Presentation

Second cycle study programs (regardless of the education course) last 2 years (4 semesters) and have a cumulative value of 120 ECTS credits (European Credit Transfer and Accumulation System). Combined study programmes /courses must be necessarily combined with another combined study programme/course. Combined teacher education programmes/courses can however be combined only with combined teacher education programmes or courses (and not with non-teacher combined courses). The only exceptions to this rule are programmes Andragogy - combined teacher education course and Pedagogy - combined teacher education programme: both can be linked with all combined teacher education programmes and courses as well as (non-teacher) combined education programmes and courses.

Informational Brochure on Study Programmes is available here.

Upon successful completion of the second cycle study programmes, students can continue their education within Faculty of Arts in the Interdisciplinary doctoral study programme in Humanities and Social Sciences.

STUDY POGRAMME

COURSE

DEPARTMENT

ANDRAGOGY*, TEACHER EDUCATION MASTER'S PROGRAMME

ANDRAGOGY - single teacher education course

ANDRAGOGY - combined teacher education course

DEPARTMENT OF EDUCATIONAL SCIENCES

ARCHEOLOGY, SINGLE - SUBJECT MASTER’S PROGRAMME

 

DEPARTMENT OF ARCHEOLOGY

ART HISTORY

ART HISTORY  - single course

ART HISTORY  - combined course

ART HISTORY  - combined teacher education course

DEPARTMENT OF ART HISTORY

ASIAN STUDIES

JAPANESE STUDIES - single course

JAPANESE STUDIES - combined course

SINOLOGY - single course

DEPARTMENT OF ASIAN STUDIES

CENTRAL EUROPEAN STUDIES, JOINT DEGREE 

 

DEPARTMENT OF SLAVISTICS

CLASSICAL AND HUMANISTIC STUDIES,  SINGLE - SUBJECT MASTER’S PROGRAMME

 

DEPARTMENT OF CLASSICS

COMPARATIVE LITERATURE AND LITERARY THEORY

COMPARATIVE LITERATURE AND LITERARY THEORY - single course

COMPARATIVE LITERATURE AND LITERARY THEORY - combined course

COMPARATIVE LITERATURE AND LITERARY THEORY  - combined teacher education course

DEPARTMENT OF COMPARATIVE LITERATURE AND LITERARY THEORY

COMPARATIVE SLAVIC LINGUISTICS, COMBINED MASTER’S PROGRAMME

 

DEPARTMENT OF SLAVISTICS

CREOLE – CULTURAL DIFFERENCES AND TRANSNATIONAL PROCESSES
- JOINT DEGREE

 

DEPARTMENT OF ETHNOLOGY AND CULTURAL ANTHROPOLOGY

CZECH LANGUAGE AND LITERATURE, COMBINED MASTER’S PROGRAMME

 

DEPARTMENT OF SLAVISTICS

 

 

DEPARTMENT OF TRANSLATION STUDIES

ENGLISH

ENGLISH  - single course

ENGLISH  - combined course

ENGLISH  - single teacher education course

ENGLISH  - combined teacher education course

DEPARTMENT OF ENGLISH

ETHNOLOGY AND CULTURAL ANTHROPOLOGY

ETHNOLOGY AND CULTURAL ANTHROPOLOGY -  single course

ETHNOLOGY AND CULTURAL ANTHROPOLOGY - combined course

DEPARTMENT OF ETHNOLOGY AND CULTURAL ANTHROPOLOGY

FRENCH

FRENCH AND ROMAN STUDIES - single course

FRENCH STUDIES - combined course

FRENCH - combined teacher education course

DEPARTMENT OF ROMAN LANGUAGES AND LITERATURE

GENERAL LINGUISTICS 

GENERAL LINGUISTICS - single course

GENERAL LINGUISTICS - combined course

DEPARTMENT OF COMPARATIVE AND GENERAL LINGUISTICS

GEOGRAPHY

ENVIRONMENTAL AND PHYSICAL GEOGRAPHY - GEOGRAPHY OF TOURISM - single course

ENVIRONMENTAL AND PHYSICAL GEOGRAPHY – POLITICAL GEOGRAPHY - single course

ENVIRONMENTAL AND PHYSICAL GEOGRAPHY – APPLIED GEOINFORMATICS - single course

REGIONAL PLANNING AND URBAN-RURAL STUDIES – GEOGRAPHY OF TOURISM - single course

REGIONAL PLANNING AND URBAN-RURAL STUDIES  - POLITICAL GEOGRAPHY - single course

REGIONAL PLANNING AND URBAN-RURAL STUDIES – APPLIED GEOINFORMATICS - single course

GEOGRAPHY - combined teacher education course

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

GERMAN STUDIES

GERMAN STUDIES - single course

GERMAN STUDIES - combined course

GERMAN - single teacher education course

GERMAN - combined teacher education course

DEPARTMENT OF GERMAN, DUTCH AND SWEDISH

GREEK LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE, COMBINED MASTER’S PROGRAMME

MODERN GREEK LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE - combined course

ANCIENT GREEK LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE - combined course

ANCIENT GREEK LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE  - combined teacher education course

DEPARTMENT OF CLASSICS

HISPANIC STUDIES

HISPANIC STUDIES - single course

HISPANIC STUDIES - combined course

HISPANIC STUDIES - combined teacher education course

DEPARTMENT OF ROMAN LANGUAGES AND LITERATURE

HISTORY, SINGLE-SUBJECT MASTER’S PROGRAMME

 

DEPARTMENT OF HISTORY

HISTORY, TEACHER EDUCATION PROGRAMME

HISTORY - single teacher education course

HISTORY - combined teacher education course

DEPARTMENT OF HISTORY

INDO-EUROPEAN COMPARATIVE LINGUISTICS,  COMBINED MASTER'S PROGRAMME

 

DEPARTMENT OF COMPARATIVE AND GENERAL LINGUISTICS

INTERPRETATION,  SINGLE - SUBJECT MASTER’S PROGRAMME

Course: Language A-B-C                                           Course: Language A-C1-C2

DEPARTMENT OF TRANSLATION STUDIES

ITALIAN, COMBINED MASTER'S PROGRAMME

ITALIAN LANGUAGE AND LITERATURE - combined course

ITALIAN - combined teacher education course

DEPARTMENT OF ROMAN LANGUAGES AND LITERATURE

LATIN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE, COMBINED MASTER’S PROGRAMME

LATIN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE  - combined course

LATIN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE - combined teacher education course

DEPARTMENT OF CLASSICS

LIBRARY, INFORMATION AND PUBLISHING STUDIES,  SINGLE - SUBJECT MASTER’S PROGRAMME

 

DEPARTMENT OF LIBRARY, INFORMATION AND BOOK SCIENCE

MUSICOLOGY,  SINGLE - SUBJECT MASTER’S PROGRAMME

 

DEPARTMENT OF MUSICOLOGY

PEDAGOGY, SINGLE TEACHER EDUCATION MASTER´S PROGRAMME

 

DEPARTMENT OF EDUCATIONAL SCIENCES

PEDAGOGY, COMBINED TEACHER EDUCATION MASTER´S PROGRAMME*

 

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY - single course

PHILOSOPHY - combined course

PHILOSOPHY - combined teacher education course

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

POLISH STUDIES, COMBINED MASTER'S PROGRAMME

POLISH STUDIES - combined course

POLISH STUDIES - combined teacher education course

DEPARTMENT OF SLAVISTICS

PSYCHOLOGY, SINGLE-SUBJECT MASTER’S PROGRAMME

 

DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY

RUSSIAN STUDIES, COMBINED MASTER’S PROGRAMME

RUSSIAN STUDIES - combined culture studies course

RUSSIAN STUDIES - combined translation course

RUSSIAN STUDIES - combined teacher education course

DEPARTMENT OF SLAVISTICS

SLOVAK STUDIES, COMBINED MASTER’S PROGRAMME

SLOVAK STUDIES  - combined course

SLOVAK STUDIES  - combined teacher education course

DEPARTMENT OF SLAVISTICS

SLOVENE STUDIES

SLOVENE STUDIES - single linguistic course

SLOVENE STUDIES - single literary-cultural course

SLOVENE STUDIES - combined course

SLOVENE STUDIES - single teacher education linguistic course

SLOVENE STUDIES - single teacher education literary course

SLOVENE STUDIES - combined teacher education course

DEPARTMENT OF SLOVENE STUDIES

SOCIOLOGY, COMBINED TEACHER EDUCATION MASTER’S PROGRAMME

 

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

SOCIOLOGY OF CULTURE

SOCIOLOGY OF CULTURE  - single course

SOCIOLOGY OF CULTURE  - combined course

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

SOUTH SLAVIC STUDIES, COMBINED MASTER’S PROGRAMME

 

DEPARTMENT OF SLAVISTICS

TRANSLATION, SINGLE - SUBJECT MASTER’S PROGRAMME

Course: Slovene-English-French                                 

Course: Slovene-English-German                               

Course: Slovene-English-Italian

DEPARTMENT OF TRANSLATION STUDIES

TRANSLATION (SLOVENE-ENGLISH-FRENCH), JOINT DEGREE

 

DEPARTMENT OF TRANSLATION STUDIES

TRANSLATION (SLOVENE  ̶ ENGLISH – GERMAN), JOINT DEGREE

 

DEPARTMENT OF TRANSLATION STUDIES

*cannot be combined with one another, but can be combined with other combined and combined teacher education programmes and courses.

Kognitivna znanost - skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje. Program se izvaja na UL v okviru Medicinske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko, Filozofske fakultete in Pedagoške fakultete (koordinatorstvo, vpis) in na več univerzah v tujini.

Presentation of programmes (in Slovene)

Enopredmetni

Dvopredmetni

Enopredmetni pedagoški*

* Skupni del pedagoškega modula
Več informacij o skupnem delu pedagoškega modula (opis, predmetnik, predstavitev predmetov, urniki) je na voljo tukaj,  podpoglavje »Skupni del pedagoškega modula«.

Dvopredmetni pedagoški*

Kandidati, ki želijo študirati na drugostopenjskih dvopredmetnih pedagoških študijskih programih/smereh Filozofske fakultete si lahko kot drugi študijski program izberejo tudi drugostopenjski dvopredmetni pedagoški študijski program Teologija, ki ga izvaja Teološka fakulteta. Več informacij o programu Teološke fakultete je na voljo tukaj, več informacij o postopku prijave, vpisu, napredovanju in zaključku študija pa tukaj

* Skupni del pedagoškega modula
Več informacij o skupnem delu pedagoškega modula (opis, predmetnik, predstavitev predmetov, urniki) je na voljo tukaj,  podpoglavje »Skupni del pedagoškega modula«.

** Vezava z enim od dvopredmetnih programov ali z enim od pedagoških dvopredmetnih programov. Medsebojna vezava programov Andragogika in Pedagogika ni mogoča.

Skupni študijski programi

Enopredmetni

Anglistika 

Antični in humanistični študiji

Arheologija

Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji

Bibliotekarstvo – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Informacijska znanost z bibliotekarstvom – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Založniški študiji – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija

Francistične in romanistične študije

Geografija

Germanistika

Hispanistika

Japonologija

Muzikologija

Prevajanje

Primerjalna književnost in literarna teorija

Psihologija

Sinologija

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Tolmačenje

Umetnostna zgodovina

Zgodovina History

 

Dvopredmetni

Anglistika 

Češki jezik in književnost

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija

Francistične študije

Grški jezik, književnost in kultura

Italijanski jezik in književnost

Japonologija

Južnoslovanski študiji

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemcistika 

Polonistika

Primerjalna književnost in literarna teorija

Primerjalno jezikoslovje

Primerjalno slovansko jezikoslovje

Rusistika

Slovakistika

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Španski jezik in književnost

Umetnostna zgodovina

 

Enopredmetni pedagoški

Andragogika

Anglistika 

Nemščina

Pedagogika

Slovenistika

Zgodovina  / History

 

Skupni del pedagoškega modula - predmetnik

 

Dvopredmetni pedagoški

Andragogika*

Anglistika 

Filozofija

Francoščina 

Geografija

Grški jezik, književnost in kultura

Italijanščina

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemščina

Pedagogika*

Polonistika

Primerjalna književnost in literarna teorija

Rusistika

Slovakistika 

Slovenistika

Sociologija

Španščina

Umetnostna zgodovina

Zgodovina  / History

 

* Vezava z enim od dvopredmetnih programov ali z enim od pedagoških dvopredmetnih programov. Medsebojna vezava programov Andragogika in Pedagogika ni mogoča.

 

Skupni študijski programi

KREOL - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi / CREOLE - Cultural Differences and Transnational Processes 

Prevajanje (slovenščina - angleščina - nemščina) , Gradec

Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina) , Pariz - ISIT 

Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina) , Pariz - INALCO

Srednjeevropske študije 

Zgodovina JV Evrope / History of South-Eastern Europe

 

Kognitivna znanost - skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje. Program se izvaja na UL v okviru Medicinske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko, Filozofske fakultete in Pedagoške fakultete (koordinatorstvo, vpis) in na več univerzah v tujini.

Enopredmetni

Anglistika 

Antični in humanistični študiji

Arheologija

Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji

Bibliotekarstvo – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Informacijska znanost z bibliotekarstvom – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Založniški študiji – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija

Francistične in romanistične študije

Geografija

Germanistika 

Hispanistika

Japonologija

Muzikologija

Prevajanje

Primerjalna književnost in literarna teorija

Psihologija

Sinologija

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Tolmačenje

Umetnostna zgodovina

Zgodovina 

 

Dvopredmetni

Anglistika 

Češki jezik in književnost

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija kulture

Francistične študije

Grški jezik, književnost in kultura

Italijanski jezik in književnost

Japonologija

Južnoslovanski študiji

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemcistika 

Polonistika

Primerjalna književnost in literarna teorija

Primerjalno jezikoslovje

Primerjalno slovansko jezikoslovje

Rusistika

Slovakistika

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Španski jezik in književnost

Umetnostna zgodovina

 

Enopredmetni pedagoški

Andragogika

Anglistika 

Nemščina

Pedagogika

Slovenistika

Zgodovina  / History

 

Skupni del pedagoškega modula - predmetnik

 

Dvopredmetni pedagoški

Andragogika*

Anglistika 

Filozofija

Francoščina 

Geografija

Grški jezik, književnost in kultura

Italijanščina

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemščina

Pedagogika*

Polonistika 

Primerjalna književnost in literarna teorija

Rusistika

Slovakistika 

Slovenistika

Sociologija

Španščina

Umetnostna zgodovina

Zgodovina  / History

 

* Vezava z enim od dvopredmetnih programov ali z enim od pedagoških dvopredmetnih programov. Medsebojna vezava programov Andragogika in Pedagogika ni mogoča.

 

Skupni študijski programi

KREOL - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi / CREOLE - Cultural Differences and Transnational Processes

Prevajanje (slovenščina - angleščina - nemščina): Gradec

Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina): Pariz - ISIT 

Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina): Pariz - INALCO

Srednjeevropske študije 

Tolmačenje (slovenščina - angleščina - nemščina): Gradec - programu akreditacija ne bo podaljšana  - sklep; programu je akreditacija potekla 18. 10. 2018

Zgodovina JV Evrope 

 

Kognitivna znanost - skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje. Program se izvaja na UL v okviru Medicinske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko, Filozofske fakultete in Pedagoške fakultete (koordinatorstvo, vpis) in na več univerzah v tujini.

Enopredmetni

Anglistika / English

Antični in humanistični študiji

Arheologija

Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji

Bibliotekarstvo – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Informacijska znanost z bibliotekarstvom – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Založniški študiji – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija

Francistične in romanistične študije

Geografija

Germanistika / Germanistik

Hispanistika

Japonologija

Muzikologija

Prevajanje

Primerjalna književnost in literarna teorija

Psihologija

Sinologija

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Tolmačenje

Umetnostna zgodovina

Zgodovina History

 

Dvopredmetni

Anglistika / English

Češki jezik in književnost

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija kulture

Francistične študije

Grški jezik, književnost in kultura

Italijanski jezik in književnost

Japonologija

Južnoslovanski študiji

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemcistika / Germanistik

Polonistika

Primerjalna književnost in literarna teorija

Primerjalno jezikoslovje

Primerjalno slovansko jezikoslovje

Rusistika

Slovakistika

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Španski jezik in književnost

Umetnostna zgodovina

 

Enopredmetni pedagoški

Andragogika

Anglistika / English

Nemščina/Germanistik

Pedagogika

Slovenistika

Zgodovina History

 

Skupni del pedagoškega modula - predmetnik

 

Dvopredmetni pedagoški

Andragogika*

Anglistika / English

Filozofija

Francoščina 

Geografija

Grški jezik, književnost in kultura

Italijanščina

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemščina/Germanistik

Pedagogika*

Polonistika - program v študijskem letu 2017/2018 ni razpisan

Primerjalna književnost in literarna teorija

Rusistika

Slovakistika - program v študijskem letu 2017/2018 ni razpisan

Slovenistika

Sociologija

Španščina

Umetnostna zgodovina

Zgodovina History

 

* Vezava z enim od dvodisciplinarnih programov ali z enim od pedagoških dvopredmetnih programov. Medsebojna vezava programov Andragogika in Pedagogika ni mogoča.

 

Skupni študijski programi

KREOL (Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi) // CREOLE (Cultural Differences and Transnational Processes)

Prevajanje (slovenščina - angleščina - nemščina): Gradec

Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina): Pariz - ISIT 

Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina): Pariz - INALCO

Srednjeevropske študije 

Tolmačenje (slovenščina - angleščina - nemščina): Gradec - programu akreditacija ne bo podaljšana  - sklep

Zgodovina JV Evrope / History of South-Eastern Europe

 

Kognitivna znanost - skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje. Program se izvaja na UL v okviru Medicinske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko, Filozofske fakultete in Pedagoške fakultete (koordinatorstvo, vpis) in na več univerzah v tujini.

Enodisciplinarni

Anglistika / English

Antični in humanistični študiji

Arheologija

Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji

Bibliotekarstvo – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Informacijska znanost z bibliotekarstvom – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Založniški študiji – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija

Francistične in romanistične študije

Geografija

Germanistika // Germanistik

Hispanistika

Japonologija

Muzikologija

Prevajanje

Primerjalna književnost in literarna teorija

Psihologija

Sinologija

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Tolmačenje

Umetnostna zgodovina

Zgodovina History

 

Dvodisciplinarni

Anglistika / English

Bohemistika

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija kulture

Francistične študije

Grški jezik, književnost in kultura

Italijanski jezik in književnost

Japonologija

Južnoslovanski študiji

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemcistika/Germanistik

Polonistika

Primerjalna književnost in literarna teorija

Primerjalno jezikoslovje

Primerjalno slovansko jezikoslovje

Rusistika

Slovakistika

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Španski jezik in književnost

Umetnostna zgodovina

 

Enopredmetni pedagoški

Andragogika

Anglistika / English

Nemščina/Germanistik

Pedagogika

Slovenistika

Šolsko knjižničarstvo - programu akreditacija ne bo podaljšana  - sklep

Zgodovina History

 

Dvopredmetni pedagoški

Andragogika*

Anglistika / English

Filozofija

Francoščina 

Geografija

Grški jezik , književnost in kultura

Italijanščina

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemščina/Germanistik

Pedagogika*

Polonistika - program v študijskem letu 2016/2017 ni razpisan

Primerjalna književnost in literarna teorija

Rusistika

Slovakistika - program v študijskem letu 2016/2017 ni razpisan

Slovenistika

Sociologija

Španščina

Umetnostna zgodovina

Zgodovina History

 

* Vezava z enim od dvodisciplinarnih programov ali z enim od pedagoških dvopredmetnih programov. Medsebojna vezava programov Andragogika in Pedagogika ni mogoča.

 

Skupni programi

KREOL (Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi) // CREOLE (Cultural Differences and Transnational Processes)

Prevajanje (slovenščina - angleščina - nemščina): Gradec

Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina): Pariz - ISIT 

Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina): Pariz - INALCO

Srednjeevropske študije 

Tolmačenje (slovenščina - angleščina - nemščina): Gradec - programu akreditacija ne bo podaljšana  - sklep

Zgodovina JV Evrope / History of South-Eastern Europe

 

Kognitivna znanost - skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje. Program se izvaja na UL v okviru Medicinske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko, Filozofske fakultete in Pedagoške fakultete (koordinatorstvo, vpis) in na več univerzah v tujini.

Enodisciplinarni

Dvodisciplinarni

Enopredmetni pedagoški

Dvopredmetni pedagoški

* Vezava z enim od dvodisciplinarnih programov ali z enim od pedagoških dvopredmetnih programov. Medsebojna vezava programov Andragogika in Pedagogika ni mogoča.

Skupni programi

Enodisciplinarni

Dvodisciplinarni

Enopredmetni pedagoški

Dvopredmetni pedagoški

* Vezava z enim od dvodisciplinarnih programov ali z enim od pedagoških dvopredmetnih programov. Medsebojna vezava programov Andragogika in Pedagogika ni mogoča.

Skupni programi