09. 05. 2024 | 14:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Povezanost med osebnostnimi značilnostmi, samospoštovanjem in nevarnostjo izgorelosti pri zaposlenih na področju marketinga

Urška Stanec, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Darja Kobal Grum

29. 05. 2024 | 14:00, Modra soba
Oddelek za sociologijo

​Personalizacija in edukacija med družbeno regulacijo in subjektivacijo

Nika Šušterič, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Sociologija kulture

Mentor: izr. prof. dr. Veronika Tašner, prof. dr. Milica Antić Gaber