08. 06. 2023 | 10:00, Kabinet 332
Oddelek za umetnostno zgodovino

Zgodovinski in prostorski razvoj Starega trga v Ljubljani

Tjaša Kolar, Umetnostna zgodovina - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Renata Novak Klemenčič

08. 06. 2023 | 10:00, Kabinet 332
Oddelek za geografijo

Zgodovinski in prostorski razvoj Starega trga v Ljubljani

Tjaša Kolar, Geografija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Dejan Rebernik

08. 06. 2023 | 17:00, spletna povezava
Oddelek za azijske študije

Zgodovina, razvoj in primerjava regionalnih variacij rakugo: Edo in Kamigata tradicija

Maksym Isenko, Azijske študije - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Chikako Shigemori Bučar

12. 06. 2023 | 10:00, 232
Oddelek za geografijo

Geografska bralna značka

Sara Cvetko, Geografija - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Mojca Ilc Klun

12. 06. 2023 | 10:00, kabinet 105 P5 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Rimska medicina: Pregled novejših raziskav ter izbrani konteksti

Sanja Gostinčar, Arheologija - 1. stopnja E

Mentor: izr. prof. dr. Andrej Gaspari

12. 06. 2023 | 10:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Duševno zdravje osnovnošolcev v času Covida-19

Nika Katrašnik, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: doc. dr. Petra Gregorčič Mrvar, prof. dr. Jasna Mažgon

12. 06. 2023 | 10:00, 232
Oddelek za slovenistiko

Geografska bralna značka

Sara Cvetko, Slovenistika - 2. stopnja

Mentor: red. prof. dr. Igor Saksida

12. 06. 2023 | 10:30, 345
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Socio-Cultural Motivations for the Acquisition of Lexical Items in Sranan Tongo’s Core Vocabulary

Ariela Herček, Splošno jezikoslovje - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Sonja Novak Lukanovič

12. 06. 2023 | 10:30, 345
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Socio-Cultural Motivations for the Acquisition of Lexical Items in Sranan Tongo’s Core Vocabulary

Ariela Herček, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Monika Kavalir

12. 06. 2023 | 11:00, 232
Oddelek za geografijo

Ozaveščanje otrok o problematiki tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst s pomočjo priročnika za njihovo terensko prepoznavanje

Ivana Žigon, Geografija - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Mojca Ilc Klun, izr. prof. dr. Blaž Repe

12. 06. 2023 | 12:00, 309
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

The Popularity of Washington Irving’s The Legend of Sleepy Hollow within the Field of Adaptation

Nina Štular, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Danica Čerče

12. 06. 2023 | 13:00, 116
Oddelek za psihologijo

Doživljanje pouka psihologije pri gimnazijcih

Polona Kralj, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Melita Puklek Levpušček

13. 06. 2023 | 10:00, 426
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Podobe materinstva v filozofiji in literaturi

Ana Jana Špiletič, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja

Mentor: asist. dr. Anja Mrak, prof. dr. Tone Smolej

13. 06. 2023 | 10:00, 426
Oddelek za filozofijo

Podobe materinstva v filozofiji in literaturi

Ana Jana Špiletič, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Valentina Hribar Sorčan

14. 06. 2023 | 10:30, Kabinet 334
Oddelek za umetnostno zgodovino

Spomeniki v času družbeno-političnih sprememb na primeru kijevskega Loka prijateljstva med narodoma

Brina Minca Herlec, Umetnostna zgodovina - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Katja Mahnič

15. 06. 2023 | 11:30, kabinet 105 P5 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Informacijski in komunikacijski potencial računalniško podprte vizualizacije arheoloških objektov

Nika Jancsary, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Heritologija

Mentor: doc. dr. Verena Vidrih Perko, prof. dr. Predrag Novaković

16. 06. 2023 | 14:30, Kabinet 444
Oddelek za sociologijo

Teorije zarot v času pandemije COVID-19

Enja Kaličanin, Sociologija kulture - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Primož Krašovec

19. 06. 2023 | 11:00, Kabinet 30 - tajništvo
Oddelek za prevajalstvo

Prevajanje likovnoteoretske terminologije iz slovenščine v angleščino v periodičnih publikacijah o vizualni umetnosti

Višnja Jerman, Prevajanje - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Primož Jurko