Znanstvenoraziskovalni inštitut

Priložnost za sodelovanje v Zvezi EUTOPIA

Zveza EUTOPIA išče sodelavke in sodelavce ter študentke in študente 2. in 3. stopnje za koordinacijo in pisanje projektnih prijav za nepovratna sredstva. V okviru evropske univerzitetne mreže EUTOPIA, ki je vodena preko Raziskovalno razvojnega centra UL, se Univerzi v Ljubljani…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Predavanje z naslovom FAIR načela za raziskovalne podatke

Mitja V. Iskrić vam bo na predstavitvi podal osnovne informacije o tem, kaj so FAIR načela za raziskovalne podatke in vpogled v širši okvir izvajanja načel za izboljšanje dostopnosti in rabe podatkov.  Predstavitev bo v četrtek, 6. 5. 2021 ob 10.00. Več

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Prihaja 2. razpis za Inovacijski sklad UL

Inovacijski sklad Univerze v Ljubljani bo že drugo leto zapored sofinanciral perspektivne inovativne projekte v višini do 25.000 € in jim pomagal do višje stopnje tehnološke pripravljenosti.  Oglejte si video. Univerza v Ljubljani je vzpostavila Inovacijski sklad z namenom…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Dogodki s področja raziskovalnega dela

Serija spletnih delavnic o izvrševanju Načrta S in možnosti odprtega dostopa do knjig (Spletno okolje: med 1. 3. 2021 in 5. 5. 2021). Več informacij. Nacionalni e-informativni dogodek za MSCA mreže doktorskega študija (Spletno okolje: ponedeljek, 3. 5. 2021, med 10.00 in 14.45…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Spletni dogodek za izmenjavo projektnih ideje za razpise OE - Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) skupaj z Bruseljskimi predstavništvi iz Cipra, Poljske in Madžarske organizira spletni dogodek za izmenjavo projektnih idej za razpise Obzorje Evropa – Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba (Cluster 2: Culture,…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

ERC: upoštevanje pandemije COVID-19 pri razpisih 2022

Znanstveni svet ERC je po temeljiti analizi napovedal, da bo v Delovnem programu 2022 upošteval otežene razmere za raziskovalno delo v času pandemije COVID-19, ki so še posebej prizadele mlajše. Prijavitelji bodo lahko poleg drugih že uvedenih možnosti za prekinitev kariere zdaj…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen informacijski paket za vodenje ERC projektov

MIZŠ je pridobilo predstavitve posameznih vidikov vodenja ERC projektov, ki so zdaj objavljene  v rubriki »Pomembnih tematskih informacij« kot informacijski paket. Informacije bodo uporabne tudi že v času priprave projektnega predloga ERC, predvsem njegovega stroškovnega dela.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Uradni začetek delovanja odprto dostopne založniške platforme »Open Research Europe«

Obveščamo vas, da je Evropska komisija objavila uradni začetek delovanja »Open Research Europe« (ORE) - odprto dostopne platforme za objavljanje znanstvenih člankov, ki predstavljajo rezultate raziskav, ki jih financira Obzorje 2020 (kmalu pa tudi Obzorje Evropa). Več o novi…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objava razpisa za prijavo interesa za ocenjevanje projektnih prijav Evropske komisije

Evropska komisija je objavila razpis za prijavo interesa strokovnjakov v podatkovno bazo portala Portal Expert Database za novo programsko obdobje 2021–2027. EK išče posameznike, ki bi sodelovali kot strokovnjaki pri izvajanju financiranja in razpisov EU, ki jih upravlja portal…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2021

Obveščamo vas, da je ARRS objavila Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2021. Za sofinanciranje članarin v mednarodnih znanstvenih združenjih se lahko prijavijo društva, ki delujejo v javnem…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis sofinanciranja gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (300. JR)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis sofinanciranja gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (300. JR). Predmet razpisa: sofinanciranje pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja slovenskih…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

Do novega mesečnega e-informatorja Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Vizija kohezija, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti, lahko dostopate na priloženi spletni povezavi. Do aktualnih razpisov…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Prijava projektov na razpise ERASMUS+ 2021

Obveščamo vas, da so nas s Projektne pisarne UL, ki koordinira razpis, obvestili, da mora biti prijavna dokumentacija (mandatna pisma in častna izjava) v podpis na rektorat oddana najkasneje 1 teden pred razpisanim rokom, kar pomeni najkasneje do četrtka, 13. 5. 2021, za…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Serija izobraževanj s področja družbenih ved in humanistike v okviru SSHOC (Social Sciences & Humanities Open Cloud)

Na priloženi spletni povezavi si lahko ogledate zbir brezplačnih dogodkov (izobraževanj) s področja družbenih ved in humanistike v sklopu projekta SSHOC – Social Sciences and Humanities Open Cloud. Vabljeni k ogledu in udeležbi!

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Posnetek spletnega seminarja za vse prijavitelje na ERC razpis z oznako 2021

ERC je v petek, 26. 3. 2021 organizirala spletni seminar za vse prijavitelje na ERC razpise z oznako 2021. Posnetek je dostopen na priloženi YouTube povezavi.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Posnetek spletnega informativnega dneva »MSCA v programu Obzorje Evropa«

Evropska komisija je v torek, 23. marca 2021, organizirala spletni informativni dan »MSCA v programu Obzorje Evropa«. Posnetek spletnega informativnega dneva je dostopen na priloženi spletni povezavi. Vabljeni k ogledu. 

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Posnetek spletnega predavanja na temo uspešne prijave projektnega predloga na razpise Obzorje Evropa in objavljeni podporni materiali

Evropska komisija je v sredo, 24. marca 2021, organizirala spletno predavanje na temo uspešne prijave projektnega predloga za razpise Obzorje Evropa. Posnetek spletnega predavanja je skupaj s predstavitvami in podpornimi materiali dostopen na priloženi spletni povezavi. Vabljeni…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objava osnutkov Delovnih programov Obzorje Evropa

Evropska komisija se je zaradi bližajočih razpisov in na pritisk držav odločila, da objavi še nepotrjene osnutke Delovnih programov v Obzorju Evropa. Do uradne potrditve se ne pričakuje več bistvenih sprememb, ampak vseeno svetujemo, da se po uradni objavi in pred pripravo…