08. 06. 2023 | 10:00, Kabinet 332
Oddelek za geografijo

Zgodovinski in prostorski razvoj Starega trga v Ljubljani

Tjaša Kolar, Geografija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Dejan Rebernik

12. 06. 2023 | 10:00, 232
Oddelek za geografijo

Geografska bralna značka

Sara Cvetko, Geografija - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Mojca Ilc Klun

12. 06. 2023 | 11:00, 232
Oddelek za geografijo

Ozaveščanje otrok o problematiki tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst s pomočjo priročnika za njihovo terensko prepoznavanje

Ivana Žigon, Geografija - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Mojca Ilc Klun, izr. prof. dr. Blaž Repe