Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dnevi enakosti spolov 2021 UL FF

Dnevi enakosti spolov 2021 UL FF

DOGODEK

KDAJ

KDO ORGANIZIRA

SODELUJEJO

Vključevanje dimenzije spola v raziskovanje (Webinar)

26. 2. 21 ob 10.00

Oddelek za sociologijo v sodelovanju z 2. delovno skupino NES[1]

Člani in članice NESskupin,

vodi: dr. Jovana Mihajlović Trbovc (ZRC SAZU)

Stop trpinčenju (okrogla miza) - video spodaj

 

 

8. 3. 21 ob 17.00

Vodstvo UL FF in Komisija za enake možnosti na področju znanosti pri MŠZŠ

 

Maja Plaz (Društvo SOS), Mitja Svete (Združenje za moč), Katja Zabukovec Kerin (Društvo za nenasilno komunikacijo), dr. Jasna Podreka (FF), dr. Neža Kogovšek Šalamon

Ženske študije in feministična teorija na FF (pogovor o uvajanju študijskega programa) - video spodaj.

24. 3. 21 ob 17.00

Oddelek za filozofijo,

Oddelek za sociologijo

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

 

 

Zasl. prof. dr. Neva Šlibar, prof. dr. Eva Bahovec, prof. dr. Milica Antić Gaber

 

Moderira: izr. prof. dr. Irena Samide.

 

Vsakdanje življenje trans oseb (predavanje)

 

 

 

 

 

29. 3. 21 ob 14.40

Oddelek za sociologijo

Linn Julian Koletnik, Evan Grm in Lea Aymard; Zavod TransAkcija 

 

Predstavitev Strokovnih smernic Preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja, trpinčenja in nasilja in predstavitev zaupnih oseb na fakulteti

 

 

7. 4. 21 ob 16.00

3. skupina NES

Dr. Jasna Podreka, doc. dr. Jana Kenda, prof. dr. Milica Antić Gaber, izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič in Sara Svati Sharan, izr. prof. dr. Jasna Mažgon, dr. Mojca Leskovec, doc. dr. Katja Mahnič.

 

 

Osebe, ki na ravni spola presegajo binarni okvir moškega in ženskega(pogovor)

8. 4. ob 17.00

Društvo študentov andragogike in pedagogike

Mojca Lukan, Mark J. Užmah 

O problemih in vizijah spolno občutljive rabe jezika v pisanju in objavljanju rezultatov raziskovalnega dela v slovenščini (okrogla miza)

 

12. 4. 21 ob 10.00

3. delovna skupina NES (za vključujoč jezik)

 

Prof. dr. Darja Zaviršek (FSD UL) , Doc. dr. Nina Petek (FF UL), Prof. dr. Tanja Petrović (ZRC SAZU), Prof. dr. Igor Ž. Žagar (Pedagoški Inštitut) 

Moderira: prof. dr. Jana S. Rošker (FF UL)

Uspešno uvajanje ukrepov proti spolnemu nadlegovanju v akademskem polju / Successful actions in the regulation against sexual harassment in academia (predavanje prof. dr. Marte Soler Gallart)

 

19. 4. 21 ob 17.00

Oddelek za sociologijo

Prof. dr. Marta Soler Gallart

Spoli na terenu (pogovor o vlogi spola v etnografskem raziskovanju)

21. 4. 21 ob 17.00

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Sodelujejo: študentke in študenti ter mlade raziskovalke OEIKA (asist. Manca Račič, asist. Tina Ivnik, asist. Ana Svete); doc. Sarah Lunaček Brumen, izr. prof. Jaka Repič, asist. Veronika Zavratnik in

doc. dr. Alenka Bartulović.

 

Spolni stereotipi v medijih in njihov vpliv na otroke

April (točen datum bo sporočen naknadno)

Oddelek za psihologijo

izr. prof. Urška Fekonja, asist. Kaja Hacin ter študentke in študenti Oddelka za psihologijo

Predstavitev študentskih aktivnosti na temo enakosti spolov

April (točen datum bo sporočen naknadno)

Študentke članice 2.delovne skupine NES

Mojca Suhovršnik

Vključujoča slovnica: korak naprej k družbeni enakopravnosti?

Stališča in izkušnje študentov in študentk.

 

4. 5. 21 ob 16h

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Doc. dr. Jana Kenda, doc. dr. Agata Šega

Spolno nadlegovanje in spolno nasilje med študenti in študentkami na Filozofski fakulteti in UL

6. 5. 21 ob 17.00

3. delovna skupina NES

Dr. Jasna Podreka,

študentke FF, skupina Rezistenca, dr. Jovana Mihajlovič Trbovc (ZRC SAZU)

 

Habilitacijska merila in spol

(datum bo sporočen naknadno)

 

1. delovna skupina NES

Doc. dr. Živa Kos

__________________

* Program se bo še dopolnjeval.

  Vsi dogodki bodo najverjetneje potekali po aplikaciji Zoomu, o povezavah pa vas bomo pred dogodki posebej obveščali.

[1] NES je Načrt za uveljavljanje enakosti spolov, ki smo ga na Filozofski fakulteti s potrditvijo v Senatu sprejeli 27. 5. 2020. Na predlog Senata so se oblikovale NES skupine, ki pripravljajo aktivnosti ter predloge ukrepov.

Okrogla miza Stop trpinčenju

Okrogla miza Stop trpinčenju

Ženske študije in feministična teorija na FF (pogovor o uvajanju študijskega programa)