23. 12. 2020

Poslovila se je izr. prof. dr. Sabina Jelenc Krašovec

07. 12. 2020

In memoriam: Poslovil se je zaslužni prof. dr. France Strmčnik

Vir: Delo, 7. 12. 2020
01. 10. 2020

Posvet ob 80-letnici zaslužne prof. ddr. Barice Marentič Požarnik

Zasl. prof. ddr. Barica Marentič Požarnik