27. 06. 2024 | 12:00
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Avtobiografija v feminizmu, literaturi in filozofiji

Izabella Rajh, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Alen Albin Širca

04. 09. 2024 | 11:00, Modra soba
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Emancipacija irske identitete in književnosti na prelomu 19. in 20. stoletja

Nebojša Vukčević, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Literarne vede

Mentor: prof. dr. Igor Maver, prof. dr. Boris Novak