20. 01. 2022 | 09:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za slovenistiko

Tekst, kontekst in tekstura štirih zvočnih posnetkov Milka Matičetovega pri Petru Smerinjekovem in drugih gorenjskih pripovedovalcih

Marija Poklukar, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Barbara Ivančič Kutin

19. 01. 2022 | 11:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za azijske študije

Skrhan model "ene države z dvema sistemoma" v Hongkongu in implikacije za Tajvan

Tjaša Mermolja, Azijske študije - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Saša Istenič Kotar

02. 02. 2022 | 11:00, spletni zagovor
Oddelek za umetnostno zgodovino

Etika in estetika pri konservatorsko-restavratorskih posegih – retuša in prezentacija srednjeveških stenskih slik v Sloveniji

Ajda Mladenović, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Umetnostna zgodovina

Mentor: doc. dr. Janez Balažic, doc. dr. Katja Mahnič

17. 02. 2022 | 10:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za slovenistiko

Spolno občutljiva raba jezika v učnih gradivih

Nuša Ščuka, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Slovenistika

Mentor: red. prof. dr. Simona Kranjc

21. 01. 2022 | 10:00, 115
Oddelek za sociologijo

Ženski spol v gimnazijskih učbenikih pri predmetih zgodovina in sociologija

Meliha Tuhčić, Sociologija - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Alojzija Židan

21. 01. 2022 | 10:00, 115
Oddelek za zgodovino

Ženski spol v gimnazijskih učbenikih pri predmetih zgodovina in sociologija

Meliha Tuhčić, Zgodovina - 2. stopnja

Mentor: red. prof. dr. Danijela Trškan

21. 01. 2022 | 11:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Učinkovitost celostnega zdravljenja na psihiatričnem odprtem oddelku

Irena Hostnikar, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Emil Benedik, red. prof. dr. Gregor Žvelc