nameravamo tematsko približati in jih raziskovati.

[1] Na primer, Janez Juan Benigar; Ivan Šprajc; Mojca Marija Terčelj; Jaka Repič; Darij Zadnikar etc.

 • Oblikovanje transdisciplinarne raziskovalne skupine za področje Latinske Amerike, ki bi obravnavala razne manifestacije in družbeno-kulturne probleme, s katerimi se soočajo latinoameriške družbe.
 • Posebni cilji:

                                1. Ustvariti avtonomen prostor namenjen razmišljanju, širjenju in razpravljanju o glavnih pobudah, na katerih temelji.
                                2. Ustvarjanje in širjenje vsebin (publikacije, članki, predstavitve na konferencah, itd.)
                                3. Vzpostavitev povezav s sorodnimi skupinami in institucijami z namenom mreženja in zadovoljevanja potreb sodelujočih.
                                4. Zbiranje prispevkov oz. oddajanje prošenj za financiranje raziskav.
                                5. Drugo.

 • Raziskovanje staroselskih in etničnih domen.
 • Medregijske raziskave ali študije.
 • Raziskave ali študije na področju politike in javne politike.
 • Raziskave na področju zdravstva.
 • Raziskave na področju izobraževanja.
 • Raziskave o protirasističnih vsebinah.
 • Raziskave o družbeno-kulturnih vsebinah, povezanih s suženjstvom.
 • Raziskave o spolnih in feminističnih vsebinah.
 • Raziskave na področju migracij.
 • Raziskave na področju politične ekologije.
 • Raziskave na področju umetnosti in estetike.
 • Drugo.

Obvestila / novice

11. september 1973 v Čilu: 50 let po državnem udaru

 

El 8 de enero de 2024, el Centro MAPU llevo a cabo su primer evento académico en colaboración con los Departamentos de Lenguas Románicas y el Departamento de Etnología, Antropología Cultural y Social de la Universidad de Ljubljana.

El evento destaco por la diversidad de enfoques en el análisis y las consecuencias de este hecho histórico en la sociedad chilena. Profesores de los departamentos de Geografía, Lenguas Románicas, Pedagogía, Derecho, Ciencias Sociales y Antropología de la UL discutieron diversos aspectos relacionados con el golpe militar que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1973 contra el entonces presidente electo Salvador Allende.

Cabe destacar la importante y valiosa presencia de investigadores, profesores y activistas políticos chilenos en la profundización del análisis del golpe de 1973. Estos análisis acercaron principalmente el protagonismo y la perspectiva popular de este proceso histórico a un público europeo, pero sobre todo esloveno.

Desde una perspectiva crítica, se logró comprender cómo los grupos populares organizados autónomamente, el movimiento indígena, los campesinos, los trabajadores urbanos y el movimiento feminista estuvieron en la lucha contra la dictadura y, de hecho, fueron los más afectados por los 17 años de autoritarismo cívico- militar del Estado chileno. Los análisis presentados permitieron al público acceder a información valiosa y a nuevos resultados de investigaciones realizadas en América Latina y, por latinoamericanos en sus territorios, ofreciendo con esto enfoques innovadores desde un marco epistemológico situado en el en el Sur Global.

En este sentido, el Centro MAPU reafirmó uno de sus principales compromisos: la difusión de investigaciones científicas desde una perspectiva transdiciplinaria, comprometida y situada, ya que parte de los análisis presentados fueron realizados por personas que han vivido o viven en las realidades comprendidas y explicadas. Hemos establecido así una práctica de visibilización y lucha contra las posibilidades de jerarquización intelectual basadas en la omisión de las capacidades de producción intelectual de quienes son o proceden de geografías marginadas, clases y grupos sociales históricamente invisibilizados.

Saluda atte.

Cristián Román Huenufil.
Julio Cesar de Souza Dória.