05. 06. 2023 | 10:00, 302
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Uresničevanje načela raznojezičnosti v izbranih učbenikih za pouk angleščine in nemščine v slovenskih srednjih šolah

Manca Kolar, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Janez Skela

05. 06. 2023 | 11:00, 302
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Using The Content and Language Integrated Learning Approach (CLIL) to Teach the Nutritional Basis for Optimal Learning

Jana Klinkon, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Janez Skela

12. 06. 2023 | 10:30, 345
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Socio-Cultural Motivations for the Acquisition of Lexical Items in Sranan Tongo’s Core Vocabulary

Ariela Herček, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Monika Kavalir