Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

četrtek, 12.00
v času epidemije govorilne ure ne potekajo na FF, ampak prek elektronske pošte ali drugih oblik na daljavo.

red. prof. dr. Tomislav Virk

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Do spremembe te informacije so govorilne ure pri V. Matajc v torek 16.30, vendar preko Zoom-a. Povezavo prejmete po vnaprejšnji najavi (do vsakokratnega predhodnega ponedeljka do 11.00) na zgoraj navedeni e-naslov.

red. prof. dr. Vanesa Matajc

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zimski semester 2020/2021: izključno preko elektronske pošte in telefona.

Nastja Majerič

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

V zimskem semestru 20/21 bom imel govorilne ure po vnaprejšnji najavi na moj elektronski naslov: janez.vrecko@guest.arnes.si

red. prof. dr. Janez Vrečko

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zimski semester 2020/2021: po predhodnem dogovoru prek e-pošte: matevz.kos@guest.arnes.si

red. prof. dr. Matevž Kos

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

V zimskem semestru bodo govorilne ure pri prof. Kosu potekale na FF, po predhodnem dogovoru prek e-pošte (matevz.kos@guest.arnes.si).

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Govorilne ure pri V. Matajc bodo do preklica tega obvestila potekale v običajnem terminu (torek, 16.30), vendar preko zoom-a. Na govorilne ure se prof. Matajc vnaprej najavite po e-pošti do vsakokratnega predhodnega ponedeljka do 11.00, da vam bo poslala povezavo na zoom…

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

V četrtek, 8. 10, govorilne ure pri prof. Virku odpadejo.

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Spoštovane kolegice, dragi kolegi, obveščam vas, da se bo predmet Pedagoška praksa v št. l. 20/21 izvajal v poletnem semestru. Predmet zajema 30 ur seminarja in prakso na šoli. Na prakso boste odšli sredi marca, izjemoma pa lahko tudi že prej, vendar me morate o tem predhodno…

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Namesto v torek, 6. 10., bo prof. Kos imel govorilne ure v sredo, 7. 10., ob 17.30h. Prosi za predhodno najavo po e-pošti.

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

V sredo, 7. 10., predavanja pri prof. Virku odpadejo, in sicer zaradi občnega zbora Slovenskega društva za primerjalno književnost, podelitve priznanja Antona Ocvirka in pogovora z nagrajencem, ki bo sledil.

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za muzikologijo

Prvo predavanje iz Slovenskega jezika bo v ponedeljek, 5. 10., ob 11. 20.
Zaželjeno je, da se prvega predavanja udeležite, saj se bomo dogovorili o načinu izvajanja predmeta (v živo ali po zoomu) ter o izpitnih in drugih obveznostih.

Slovenski jezik Mojca Smolej

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Bodoče kritike in kritičarke, ki bi se radi preizkusili v tehtanju letošnje Prangerjeve bere, Festival Pranger vabi, da se z izborom zbirke s Prangerjevega seznama 2020, ki jo bodo nato pod mentorskim vodstvom recenzirali, in s krajšim motivacijskim pripisom prijavite na…

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

petek, 9.30

doc. dr. Gašper Troha

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Za ponovni vpis v letnik preverjanje pogojev opravi tajništvo oddelka in pripravi vpisni list za ponovni vpis v isti letnik. Tisti, ki se boste želeli ponovno vpisati v letnik, mi to sporočite po e-pošti na naslov nastja.majeric@ff.uni-lj.si.

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Študent lahko v tajništvu oddelka samo enkrat zamenja notranji in enkrat zunanji izbirni predmet v letniku, v katerega je vpisan, in sicer: do 15. 10. ne glede na to, kdaj se predmet inzvaja in v petnajstih dneh po začetku letnega semestra, če se predmet izvaja v letnem semestru…

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Za čas porodniškega dopusta nadomešča Nastja Majerič.

asist. dr. Anja Mrak

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...