Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Študijski proces in delo na fakulteti v času koronavirusa

Odgovori na pogosta vprašanja in zadnje informacije

V času pandemije koronavirusa delo in študijski proces na fakulteti potekata v prilagojeni obliki. Prosimo vas, da spoštujete preventivne ukrepe, kot jih določa NIJZ.

V nadaljevanju objavljamo informacije za študentke in študente in osnovne informacije za zaposlene na fakulteti. Natančne informacije za zaposlene objavljamo na intranetu - zavihek Covid-19, vsa obvestila pa posredujemo tudi po skupni e-listi za zaposlene.

Informacije za študentke in študente

Protokol ravnanja ob okužbah, – od 18. 2. 2022 dalje

Protokol delovanja Filozofske fakultete UL v času slabše epidemiološke situacije v državi in smernice za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja v času zimskega izpitnega obdobja 2021–2022 so bili dogovorjeni na sestanku s predstojniki in predstojnicami oddelkov 6. 1. 2022.

Smernice za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja v zimskem izpitnem obdobju 2021–2022:

 • Izpiti se izvajajo v razpisanih rokih. O vseh posebnostih izvedbe izpita izvajalec oziroma izvajalka obvesti študentke in študente praviloma tri dni pred izpitnim rokom.
 • Študentke in študenti, ki se izpita ne morejo udeležiti zaradi odrejene karantene ali izolacije (obolelosti s COVID-19), to sporočijo izvajalcu oziroma izvajalki. Za takšne primere bodo izvajalci in izvajalke razpisali dodatni izpitni rok (izredni, individualni, ...), predvidoma v marcu.
 • Ocenjevanje izpitov poteka v skladu z akreditiranim učnim načrtom; način izvedbe naj bo enak na vseh izpitnih rokih (npr. na vseh rokih pisni oziroma ustni), izpit pa se lahko izvaja bodisi v živo bodisi na daljavo.

Govorilne ure izvajalk in izvajalcev:

 • Za govorilne ure se priporoča, da potekajo na daljavo, po presoji izvajalca oziroma izvajalke lahko tudi v živo ob upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov.

Knjižnice:

 • Delo v knjižnicah se organizira tako, da so knjižnice na voljo za izposojo.
 • V tistih knjižnicah, kjer je več zaposlenih in imajo ti podpisane ustrezne dogovore, se delo lahko organizira tudi na domu.
 • Čitalniška mesta v knjižnicah se začasno zaprejo, čitalnica v kleti 015 ostaja odprta.

Skupne strokovne službe in tajništva oddelkov:

 • Delo zaposlenih v skupnih strokovnih službah in tajništvih oddelkov se, kjer narava dela to omogoča in imajo zaposleni podpisane ustrezne dogovore, lahko organizira na domu.
 • Uradne ure potekajo na daljavo.

Ljubljana, 6. 1. 2022

Pogoj PCT

Skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l. št. 174/21 in spremembe), lahko vstopajo v prostore Filozofske fakultete UL le osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT (pogoj velja za osebe, starejše od 12 let).

Pogoj prebolevnosti

Prebolevnost bolezni covid-19 se izkaže:

 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni in ni starejši od 180 dni.

Pogoj cepljenosti

Cepljenost se izkaže z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s QR kodo (potrdila iz tretjih držav so veljavna, če so opremljena s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot potrdilo EU in jih je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku).

Osebe, ki so cepljene, izpolnjujejo pogoj, če so prejele:

 • drugi odmerek cepiv Comirnaty (Biontech/Pfizer), Spikevax (Moderna), Sputnik V (Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology), CoronaVac (Sinovac Biotech), COVID-19 Vaccine (Sinopharm), Vaxzevria (AstraZeneca), Covishield (Serum Institute of India / AstraZeneca) in Covaxin (Bharat Biotech) ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv;
 • odmerek cepiva Janssen (Johnson in Johnson / Janssen-Cilag).

Za tiste, ki lahko izkažejo prebolelost in so se v obdobju do 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od zgornjih cepiv, zadostuje že en odmerek. Status cepljenega se pridobi z dnem prejema cepiva.

Dokazilo o cepljenju je veljavno, če ni starejše od 270 dni.

Pogoj testiranja

Pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki so opravili testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in je bil rezultat negativen. Veljavni so tako testi z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) kot tudi hitri antigenski testi (HAG), če so opravljeni v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike (če so opravljeni v drugih državah, so ustrezni, če vsebujejo vsaj enak nabor podatkov in če so opremljeni s QR kodo, ki omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti). Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 24 ur, rezultat PCR testa pa ne starejši od 48 ur.

*  *  *

Študentke in študenti, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se morajo 3x tedensko samotestirati na virus SARS-CoV-2.

Zaposleni, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se morajo vsakih 48 ur oziroma 3x tedensko pred pričetkom dela samotestirati na virus SARS-CoV-2.

Obveščamo vas, da Vlada RS 6. 11. 2021 sprejela nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Skladno z odlokom je za vstop na fakulteto in za udeležbo v študijskem procesu potrebno še naprej izpolnjevati pogoj PCT. Študentke in študenti, ki pogoja PCT ne izpolnjujete, se morate po novem 3-krat tedensko testirati s HAG testi za samotestiranje v prostorih fakultete.

Samotestiranje še naprej poteka v študentskem prostoru R1B (Aškerčeva, vhod z Rimske). Samotestiranje je mogoče tudi na Zavetiški, in sicer ob vstopu v prostore fakultete. Tisti, ki bivate v študentskih domovih, lahko samotestiranje opravite tudi tam. Skladno s spremembo vam po novem pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih dobite v lekarni.

Tisti, ki pogoja PCT ne izpolnjujete, morate skladno z odlokom voditi evidenco samotestiranj na evidenčnem listu, s katerim dokazujete izpolnjevanje pogojev za udeleževanje v študijskem procesu in za bivanje v študentskih domovih. Evidenčni list je nov in je na voljo na obeh lokacijah samotestiranja. Evidenčni list je veljaven, če je potrjen s strani nadzorne osebe za samotestiranje.

Vse študentke in študente vljudno prosimo, da še naprej dosledno upoštevate predpisane ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

*  *  *

Pogoj PCT

Skladno z veljavnimi odloki lahko vstopajo v prostore Filozofske fakultete UL le osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT (pogoj velja za osebe, starejše od 12 let).

Pogoj prebolelosti

Prebolelost bolezni covida-19 se izkaže:

 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni in ni starejši od 180 dni.

Pogoj cepljenosti

Cepljenost se izkaže z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s QR kodo (potrdila iz tretjih držav so veljavna, če so opremljena s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot potrdilo EU in jih je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku).

Osebe, ki so cepljene, izpolnjujejo pogoj, če so prejele:

 • drugi odmerek cepiv Comirnaty (Biontech/Pfizer), Spikevax (Moderna), Sputnik V (Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology), CoronaVac (Sinovac Biotech), COVID-19 Vaccine (Sinopharm), Vaxzevria (AstraZeneca) in Covishield (Serum Institute of India / AstraZeneca) ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv;
 • odmerek cepiva Janssen (Johnson in Johnson / Janssen-Cilag).

Za tiste, ki lahko izkažejo prebolelost in so se v obdobju do 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od zgornjih cepiv, zadostuje že en odmerek. Status cepljenega se pridobi od dneva prejema cepiva.

Pogoj testiranja

Pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki so opravili testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in je bil rezultat negativen. Veljavni so tako testi z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) kot tudi hitri antigenski testi (HAG), če so opravljeni v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike(če so opravljeni v drugih državah, so ustrezni, če vsebujejo vsaj enak nabor podatkov in če so opremljeni s QR kodo, ki omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti). Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat PCR testa pa ne starejši od 72 ur.

Študentke in študenti, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se morajo 3-krat tedensko samotestirati na virus SARS-CoV-2.

Zaposleni, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se morajo vsakih 48 ur oziroma 3-krat tedensko pred pričetkom dela samotestirati na virus SARS-CoV-2.

Testiranje s HAG testi je ponovno financirano iz proračuna RS, in sicer pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki zdravstveno dejavnost opravljajo v mreži javne zdravstvene službe.

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

v Uradnem listu št. 174/2021 je bil dne 6.11.2021 objavljen nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je začel veljati 8. 11. 2021.

1.    Pri preverjanju pogoja PCT je potrebno istovetnost dokazati še z osebnim dokumentom.
2.    V vseh zaprtih javnih prostorih je obvezna kirurška maska ali FFP2 maska in razkuževanje rok. Maske iz blaga niso več dovoljene.
3.    Od 15. 11. 2021 dalje je obvezno 3-krat tedensko testiranje s testi HAG za samotestiranje v prostorih fakultete. Študentkam in študentom pripada 15 testov na mesec za opravljanje samotestiranja. Samotestiranje pod nadzorom še naprej poteka v študentskem prostoru R1B (Aškerčeva), vsak delavnik od 7. do 19. ure. Na Zavetiški se samotestiranje opravlja na vhodu v ločenem prostoru. Evidenčni list samotestiranja je veljaven, če ima zaznamek nadzorne osebe.
4.    Testiranje s HAG testi je po novem ponovno krito iz proračuna in ga je mogoče opraviti pri vseh pooblaščenih izvajalcih.
 
Ker moramo fakultete v primeru pojava okužb ravnati skladno z navodili NIJZ in same odkrivati visoko rizične kontakte, vas pri tem vljudno prosimo za pomoč. Med podatki, ki jim moramo sporočiti NIJZ, je tudi podatek o tem, ali ste v primeru visoko rizičnega stika izjema od karantene (ste torej bodisi cepljeni bodisi ste covid preboleli) ali ne.

Da bi se na okužbe lahko odzivali čim hitreje in čim bolj učinkovito in da bomo lahko še vedno zagotavljali varne pogoje za delo, vas lepo prosimo, da v VIS-u pod »Razno – Izbira skupine« izpolnite ANKETO o cepljenosti, prebolevnosti oz. testiranju. Izpolnitev ankete je popolnoma prostovoljna, neizpolnitev pa nima nobenih posledic. V primeru spremembe navedb, lahko vaš odgovor kadarkoli spremenite (na primer po cepljenju). Anketa je ustvarjena izključno za namen sporočanja prepoznanih visoko rizičnih kontaktov. Podatke bomo v skladu z Navodili posredovali NIJZ, vendar le v primeru pojava okužbe v vaši skupini pri študijskem procesu.

Iskrena hvala za vaše sodelovanje in da tudi z vašo pomočjo študijski proces ohranjamo na fakulteti!

Vodstvo UL FF

Obveščamo vas, da Vlada RS 27. 10. 2021 sprejela spremembe Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki prične veljati v ponedeljek, 1. 11. 2021.

Skladno z odlokom je za vstop na fakulteto in za udeležbo v študijskem procesu potrebno še naprej izpolnjevati pogoj PCT. Tisti, ki pogoja PCT ne izpolnjujete, pa se morate po novem 2-krat tedensko v enakih presledkih testirati s HAG testi za samotestiranje v prostorih fakultete.

Samotestiranje še naprej poteka v študentskem prostoru R1B (Aškerčeva, vhod z Rimske) in v sobi 112 - apartma A (stranski vhod Zavetiška) vsak delavnik med 7. in 19. uro. Tisti, ki bivate v študentskih domovih, lahko samotestiranje opravite tudi tam. Skladno s spremembo odloka vam po novem pripada 10 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih dobite v lekarni.

Tisti, ki pogoja PCT ne izpolnjujete, morate skladno z odlokom voditi evidenco samotestiranj na evidenčnem listu, s katerim dokazujete izpolnjevanje pogojev za udeleževanje v študijskem procesu in za bivanje v študentskih domovih. Evidenčni list je nov in je na voljo na obeh lokacijah samotestiranja.

Vse študentke in študente vljudno prosimo, da še naprej dosledno upoštevate predpisane ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

*  *  *

Pogoj PCT

Skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, lahko vstopajo v prostore Filozofske fakultete UL le osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT (pogoj velja za osebe, starejše od 15 let).

Pogoj prebolelosti

Prebolelost bolezni covida-19 se izkaže:

 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni in ni starejši od 180 dni.

Pogoj cepljenosti

Cepljenost se izkaže z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s QR kodo (potrdila iz tretjih držav so veljavna, če so opremljena s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot potrdilo EU in jih je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku).

Osebe, ki so cepljene, izpolnjujejo pogoj, če so prejele:

 • drugi odmerek cepiv Comirnaty (Biontech/Pfizer), Spikevax (Moderna), Sputnik V (Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology), CoronaVac (Sinovac Biotech), COVID-19 Vaccine (Sinopharm), Vaxzevria (AstraZeneca) in Covishield (Serum Institute of India / AstraZeneca) ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv;
 • odmerek cepiva Janssen (Johnson in Johnson / Janssen-Cilag).

Za tiste, ki lahko izkažejo prebolelost in so se v obdobju do 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od zgornjih cepiv, zadostuje že en odmerek. Status cepljenega se pridobi od dneva prejema cepiva.

Pogoj testiranja

Pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki so opravili testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in je bil rezultat negativen. Veljavni so tako testi z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) kot tudi hitri antigenski testi (HAG), če so opravljeni v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike(če so opravljeni v drugih državah, so ustrezni, če vsebujejo vsaj enak nabor podatkov in če so opremljeni s QR kodo, ki omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti). Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat PCR testa pa ne starejši od 72 ur.

 

Študentke in študenti, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se morajo 2-krat tedensko v enakih presledkih samotestirati na virus SARS-CoV-2.

Zaposleni, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se morajo vsakih 48 ur oziroma 3-krat tedensko pred pričetkom dela samotestirati na virus SARS-CoV-2.

1) Študijski proces po urniku poteka v prostorih fakultete. 

2) Skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter njegovimi spremembami in dopolnitvami je za vstop na fakulteto in za udeležbo v študijskem procesu do nadaljnjega treba izpolnjevati pogoj PCT.

Študentke in študenti, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se morajo 2-krat tedensko testirati s HAG testi za samotestiranje v prostorih fakultete in voditi evidenco samotestiranj na evidenčnem listu, s katerim dokazujejo izpolnjevanje pogojev za udeleževanje v študijskem procesu. Evidenčni list je potrebno hraniti še en mesec od datuma zadnjega opravljenega testiranja. V primeru nadzora inšpekcijskih služb, ki izvajajo nadzor nad izpolnjevanjem PCT pogoja, ga je potrebno predložiti osebi, ki opravlja inšpekcijski nadzor. Evidenčni list je na voljo v obeh predavalnicah za samotestiranje. 

Samotestiranje poteka v študentskem prostoru R1B (Aškerčeva, vhod z Rimske) in v sobi 112 - apartma A (stranski vhod Zavetiška) vsak delavnik med 7. in 19. uro. 

Skladno z odlokom študentkam in študentom pripada 10 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja (ne velja za tujce, ki kartice nimajo), potrdila o vpisu oziroma veljavne študentske izkaznice in osebnega dokumenta.

Študentkam in študentom svetujemo, da pridejo na fakulteto pol ure pred začetkom predavanj in da imajo na vhodu v naprej pripravljeno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT (QR koda na mobilnem telefonu ali tiskano potrdilo ali evidenčni list), saj bomo le tako lahko zagotovili, da na vhodih ne bo prihajalo do večjih zastojev. Študentkam in študentom priporočamo, da imajo QR kodo na mobilnem telefonu, saj je branje kode z mobilnega telefona najhitrejše.

3) Ob vhodu v prostore fakultete je obvezno razkuževanje rok.

4) V fakultetnih prostorih, vključujoč predavalnice, je obvezna uporaba zaščitne maske. 

5) Kjer je možno, se priporoča, da študentke in študenti v predavalnicah sedijo na mestih, označenih z rumeno piko, in tako ohranjajo fizično distanco. Ohranjanje fizične distance v predavalnicah sicer ni obvezno.

6) Izvajalci in izvajalke študijskega procesa beležijo prisotnost študentk in študentov na posameznem predavanju, seminarju in vajah z namenom ugotavljanja izpostavljenosti potencialni okužbi.

7) V primeru okužbe študentka ali študent oziroma izvajalec ali izvajalka študijskega procesa obvesti Službo za varnost in zdravje pri delu (g. Tomaž Flis, telefon: 01 241 1062,  tomaz.flis@ff.uni-lj.si). Fakulteta se na okužbe odziva skladno z usmeritvami NIJZ, objavljenimi v Navodilih visokošolskim zavodom in študentskim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu. Dodatna navodila se uredijo s posebnim protokolom.

8) V skladu s 5. členom Pravilnika o ukrepih za zagotovitev neposrednega študijskega procesa v prostorih Univerze v Ljubljani zaradi posledic SARS CoV-2, ki ga je sprejel Senat Univerze v Ljubljani na seji 21. 9. 2021 in 19. 10. 2021, študenti in študentke, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo izpolniti pogoja PCT in bi vseeno želeli spremljati študijski proces neposredno, lahko zaprosijo dekana oziroma dekanjo članice za izjemno odobritev vstopa in predložijo dokazila o obstoju zdravstvenih razlogov. Breme dokazovanja obstoja zdravstvenih razlogov je na študentu oziroma študentki. V dvomu o njihovem obstoju se šteje, da študent ali študentka obstoja tega razloga ni izkazal ali izkazala. 

V skladu s 6. členom omenjenega pravilnika študenti in študentke, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT in nimajo odobrene prej omenjene prošnje, ne smejo uresničevati pravice do izobraževanja v prostorih fakultete. Fakulteta tem študentom ni dolžna zagotavljati pravice do izobraževanja na drugačen način. Izjemoma je možno tem osebam zagotoviti izobraževanje na drugačen način ali v manjšem obsegu. Obseg in način določi senat članice s sklepom.

9) Uradne ure oddelčnih tajništev in skupnih strokovnih služb se do preklica praviloma izvajajo na daljavo z uporabo ustreznih tehnologij. Za oddajo gradiv in dokumentacije se uporabljajo predalčniki, ki so nameščeni pred vhodom v posamezno pisarno. Uradne ure s fizičnim stikom se izvedejo izjemoma in po vnaprejšnjem dogovoru. 

Knjižnice in knjigarna so odprti po običajnem urniku. 

Govorilne ure se izvajajo bodisi na fakulteti bodisi s pomočjo aplikacije zoom.

10) Pravila izvajanja študijskega procesa bomo sproti prilagajali trenutni epidemiološki situaciji v državi in študente in študentke o tem obveščali po elektronski pošti in z obvestili na spletnih straneh fakultete.

Priloge k protokolu:

Ljubljana, 28. 10. 2021
 

1) Skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 je za udeležbo v študijskem procesu, tudi za izvedbo terenskih vaj in terenskega dela, do nadaljnjega treba izpolnjevati pogoj PCT.

2) Izpolnjevanje pogoja PCT se najprej preveri pred odhodom na teren, in sicer na vstopnih točkah v prostore fakultete, kjer izpolnjevanje pogoja preverijo za to pooblaščene osebe. 

Udeleženke in udeleženci terenskih vaj, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se pred odhodom na teren testirajo s HAG testi za samotestiranje v prostorih fakultete in izpolnijo evidenčni list za samotestiranje, ki ga morajo imeti pri sebi ves čas dela na terenu. 

Če preverjanje pogoja PCT v prostorih fakultete ni mogoče, izpolnjevanje pogoja preveri izvajalec oziroma izvajalka na lokaciji, kjer se izvajajo terenske vaje oziroma terensko delo. Oseba, ki preverja izpolnjevanje pogoja PCT, mora imeti pooblastilo dekanje, preverjanje pogoja pa se opravi bodisi z aplikacijo za preverjanje EU digitalnih COVID potrdil za mobilne naprave bodisi z vpogledom v tiskana potrdila. Samotestiranje se v tem primeru prav tako lahko opravi na lokaciji izvedbe terenskih vaj oziroma terenskega dela.

Testiranje s HAG testi za samotestiranje se izvaja 2-krat tedensko v enakih presledkih v prostorih fakultete. Če terenske vaje ali terensko delo traja dalj časa, se samotestiranje v ustreznem intervalu opravi na lokaciji izvedbe terenskih vaj oziroma terenskega dela.

3) Test HAG za samotestiranje nadomešča pogoj T izključno za potrebe izvedbe oziroma udeležbe v študijskem procesu. Če je v času terenskih vaj oziroma terenskega dela predvideno bivanje v nastanitvenih objektih, obiski gostinskih obratov, muzejev in drugih objektov, za katere je skladno z odlokom obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, so udeleženci in udeleženke terenskih vaj dolžni sami zagotoviti izpolnjevanje tega pogoja. Obveznost preverjanja pogoja PCT je v tem primeru na lastniku ali upravljalcu objekta oziroma na izvajalcu dejavnosti.

4) Za prevoz udeleženk in udeležencev na terenske vaje s fakultetnimi vozili se uporablja protokol uporabe fakultetnih vozil. V primeru prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi morajo izvajalke in izvajalci ter študentke in študenti izpolnjevati pogoje, kot jih določajo vsakokrat veljavni predpisi. Pri vseh oblikah prevoza, tudi pri prevozu z osebnimi avtomobili, je obvezna uporaba zaščitne maske.

5) Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih in prostorih je obvezna uporaba zaščitne maske.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Nošenje zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebno, če je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

6) Udeleženke in udeleženci terenskih vaj oziroma terenskega dela morajo upoštevati tudi vsa druga higienska priporočila:

 • biti morajo brez znakov akutne okužbe dihal;
 • potrebno je redno in temeljito umivanje in razkuževanje rok; 
 • v terenskih pogojih, kjer voda in milo nista dostopna, si roke razkužujejo s svojim namenskim razkužilom za roke ali svojimi alkoholnimi razkužilnimi robčki; 
 • se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite in/ali razkužene;
 • vsak udeleženec oziroma udeleženka uporablja svoj pisarniški pribor, telefon in opremo;
 • pri rokovanju s skupno opremo si udeleženci in udeleženke pred in po uporabi razkužijo roke, prav tako pred in po uporabi razkužijo skupno opremo.

7) Izvajalci in izvajalke vodijo evidenco prisotnost študentk in študentov na terenskih vajah z namenom ugotavljanja izpostavljenosti potencialni okužbi.

8) V primeru okužbe študentka ali študent oziroma izvajalec ali izvajalka študijskega procesa obvesti Službo za varnost in zdravje pri delu (g. Tomaž Flis, telefon: 01 241 1062,  tomaz.flis@ff.uni-lj.si). Fakulteta se na okužbe odziva skladno z usmeritvami NIJZ, objavljenimi v Navodilih visokošolskim zavodom in študentskim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu. Dodatna navodila se uredijo s posebnim protokolom.


Ljubljana, 28. 10. 2021
 

1. Skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 je za udeležbo v študijskem procesu, tudi za izvedbo terenskih vaj in terenskega dela, do nadaljnjega treba izpolnjevati pogoj PCT.

2. Izpolnjevanje pogoja PCT se preveri pred odhodom na teren, in sicer na vstopnih točkah v prostore fakultete, kjer izpolnjevanje pogoja preverijo za to pooblaščene osebe.

Udeleženke in udeleženci terenskih vaj, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se pred odhodom na teren testirajo s HAG testi za samotestiranje v prostorih fakultete in izpolnijo evidenčni list za samotestiranje, ki ga morajo imeti pri sebi ves čas dela na terenu.

Če preverjanje pogoja PCT v prostorih fakultete ni mogoče, izpolnjevanje pogoja preveri izvajalec oziroma izvajalka na lokaciji, kjer se terenske vaje oziroma terensko delo izvaja. Oseba, ki preverja izpolnjevanje pogoja PCT, mora imeti pooblastilo dekanje, preverjanje pogoja pa se opravi bodisi z aplikacijo za preverjanje EU digitalnih COVID potrdil za mobilne naprave bodisi z vpogledom v tiskana potrdila. Samotestiranje se v tem primeru prav tako lahko opravi na lokaciji izvedbe terenskih vaj oziroma terenskega dela.

3. Test HAG za samotestiranje nadomešča pogoj T izključno za potrebe izvedbe oziroma udeležbe v študijskem procesu. Če je v času terenskih vaj oziroma terenskega dela predvideno bivanje v nastanitvenih objektih, obiski gostinskih obratov, muzejev in drugih objektov, za katere je skladno z odlokom obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, so udeleženci in udeleženke terenskih vaj dolžni sami zagotoviti izpolnjevanje tega pogoja. Obveznost preverjanja pogoja PCT je v tem primeru na lastniku ali upravljalcu objekta oziroma na izvajalcu dejavnosti.

4. Za prevoz udeleženk in udeležencev na terenske vaje s fakultetnimi vozili se uporablja protokol uporabe fakultetnih vozil. V primeru prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi morajo izvajalke in izvajalci ter študentke in študenti izpolnjevati pogoje, kot jih določajo vsakokrat veljavni predpisi. Pri vseh oblikah prevoza, tudi pri prevozu z osebnimi avtomobili, je obvezna uporaba zaščitne maske.

5. Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih in prostorih je obvezna uporaba zaščitne maske.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Nošenje zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebno, če je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Uporaba zaščitne maske ni potrebna v okoljih, kjer so v medsebojnem stiku le udeleženci, ki izpolnjujejo pogoj PC.

6. Udeleženke in udeleženci terenskih vaj oziroma terenskega dela morajo upoštevati tudi vsa druga higienska priporočila:

 • biti morajo brez znakov akutne okužbe dihal;
 • potrebno je redno in temeljito umivanje in razkuževanje rok;
 • v terenskih pogojih, kjer voda in milo nista dostopna, si roke razkužujejo s svojim namenskim razkužilom za roke ali svojimi alkoholnimi razkužilnimi robčki;
 • se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite in/ali razkužene;
 • vsak udeleženec oziroma udeleženka uporablja svoj pisarniški pribor, telefon in opremo;
 • pri rokovanju s skupno opremo si udeleženci in udeleženke pred in po uporabi razkužijo roke, prav tako pred in po uporabi razkužijo skupno opremo.

7. Izvajalci in izvajalke vodijo evidenco prisotnost študentk in študentov na terenskih vajah z namenom ugotavljanja izpostavljenosti potencialni okužbi.

8. V primeru okužbe študentka ali študent oziroma izvajalec ali izvajalka študijskega procesa obvesti Službo za varnost in zdravje pri delu (g. Tomaž Flis, telefon: 01 241 1062,  tomaz.flis@ff.uni-lj.si), ki ukrepa skladno z vsakokrat veljavnimi navodili NIJZ.

Ljubljana, 5. 10. 2021

1. Študijski proces po urniku poteka v prostorih fakultete.

2. Skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 je za vstop na fakulteto in za udeležbo v študijskem procesu do nadaljnjega treba izpolnjevati pogoj PCT.

Študentke in študenti, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se morajo 1-krat tedensko v enakih presledkih testirati s HAG testi za samotestiranje v prostorih fakultete ali v študentskih domovih in voditi evidenco samotestiranj na evidenčnem listu, s katerim dokazujejo izpolnjevanje pogojev za udeleževanje v študijskem procesu in za bivanje v študentskih domovih. Evidenčni list je na voljo v obeh predavalnicah za samotestiranje in v študentskih domovih.

Samotestiranje na fakulteti poteka v študentskem prostoru R1B (Aškerčeva, vhod z Rimske) in v sobi 112 - apartma A (stranski vhod Zavetiška) vsak delavnik med 7. in 19. uro.

Skladno z odlokom študentkam in študentom pripada 5 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja (ne velja za tujce, ki kartice nimajo), potrdila o vpisu oziroma veljavne študentske izkaznice in osebnega dokumenta.

Študentkam in študentom svetujemo, da pridejo na fakulteto vsaj pol ure pred začetkom predavanj in da imajo na vhodu v naprej pripravljeno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT (QR koda na mobilnem telefonu ali tiskano potrdilo ali evidenčni list), saj bomo le tako lahko zagotovili, da na vhodih ne bo prihajalo do večjih zastojev. Študentkam in študentom priporočamo, da imajo QR kodo na mobilnem telefonu, saj je branje kode z mobilnega telefona najhitrejše.

3. Ob vhodu v prostore fakultete je obvezno razkuževanje rok.

4. V fakultetnih prostorih, vključujoč predavalnice, je obvezna uporaba zaščitne maske. V predavalnicah maske ni treba uporabljati izvajalkam in izvajalcem študijskega procesa, če/ko predavajo za pregrado iz pleksi stekla.

5. Kjer je možno, se priporoča, da študentke in študenti v predavalnicah sedijo na mestih, označenih z rumeno piko, in tako ohranjajo fizično distanco. Ohranjanje fizične distance v predavalnicah sicer ni obvezno.

6. Izvajalci in izvajalke študijskega procesa beležijo prisotnost študentk in študentov na posameznem predavanju, seminarju in vajah z namenom ugotavljanja izpostavljenosti potencialni okužbi.

7. V primeru okužbe študentka ali študent oziroma izvajalec ali izvajalka študijskega procesa obvesti Službo za varnost in zdravje pri delu (g. Tomaž Flis, telefon: 01 241 1062,  tomaz.flis@ff.uni-lj.si), fakulteta pa o tem obvesti NIJZ. Morebitna karantena se odredi v skladu z vsakokrat veljavnimi pravili.

8. V skladu s 5. členom Pravilnika o ukrepih za zagotovitev neposrednega študijskega procesa v prostorih Univerze v Ljubljani zaradi posledic SARS CoV-2, ki ga je sprejel Senat Univerze v Ljubljani na seji 21. 9. 2021, študenti in študentke, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo izpolniti pogoja PCT in bi vseeno želeli spremljati študijski proces neposredno, lahko zaprosijo dekana oziroma dekanjo članice za izjemno odobritev vstopa in predložijo dokazila o obstoju zdravstvenih razlogov. Breme dokazovanja obstoja zdravstvenih razlogov je na študentu oziroma študentki. V dvomu o njihovem obstoju se šteje, da študent ali študentka obstoja tega razloga ni izkazal ali izkazala.

V skladu s 6. členom omenjenega pravilnika študenti in študentke, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT in nimajo odobrene prej omenjene prošnje, ne smejo uresničevati pravice do izobraževanja v prostorih fakultete. Fakulteta tem študentom ni dolžna zagotavljati pravice do izobraževanja na drugačen način. Izjemoma je možno tem osebam zagotoviti izobraževanje na drugačen način ali v manjšem obsegu. Obseg in način določi senat članice s sklepom.

9. Uradne ure oddelčnih tajništev in skupnih strokovnih služb se do preklica praviloma izvajajo na daljavo z uporabo ustreznih tehnologij. Za oddajo gradiv in dokumentacije se uporabljajo predalčniki, ki so nameščeni pred vhodom v posamezno pisarno. Uradne ure s fizičnim stikom se izvedejo izjemoma in po vnaprejšnjem dogovoru.

Knjižnice in knjigarna so odprti po običajnem urniku.

Govorilne ure se izvajajo bodisi na fakulteti bodisi s pomočjo aplikacije zoom.

10. Pravila izvajanja študijskega procesa bomo sproti prilagajali trenutni epidemiološki situaciji v državi in študente in študentke o tem obveščali po elektronski pošti in z obvestili na spletnih straneh fakultete.

Priloge k protokolu:

Obveščamo vas, da Vlada RS 14. 9. 2021 sprejela nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki prične veljati v sredo, 15. 9. 2021.

Skladno z odlokom morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi študentke in študenti. Tisti, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se morajo 1x tedensko v enakih presledkih testirati s HAG testi za samotestiranje v prostorih fakultete.

Samotestiranje bo potekalo v študentskem prostoru R1B vsak delavnik med 7. in 19. uro, s pričetkom v sredo, 15. 9. 2021. Skladno z odlokom študentkam in študentom pripada 5 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja (ne velja za tujce, ki kartice nimajo), potrdila o vpisu oziroma veljavne študentske izkaznice in osebnega dokumenta.

Tisti, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, morajo skladno z odlokom voditi evidenco samotestiranj na evidenčnem listu, s katerim dokazujejo izpolnjevanje pogojev za udeleževanje v študijskem procesu. Evidenčni list so študentke in študenti prejeli po elektronski pošti, na voljo pa je tudi v študentskem prostoru R1B, kjer poteka samotestiranje.

Vse študentke in študente vljudno prosimo, da dosledno upoštevate predpisane ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

 

Pogoj PCT

Skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, lahko vstopajo v prostore Filozofske fakultete UL le osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT (pogoj velja za osebe, starejše od 15 let).

Pogoj prebolelosti

Prebolelost bolezni covida-19 se izkaže:

 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni in ni starejši od 180 dni.

Pogoj cepljenosti

Cepljenost se izkaže z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s QR kodo (potrdila iz tretjih držav so veljavna, če so opremljena s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot potrdilo EU in jih je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku).

Osebe, ki so cepljene, izpolnjujejo pogoj, če so prejele:

 • drugi odmerek cepiv Comirnaty (Biontech/Pfizer), Spikevax (Moderna), Sputnik V (Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology), CoronaVac (Sinovac Biotech), COVID-19 Vaccine (Sinopharm), Vaxzevria (AstraZeneca) in Covishield (Serum Institute of India / AstraZeneca) ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv;
 • odmerek cepiva Janssen (Johnson in Johnson / Janssen-Cilag).

Za tiste, ki lahko izkažejo prebolelost in so se v obdobju do 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od zgornjih cepiv, zadostuje že en odmerek. Status cepljenega se pridobi od dneva prejema cepiva.

Pogoj testiranja

Pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki so opravili testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in je bil rezultat negativen. Veljavni so tako testi z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) kot tudi hitri antigenski testi (HAG), če so opravljeni v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike(če so opravljeni v drugih državah, so ustrezni, če vsebujejo vsaj enak nabor podatkov in če so opremljeni s QR kodo, ki omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti). Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat PCR testa pa ne starejši od 72 ur.

*  *  *

Zaposleni ter študentke in študenti, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se morajo 1x tedensko testirati ali samotestirati na virus SARS-CoV-2 v prostorih fakultete.

Obveščamo vas, da je Vlada RS 4. 9. 2021 sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

PCT pogoj morajo izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih, prav tako pa tudi študentke in študenti.

Odlok v tretji točki 8. člena določa, da se morajo študentke in študenti, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, 1x tedensko v enakih presledkih testirati s testi HAG za samotestiranje, pri čemer se samotestiranje opravi v domačem okolju.

Sredstva za izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje se za študentke in študente zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. S tem se ukinja brezplačno testiranje na lokacijah Rožna dolina in Bežigrad.

Študentkam in študentom pripada 5 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobite v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja in potrdila o vpisu (veljavne študentke izkaznice) ter osebnega dokumenta (tuje študentke in tuji študenti, ki nimate kartice zdravstvenega zavarovanja, predložite potrdilo o vpisu ali veljavno študentsko izkaznico in osebni dokument).

Vse študentke in študente vljudno prosimo, da dosledno upoštevate določila odloka in v prostore fakultete prihajate le, če izpolnjujete pogoj PCT oziroma, če pogoja ne izpolnjujete, opravljate tedenska samotestiranja in se študijskega procesa ter izpitov in drugih dejavnosti na fakulteti udeležujete le, če je test negativen in če ne kažete znakov okužbe. V prostorih fakultete je obvezna tudi uporaba zaščitne maske, ob vstopu pa je obvezno razkuževanje rok.

 

Pogoj PCT

Skladno z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. št. 142, 4. 9. 2021), lahko vstopajo v prostore Filozofske fakultete UL le osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT (pogoj velja za osebe, starejše od 12 let).

Pogoj prebolelosti

Prebolelost bolezni covida-19 se izkaže:

 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni in ni starejši od 240 dni.

Pogoj cepljenosti

Cepljenost se izkaže z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s QR kodo (potrdila iz tretjih držav so veljavna, če so opremljena s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot potrdilo EU in jih je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku).

Osebe, ki so cepljene, izpolnjujejo pogoj, če so prejele:

 • drugi odmerek cepiv Comirnaty (Biontech/Pfizer), Spikevax (Moderna), Sputnik V (Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology), CoronaVac (Sinovac Biotech), COVID-19 Vaccine (Sinopharm), Vaxzevria (AstraZeneca) in Covishield (Serum Institute of India / AstraZeneca) ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv;
 • prvi odmerek cepiva Janssen (Johnson in Johnson / Janssen-Cilag).

Za tiste, ki lahko izkažejo prebolelost in so se v obdobju do 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od zgornjih cepiv, zadostuje že en odmerek. Status cepljenega se pridobi od dneva prejema cepiva.

Pogoj testiranja

Pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki so opravili testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in je bil rezultat negativen. Veljavni so tako testi z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) kot tudi hitri antigenski testi (HAG), če so opravljeni v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike(če so opravljeni v drugih državah, so ustrezni, če vsebujejo vsaj enak nabor podatkov in če so opremljeni s QR kodo, ki omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti). Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat PCR testa pa ne starejši od 72 ur.

*  *  *

Zaposleni ter študentke in študenti, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se morajo 1x tedensko testirati ali samotestirati na virus SARS-CoV-2.

Skladno z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Ur. l. št. 132, 20. 8. 2021), s spremembami in dopolnitvami, lahko vstopajo v prostore Filozofske fakultete UL le osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT (pogoj velja za osebe, starejše od 15 let).

Pogoj prebolelosti

Prebolelost bolezni covida-19 se izkaže na dva načina:

 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni in ni starejši od šestih mesecev,
 • s potrdilom zdravnika o prebolelosti covid-19, če od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Pogoj cepljenosti

Cepljenost se izkaže z digitalnim covid potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s QR kodo (potrdila iz tretjih držav so veljavna, če so opremljena s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot potrdilo EU in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku).

Osebe, ki so cepljene, izpolnjujejo pogoj:

 • Comirnaty (Biontech/Pfizer): 7 dni po drugem odmerku,
 • Spikevax (Moderna): 14 dni po drugem odmerku,
 • Sputnik V (Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology): 14 dni po drugem odmerku,
 • CoronaVac (Sinovac Biotech): 14 dni po drugem odmerku,
 • COVID-19 Vaccine (Sinopharm): 14 dni po drugem odmerku,
 • Vaxzevria (AstraZeneca): 21 dni po prvem odmerku,
 • Covishield (Serum Institute of India / AstraZeneca): 21 dni po prvem odmerku,
 • Janssen (Johnson in Johnson / Janssen-Cilag): 14 dni po odmerku.

Za tiste, ki lahko izkažejo prebolelost in so se v obdobju do 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od zgornjih cepiv, zadostuje že en odmerek. Status cepljenega se pridobi od dneva prejema cepiva.

Pogoj testiranja

Pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki so opravili testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in je bil rezultat negativen. Veljavni so tako testi z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) kot tudi hitri antigenski testi (HAG). Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat PCR testa pa ne starejši od 72 ur.

*  *  *

Zaposleni ter študentke in študenti, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, se morajo 1x tedensko testirati na virus SARS-CoV-2. Testiranje je zanje brezplačno.

Glej informacije z dne 6. 9. 

Več 

Glej informacije z dne 6. 9. 

Skladno z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Ur. l. št. 132, 20. 8. 2021), lahko vstopajo v prostore Filozofske fakultete UL le osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT (pogoj velja za osebe, starejše od 15 let).

Pogoj prebolelosti

Prebolelost bolezni covida-19 se izkaže na dva načina:

 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni in ni starejši od šestih mesecev,
 • s potrdilom zdravnika o prebolelosti covid-19, če od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Pogoj cepljenosti

Cepljenost se izkaže s potrdilom o cepljenju (izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca ali cepilnega mesta, vpis v Knjižico o cepljenju ali izdano potrdilo o opravljenem cepljenju).

Osebe, ki so cepljene, izpolnjujejo pogoj:

 • Comirnaty (Pfizer BioNTech): 7 dni po drugem odmerku,
 • Spikevax (Moderna): 14 dni po drugem odmerku,
 • Vaxzevria (AstraZeneca): 21 dni po prvem odmerku,
 • Janssen (Johnson&Johnson): 14 dni po odmerku.

Za tiste, ki lahko izkažejo prebolelost in so se v obdobju do 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od zgornjih cepiv, zadostuje že en odmerek. Status cepljenega se pridobi od dneva prejema cepiva.

Pogoj testiranja

Pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki so opravili testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in je bil rezultat negativen. Veljavni so tako testi z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) kot tudi hitri antigenski testi (HAG).

Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat PCR testa pa ne starejši od 72 ur.

Glej informacije z dne 6. 9. 2021.

Ministrica za šolstvo in minister za zdravje sta na študentke in študente pred začetkom novega študijskega leta naslovila pismo, ki je objavljeno na tej povezavi

Ob upoštevanju priporočil NIJZ glede preprečevanja okužb s COVID-19 smo pripravili tehnična navodila za izvedbo izpitov v prostorih Filozofske fakultete. Prosimo vas, da jih dosledno upoštevate.

Protokol - izvajalci

Protokol - študenti

Spoštovane študentke, spoštovani študenti, 

z vstopom v rumeno fazo se v ponedeljek, 17. maja 2021, ponovno odpirajo fakultete. Žal so zaenkrat uradne informacije o tem, kaj to pomeni, skope. Na današnjem rektorjevem kolegiju je bilo potrjeno, da moramo pri študijskem procesu še naprej upoštevati razdaljo metra in pol, nositi maske in upoštevati vse ostale preventivne ukrepe. Vstop v rumeno fazo torej ne prinaša bistvenih sprememb za izvedbo študijskega procesa. Ker sta do konca izvajanja organiziranega študijskega dela samo še dva tedna, bomo na Filozofski fakulteti študijski proces končali tako, kot smo ga zasnovali po prvomajskih praznikih. Tudi izpite bomo izvedli na enak način kot v lanskem spomladanskem izpitnem roku. O tem vas bodo pravočasno obvestili izvajalke in izvajalci študijskega programa. 

Univerza v Ljubljani poziva študentke in študente, da se prijavite za cepljenje proti virusu SARS-CoV-2, ki je zdaj na voljo za vse starostne skupine. Prijava je možna prek portala zVem. Dobra precepljenost bi lahko omogočila normalno izvedbo študijskega procesa v naslednjem študijskem letu. Ne glede na to je seveda treba poudariti, da je cepljenje prostovoljno. 

Želimo vam uspešen zaključek študijskega leta. 

Lep pozdrav, 

Vodstvo UL FF 

Spoštovane študentke, spoštovani študenti!

Z 11. aprilom se je končalo popolno zaprtje javnega življenja zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je trajalo od začetka tega meseca. Z včerajšnjim dnem so stopili v veljavo ukrepi, ki so veljali že pred omenjenim začasnim zaprtjem. To vključuje izvajanje delov študijskega procesa v skupinah do deset študentk in študentov. Na Filozofski fakulteti glede na specifike posameznih študijskih programov potekajo vaje in seminarji v manjših skupinah, nekatere druge oblike študijskega procesa pa pri predmetih, ki jih obiskuje manjše število študentov in študentk, ter na manjših oddelkih.

Kljub vladnemu odloku, ki omogoča zbiranje v skupinah do 10 ljudi, Filozofsko fakulteto omejuje specifika dvopredmetnosti, ki s prepletom študijskih smeri otežuje realne možnosti izvajanja študijskega procesa. Ob tem mnogi študenti in študentke v anketah, ki smo jih izvedli na fakulteti oziroma na posameznih oddelkih, opozarjate, da zaradi stanovanjskih, finančnih ali drugih objektivnih razlogov nimate možnosti bivanja v Ljubljani in s tem udeleževanja študijskega procesa na fakulteti, zato je izpeljava študija na fakulteti še toliko težji logistični zalogaj. Pri delnem prenosu študijskega procesa nazaj v predavalnice tako skušamo upoštevati omejitve, s katerimi se sooča fakulteta in njeni študenti in študentke. Študijski proces v živo bo, kot je veljalo pred zadnjim popolnim zaprtjem, ob upoštevanju vseh vladnih ukrepov, izveden v dogovoru med študenti in izvajalci predmetov, predvsem za tiste oblike študijskega procesa, ki so neposredno vezane na izpeljavo v fizičnem prostoru. Pričakujemo, da bo to vsaj deloma možno v t. i. oranžni fazi. Zaradi vseh specifik se bo študijski proces tudi v tem primeru izvajal na hibriden način. To bo omogočalo študentom in študentkam, ki se zaradi objektivnih razlogov ne bodo mogli udeležiti študijskega procesa v živo, da bodo lahko še naprej nemoteno sledili študijskemu procesu.

Študentke in študenti se lahko pred izvajanjem študijskih obveznosti brezplačno testirate na fakulteti. Za študentke in študente testiranje ni obvezno, je pa zaželeno. Testiranje bo potekalo v prostorih fakultete na Aškerčevi, vsak torek med 8. in 9. uro (odvisno od števila prijavljenih), predvidoma v predavalnici 4. Vsi zainteresirani lahko svojo odločitev za testiranje sporočite v oddelčno tajništvo vsak petek najpozneje do 11. ure za testiranje v torek teden kasneje. Udeleženci testiranja morajo imeti s seboj zdravstveno kartico ter morajo biti brez znakov in simptomov akutne okužbe dihal in prebavil

Študijsko leto se počasi izteka. Za nami je turbulentno leto nenehnih sprememb, ki smo se jim poskušali čim hitreje prilagajati. Težave si prizadevamo reševati sproti in ob upoštevanju okoliščin, ki jih kroji epidemija, pri tem pa je potrebna velika mera razumevanja in potrpežljivosti vseh, ki smo vključeni v fakultetno življenje. Za vaš prispevek na tej poti in za vaše razumevanje se zahvaljujemo in vam želimo obilo moči pri premagovanju zadnjih mesecev študijskega leta.

 

Lepo vas pozdravljamo,

Vodstvo UL FF

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

v medijih ste verjetno zasledili novico, da se je Vlada RS odločila za ponovno zaprtje javnega življenja v času od 1. do 11. aprila zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2. V okviru načrta so sprejeli tudi Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

V času od 1. do 11. aprila 2021 bo celoten študijski proces organiziran na daljavo. Za večino med vami to ne pomeni nobenih sprememb, sicer pa v tem času v fakultetnih prostorih ne bomo izvajali tistih delov študijskega procesa v skupinah do 10 študentk in študentov, ki jih je kot izjemo dopuščal zadnji vladni odlok. Prav tako ne bo mogoča izposoja in vračanje knjižničnega gradiva na brezstični točki, možno pa bo, tako kot že ves čas, naročanje gradiva po e-pošti. Gradivo boste prejeli brezplačno.

V upanju, da se bo 12. aprila ponovno odprlo javno življenje in bo sprejeti ukrep resnično zamejil širjenje okužb, vas lepo pozdravljamo ter vsem želimo veliko zdravja in volje, da prebrodimo tudi to naporno obdobje.

 

Lep pozdrav,

Vodstvo UL FF

Več o pomoči in pogojih tu.

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za finance pristopilo k realizaciji 95. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20), tj. izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za študente.

Več informacij v zvezi s tem  je na voljo tukaj.

Pred zimskim izpitnim obdobjem bi študente in študentke 2. letnika dodiplomskega študija želeli le opozoriti na akreditiran pogoj za napredovanje, od katerega ne glede na epidemiološko situacijo ne bo mogoče odstopati, in sicer bodo morali imeti študenti in študentke za napredovanje v 3. letnik dodiplomskega študija (prva stopnja) v študijskem letu 2021/2022 v prvi vrsti opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (torej 60 KT prvega letnika dodiplomskega študija). Po trenutno veljavni zakonodaji bodo morali imeti za napredovanje v 3. letnik dodiplomskega študija (prva stopnja) v študijskem letu 2021/2022 - poleg opravljenih vseh obveznosti prvega letnika - opravljene študijske obveznosti za 2. letnik v tolikšnem obsegu, da dosežejo 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom (torej 54 od 60 KT drugega letnika dodiplomskega študija). V primeru, da se bo neugodna epidemiološka situacija nadaljevala še v letni semester bodo - podobno kot v lanskem študijskem letu - možne kvečjemu spremembe oziroma prilagoditve številka KT, ki jih je treba doseči v 2. letniku.

Ljubljana, 10. 12. 2020

Filozofska fakulteta bo z novim koledarskim letom prešla na nov poslovno-informacijski sistem. Zaradi tega prehoda vljudno prosimo vse študente in študentke (tiste s statusom in tiste brez statusa), ki imajo zapadle finančne obveznosti oziroma tudi tiste, ki jim bodo finančne obveznosti zapadle v plačilo v decembru 2020, da finančne obveznosti do fakultete poravnajo čimprej, najkasneje pa do 30. 12. 2020.

S pravočasnim plačilom finančnih obveznosti se boste izognili blokadi dostopa do študentskega informacijskega sistema VIS (ki se vzpostavi zaradi neplačanih zapadlih finančnih obveznosti), s čemer je posledično onemogočena prijava na izpite, oddaja prošenj, prijava teme preko študentskega informacijskega sistema ipd. Plačila po tem datumu namreč zaradi prehoda na nov poslovno-informacijski sistem ne bodo pravočasno evidentirana, stanje dolga v študentskem sistemu VIS pa se ne bo ustrezno posodabljalo.

V obdobju med 4. 1. in predvidoma 30. 1. 2021 v spletnem VIS-u študentov in študentk prikaz stanja dolga ne bo na voljo.

Ljubljana, 10. 12. 2020

Tako kot v pomladnih mesecih, bo k pomoči najbolj socialno ogroženim študentkam in študentom Filozofske fakultete tudi tokrat pristopil Študentski svet Filozofske fakultete v sodelovanju z vodstvom fakultete. Tem študentom ponujamo pomoč v obliki financiranja nakupa živil in higienskih pripomočkov, in sicer lahko posameznemu študentu oz. študentki namenimo 40 €, ki jih bo v obliki vrednostne kartice prejel na svoj naslov.

Ker je število oseb, ki jim lahko namenimo pomoč, omejeno, računamo na vašo odkritost, pravičnost in moralni čut. Pridobljena sredstva so namreč namenjena socialno najbolj ogroženim študentom oziroma študentkam in odpravljanju najhujših posledic epidemije, zaradi katerih si ne morejo privoščiti osnovnih živil in higienskih pripomočkov. Če ste med njimi tudi vi, vas prosimo, da nam na elektronski naslov ProdekanstudentFFUL@ff.uni-lj.si pošljete prošnjo, v nekaj stavkih opišete svoje trenutne razmere in zakaj bi vam pomoč prišla prav. Ob tem ne zahtevamo uradnih dokazil, prosimo pa vas, da ste v svojem opisu iskreni. Le na ta način bodo do pomoči prišli res tisti, ki to nujno potrebujejo. Tisti, ki so finančno pomoč v spomladanskih mesecih dvakrat že prejeli, pa do nje žal niso več upravičeni.

Prosimo vas, da k prošnji pripišete naslov, na katerega želite prejeti vrednostno kartico, in vašo vpisno številko. Hkrati vas na tej povezavi obveščamo tudi o varovanju vaših osebnih podatkov v skladu z določili GDPR.

Posredujemo vam informacijo o novi številki telefona za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji: 080 51 00.

Številka je namenjena vsem osebam, ki zaradi danih razmer občutijo psihično stisko. Med slednjimi se lahko znajde kdorkoli med nami. 

Več >

V Kariernih centrih UL so pripravili pregled koristnih informacij v času koronavirusa.

Pregled koristnih informacij o možnostih finančne, psihosocialne in druge pomoči za študente in študentke v trenutnem obdobju je na voljo tu.

Informacije so dostopne tudi na njihovih družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

Vlada RS je danes, 23. 10. 2020, sprejela sklep o zaprtju fakultet za študijski proces.

Od ponedeljka, 26. 10. 2020 naprej je Filozofska fakulteta zaprta za vse študentke in študente. Celoten študijski proces bo potekal na daljavo. 

Vlada bo izrečen ukrep presojala vsakih sedem dni. Velika verjetnost je, da bodo fakultete za študijski proces ostale zaprte dlje kot en teden.

K temu sporočilu prilagamo tudi informacijo o zaprtju dijaških in študentskih domov.

Ukrep vlade - zaprtje fakultet

Ukrep vlade - zaprtje dijaških in študentskih domov

Closure of higher education institutions and student dormitories in Slovenia - information in English

Študenti in študentke, ki zaradi udeležbe na organiziranih oblikah študijskega procesa (npr. vaje), ki še potekajo v fizični obliki, potrebujejo potrdilo za prehod regij, lahko potrdilo dobijo bodisi v tajništvu oddelka bodisi pri izvajalcu oz. izvajalki predmeta.  

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič, je včeraj popoldne izdal priporočilo za varno izvajanje pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela, v katerem predlaga, da se pedagoško in raziskovalno delo, kjer je to možno, izvaja na daljavo.

Ker študijski proces na FF poteka različno glede na specifike posameznih študijskih programov, bomo postopoma študijske aktivnosti v največji možni meri preselili na splet. O tem vas bodo obvestili izvajalke in izvajalci predmetov. Fakulteta do nadaljnjega sicer ostaja odprta in v njej je še naprej mogoče izvajati študijski proces, vendar bomo prednost pri fizični izvedbi dali tistim aktivnostim, ki jih ni mogoče izvajati na daljavo. Prosimo vas, da ob tem še naprej upoštevate vse varnostne in preventivne ukrepe.  

Knjižnice ostajajo odprte, vendar vas prosimo, da v največji možni meri izposojo opravite na daljavo. Prav tako vas prosimo, da vse opravke v tajništvih in drugih strokovnih službah opravite na daljavo (e-pošta ali telefon). 

Zaradi nenehnega povečevanja števila okuženih s koronavirusom SARS-CoV-2 v Sloveniji je NIJZ sprejel nov protokol epidemioloških preiskav, s katerim izvor okužbe iščejo le še v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, varstvenih centrih, domovih za starejše občane in v zdravstvenih ustanovah, ki sodijo med visokorizične institucije, medtem ko se na univerzah oz. fakultetah, ki sodijo med nizkorizične (tj. pri stiku z osebo je bila ohranjena fizična distanca, obe osebi sta nosili masko) epidemioloških preiskav ne opravlja več. V primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 oboleli prejmemo e-sporočilo NIJZ z navodili, ki naj bi jih posredovali vsem, s katerimi ste bili v stiku v obdobju kužnosti, tj. 2 dni pred pojavom znakov okuženosti. 

Ker študentke in študenti nimate vseh kontaktov svojih kolegov in kolegic, prosimo, da v primeru okužbe takoj obvestite predstojnika oz. predstojnico vašega oddelka, ki ji posredujete prejeto e-sporočilo NIJZ z navodili. Fakulteta ga bo posredovala študentkam in študentom v isti skupini. Vsi, ki so bili v nizkorizičnem stiku z obolelo osebo, se sicer lahko prosto gibljejo, zanje ni odrejena karantena, priporoča pa se izogibanje vsem nenujnim stikom z ostalimi ljudmi in pozorno spremljanje svojega zdravstvenega stanja. Podrobne informacije v zvezi s tem so objavljene tudi v prenovljenem Protokolu. 

Takoj, ko bomo prejeli nove informacije, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

Še naprej smo vam na voljo za vse dodatne pojasnitve ali pomoč. 

Želimo vam veliko zdravja in vse dobro!  

Lep pozdrav, 

Vodstvo UL FF

Filozofska fakulteta UL bo novo študijsko leto izvedla v kombinirani obliki v fizičnem in virtualnem prostoru. Če ne bo prišlo do spremembe epidemiološke situacije glede Covid-19, bo del študijskih obveznosti izveden prek spleta (Zoom), za kar boste študentke in študenti potrebovali ustrezen dostop do internetne povezave ter računalnik, kamero in mikrofon, del obveznosti pa bo izveden na fakulteti, zato bo nujna tudi fizična prisotnost študentk in študentov v prostorih fakultete. Podrobnejše informacije o izvedbi študijskega leta na posameznem oddelku boste prejeli z oddelkov oziroma v komunikaciji z izvajalci posameznih predmetov. 

S predavanji bomo na fakulteti začeli v ponedeljek, 5. oktobra 2020. Četrtek, 1. oktobra, in petek, 2. oktobra, bosta namenjena daljšemu uvodnemu spoznavanju z bruci in bruckami, ki bodo o tem še posebej obveščeni.

V vse predavalnice bomo namestili razkužila in papirnate brisače, s katerimi bo vsak študent oziroma študentka pred začetkom predavanja očistil svoj del mize. Vse aktivnosti v predavalnici se bodo zaključile 10 minut pred uradnim koncem, da bomo predavalnice pred začetkom novega predavanja lahko prezračili.  

Veliko vprašanj se pojavlja v zvezi s protokoli ravnanja ob primeru okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2. V osnovi velja, da so maske obvezne povsod: v predavalnicah med predavanji, na hodnikih in drugih skupnih površinah. Če se bo kdo od zaposlenih ali študentk oz. študentov okužil s koronavirusom SARS-CoV-2, nas bodo o tem obvestili pristojni organi, fakulteto pa bo obiskal terenski epidemiolog, ki bo določil karanteno vsem, ki so bili v stiku z okuženo osebo. Zato bomo pri predavanjih, seminarjih, vajah in drugih oblikah dela ter pri obiskih knjižnic in dogodkih z več udeleženci vodili listo prisotnosti.

Študijsko leto, ki je pred nami, bo velik izziv. Prepričani smo, da ga bomo uspešno izvedli s skupnimi močmi ter nekaj dobre volje in potrpljenja. Pri tem naj nas poleg upoštevanja varnostnih ukrepov vodi predvsem prizadevanje za izvedbo kakovostnega študijskega procesa.  

Oglejte si še Splošni protokol delovanja na Filozofski fakulteti UL v zvezi s koronavirusom SARS-CoV-2–zimski semester študijskega leta 2020/2021.

Obveščamo vas, da bo 1. in 2. oktobra na Filozofski fakulteti sprejem bruck in brucev po posameznih oddelkih. Kraj in čas srečanj lahko najdete tukaj.

Vsem bruckam in brucem izrekamo dobrodošlico na Filozofski fakulteti in želimo veliko študijskih uspehov!

 

Objavljamo univerzitetna navodila za ravnanje v Univerzitetni športnih dvorani, ki so skladna z navodili NIJZ in veljajo tudi za lastne oz. najete športne dvorane pri izvedbi izbirnega predmeta Športna vzgoja v zimskem semestru 2020/21.

Navodila

Študenti dodatnega leta (absolventi) in študenti zadnjega letnika prve in druge stopnje (in študenti brez statusa po zadnjem letniku in dodatnem letu prve in druge stopnje), ki so zamudili rok za oddajo prošenj za podaljšanje statusa, lahko prošnjo vseeno oddajo, vendar najkasneje do 18.9.2020.

Za jesensko izpitno obdobje ne načrtujemo posebnih sprememb, zelo verjetno pa je, da bomo morali v predavalnicah vzdrževati vsaj fizično distanco. Ker na jesenskih izpitnih rokih ne bo več velikih skupin študentk in študentov, bo izvedba možna v že rezerviranih predavalnicah, ki so od jeseni 2019 navedene v sistemu VIS.

V primeru spremenjenih epidemioloških okoliščin vas bomo pravočasno obvestili o morebitnih spremembah izpitnega režima

Napredovanje v višji letnik v študijskem letu 2020/2021

Napredovanje v študijskem letu 2020/2021 z doseženimi vsaj 51 KT

Študenti in študentke, ki dosežejo 85 odstotkov obveznosti, torej vsaj 51 KT, izjemno napredujejo v višji letnik. Prošnje za napredovanje v višji letnik z manjkajočimi KT jim ni potrebno oddajati, saj se vsem priznajo posebne okoliščine – epidemije COVID-19, kot razlog za izjemno napredovanje. Pri prehodu iz drugega v tretji letnik pa morajo imeti poleg doseženih 51 KT iz drugega letnika,  opravljene vse obveznosti  prvega letnika. 

Napredovanje v študijskem letu 2020/2021 z doseženimi manj kot 51 KT

Študentom in študentkam študijskih programov, navedenih v Preglednici 1, se lahko omogoči izjemno napredovanje (vpis) v višji letnik na podlagi prošnje, pri čemer morata biti izpolnjena naslednja dva pogoja:

 1. da so dosegli najmanj tako število KT, kot je navedeno  v zadnjem stolpcu Preglednice 1 (izjemno napredovanje 85%)

 2. izkažejo, da niso mogli opravljati obveznosti pri učnih enotah/predmetih, ki so navedene v Preglednici 2. V primeru, da je bilo študentom in študentkam navedene obveznosti omogočeno opraviti do zaključka izpitnega obdobja (11. 9. 2020) zaradi preklica epidemije COVID-19, potem za te študente in študentke veljajo pogoji za napredovanje, kot jih določa prejšnja točka 1.

Preglednici

Rok za oddajo prošnje za napredovanje v višji letnik s spregledom KT iz te točke je od 1. 9. 2020 do 18. 9. 2020.

Podaljšanje statusa študenta skladno z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (v nadaljevanju: interventni zakon)

Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020 in niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, imajo pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21 (49. člen interventnega zakona).

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo v študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavljali študenti, ki iz zgoraj navedenih izjemnih okoliščin:

 • v študijskem letu 2019/2020 ne bodo izpolnili pogojev za napredovanje v višji letnik (vsaj 51 KT);
 • ne bodo zaključili študija.

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo lahko uveljavljali študenti in študentke:

 • ki so v študijskem letu 2019/20 vpisani (ne glede na vrsto vpisa – npr. vpisani v posamezni letnik, ponovno vpisani, vpisani v dodatno leto, študenti s podaljšanim statusom iz upravičenih razlogov)
 • ki so do 2 leti prekinili študij (t. i. pavziranje).

Študenti bodo morali za podaljšanje statusa študenta v sistemu VIS oddati prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov. V prošnji bodo morali pojasniti katere konkretne okoliščine vezane na epidemijo Covid -19 so jim preprečile izpolnitev vseh obveznosti za napredovanje oziroma zaključek študija v študijskem letu 2019/2020, saj epidemija sama po sebi oz. navedba epidemije ni upravičen razlog za podaljšanje statusa.  Priloge k prošnji niso obvezne.

Roki za oddajo prošenj za podaljšanje statusa študenta na podlagi 49. člena interventnega zakona so za različne kategorije študentov različni, in sicer:

 • študenti dodatnega leta (absolventi) in študenti zadnjega letnika prve in druge stopnje (in študenti brez statusa po zadnjem letniku in dodatnem letu prve in druge stopnje) imajo rok za oddajo prošenj od 1. 7. 2020 do 15. 8. 2020;
 • študenti 1., 2. letnika prve stopnje in 1. letnika druge stopnje (in študenti brez statusa 1. in 2. letnika prve stopnje in 1. letnika druge stopnje) imajo rok za oddajo prošenj od 1. 9. 2020 do 18. 9. 2020.

Študenti in študentke bodo o rešitvi prošnji obveščeni prek informacijskega sistema VIS.  

Vse ostale relevantne informacije so še vedno na voljo tukaj in jih redno posodabljamo.

1. Izvedba izpitov v letnem semestru

V elektronskem sporočilu, ki smo ga poslali vsem študentkam in študentom FF, smo vas 20. aprila že obvestili da bomo izpitne obveznosti v letnem semestru v največji možni meri izvedli na daljavo z uporabo spletnih orodij ali z drugačnimi načini ocenjevanja. Pri izvajanju izpitov na daljavo je minimalna zahteva, da imate študenti in študentke poleg internetne povezave zagotovljen tudi prenos slike in zvoka (kamera in mikrofon).

Tiste študentke in študenti, ki nimate računalnika, interneta ali pametnega telefona in tudi nimate nikakršnega dostopa do teh naprav ter zato ne bi mogli sodelovati pri izvedbi izpitov na daljavo, prosimo, da to čimprej javite predstojniku ali predstojnici vašega oddelka. Te situacije bomo reševali individualno, na fakulteti pa bomo poskušali zagotoviti nekaj mest z računalnikom, kjer bo – ob prisotnosti nadzorne osebe – možno izvajati izpite na daljavo.

Enako velja tudi za študentke in študente s statusom, ki se o prilagoditvah dogovorite vsaj teden dni pred izpitom z izvajalcem oz. izvajalko predmeta. Če izpita ne boste mogli izvesti zaradi nemožnosti prilagoditve, to javite oddelčnim koordinatorjem za študente s statusom.

NOVO! Objavljamo natančna tehnična navodila, kako bodo potekali izpiti v letnem semestru (tehnični protokol - prenos datoteke).

Odgovori na pogosta vprašanja glede izvedbe izpitov

1. Ali bodo izpiti v letnem semestru potekali ob istih datumov, kot so napovedani v VIS-u.

Da. Izpiti na daljavo in tisti, ki jih bomo v prilagojeni obliki izvedli v prostorih fakultete, bodo potekali na isti dan, kot so bili napovedani na začetku študijskega leta. V največji možni meri se bomo držali tudi ure izpita, vendar v nekaterih primerih lahko pride do kakšnega časovnega zamika. Vsi novi roko so že vneseni v VIS (glejte tehnični protokol).

2. Ali bomo morali na pisnih izpitih na fakulteti imeti maske?

Uporaba zaščitne maske v prostorih fakultete je priporočljiva. Masko si morate priskrbeti sami in si jo nadeti pred vstopom v fakulteto. V skladu z navodili NIJZ študentke in študenti med pisanjem izpita lahko snamete masko, ko je zagotovljena razdalja do druge osebe najmanj 1,5 oz. 2 m. Če se vam med izpitom približa nadzorna oseba, jo ponovno nadenite. Osnovno pravilo pri izvajanju izpita je, da sta med dvema študentoma v predavalnici dva prosta sedeža, med dvema zasedenima vrstama pa ena prosta vrsta. V izogib zmedi so sedeži, ki jih študentke in študenti lahko zasedete, označeni z rumeno nalepko. Tehnična navodila glede tega so objavljena tule.

3. Ali je fakulteta pripravila kakšna posebna navodila za izvedbo izpitov na daljavo?

Da, o tem smo predstojnike oddelkov informirali na posebnem sestanku, vsi profesorji in profesorice pa do teh gradiv lahko dostopajo na intranetu v zavihku Covid-19. Navodila za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo so dostopna tudi na tem naslovu

4. Pri nekaterih predmetih še vedno ne vemo, kdaj in kako bodo potekali izpiti – ustni ali pisni. Kdaj bo to znano?

V skladu z navodili, ki smo jih poslali na oddelke, mora izvajalec oziroma izvajalka v primeru, da ni navedeno ali gre za ustni ali pisni izpit, obvestiti kandidate in kandidatke o načinu ocenjevanja znanja (tj., ali bo izpit pisni ali ustni) vsaj en teden pred datumom izvedbe izpita. Če gre za ustni izpit, mora izvajalec ali izvajalka obvestilo o okvirnem časovnem razporedu ustnih izpitov objaviti najkasneje do 15. ure pred dnevom ustnega izpita. 

5. Ali izpitno obdobje ostaja enako dolgo? Bodo razpisani dodatni roki?

S sklepom senata FF z dne 22. 4. 2020 se spomladansko izpitno obdobje podaljša za 14 dni, to je do 17. 7. 2020. Izvajalci in izvajalke izpitov lahko v tem času po lastni presoji razpišejo dodatne izpitne roke, vendar prestavljanje oziroma nadomeščanje že objavljenih rokov iz obdobja od 1. 6. 2020 do 3. 7. 2020 v podaljšano obdobje od 6. 7. 2020 do 17. 7. 2020 ni mogoče. Podaljšano izpitno obdobje in dodatni izpitni roki naj bodo namenjeni predvsem študentom in študentkam, ki zaradi tehničnih in drugih objektivnih razlogov izpitov niso mogli opravljati v času od 1. 6. 2020 do 3. 7. 2020.

6. Se bodo ustni zagovori snemali? Kako je s pravicami in varovanjem osebnih podatkov.

Zagovori zaključnih del in opravljanja izpitnih obveznosti se ne snemajo.

7. Kako bo z enakovrednostjo izpitnih rokov? Ali lahko v avgustu in septembru pričakujemo, da bodo izpiti v naslednjem izpitnem obdobju izvedeni kot običajno oz. ali se bodo izpiti, ki se bodo v tem izpitnem obdobju izvajali online, izvedli online tudi avgusta in septembra, četudi bi razmere dopuščale klasične izpite?

Enakovrednost izpitnih rokov se dokazuje s preverjanjem doseženih ciljev ter kompetenc, ne pa z načini/oblikami preverjanja znanj. Izvajalec oz. izvajalka bo presodil, kateri načini/oblike bodo v danih okoliščinah najbolj ustrezni.

8. Kaj se zgodi z dispozicijo, če diplomske naloge ne oddam letos?

Skladno z 9. členom Pravilnika o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih  prve stopnje je tema veljavna 2 leti od potrditve na oddelku. Študent/študentka, ki diplomskega dela ne odda v dveh letih od potrditve teme, lahko v tajništvu oddelka odda prošnjo za podaljšanje veljavnosti teme.

9. Nekaj nejasnosti je bilo glede 46. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Nekateri nismo prepričani, ali se člen o praktičnem usposabljanju v zadnjem letniku navezuje tudi na prakso na fakulteti ali ne?

46. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 je v poglavju 3.3 Srednješolsko in višješolsko izobraževanje ter osnovnošolsko izobraževanje odraslih, torej ne velja za visoko šolstvo (poglavje 3.4 Visoko šolstvo, člena 48 in 49).

10. Kako je z izpiti pri predmetih, ki so se izvajali v zimskem semestru?

Tudi ti izpiti se izvedeno na prilagojen način. Obveščanje študentov poteka na enak način kot pri predmetih letnega semestra.

11. Ali lahko pričakujemo, da bo profesorica, profesor razpisal nov izpitni rok v primeru, da se je prilagodil način ocenjevanja (iz pisnega v ustni), študentov pa je pri predmetu preveč, da bi jih profesor izprašal v enem dnevu ali celo tednu?

Večina izpitov pri predmetih z velikim številom študentov se bo izvedla v pisni obliki na FF. Če bo prišlo do situacij, ki jih omenjate, je najbolje, da se o zadevi dogovorite direktno z izvajalcem oziroma izvajalko. Tudi do sedaj je v takih primerih veljajo, da so izpiti potekali več dni, izvajalec pa je pripravil časovni razpred.

12. Kako je z izvedbo komisijskih izpitov? Ali bo glede na razmere četrti rok vseeno komisijski? Kako je z njihovo izvedbo pred komisijo in kako s plačilom? Ali znesek ostaja enak?

Četrto opravljanje izpita bo v vsakem primeru komisijsko. Pri izvedbi komisijskega izpita se bo upoštevalo obstoječe smernice za preprečevanje širjenja okužbe, znesek in način plačila ostajata nespremenjena. 

13. Se diferencialni izpiti izvajajo enako? Se bo kaj spremenilo pri vpisu na vzporedni študij?

Diferencialni izpiti se izvajajo na enak način kot drugi izpiti, dokler ne bo drugačnih navodil. Prav tako trenutno ni sprememb pri vpisu na vzporedni študij.

14. Kako bodo zamejski Slovenci in Slovenke, še posebej pa tisti v Italiji, opravljali izpite, če njihova država ne bo odprla mej ali pa bo prišlo do kakšnega zapleta?

Odgovor na to vprašanje je odvisno od priporočil NIJZ in vladnih ukrepov. Še vedno obstaja možnost, da se ti študenti in študentke dogovorijo o možnostih opravljanja izpitnih obveznosti na daljavo.

15. Ali bodo potekali tudi ustni izpiti na fakulteti?

V skladu z rektorjevimi navodili in posvetovanjem z vodjo Skupine za koordinacijo COVID 19 na UL še vedno priporočamo, da ustne izpitne obveznosti profesorji in profesorice izvedete na daljavo, saj je to najbolj varno za vse, jih je pa vseeno možno izvesti tudi v kabinetih. Pri izvedbi ustnih izpitov v kabinetih morajo izvajalci in izvajalke izpitov prevzeti odgovornost za upoštevanje vseh preventivnih ukrepov, saj služba za čiščenje ne bo mogla po vsakem ustnem izpitu razkužiti kabinetov. Pri ustnih izpitih v kabinetih prosimo, da upoštevate naslednje preventivne ukrepe:

 • študentke in študenti naj si pred vstopom v kabinet razkužijo roke;
 • v kabinetu držite fizično distanco vsaj 1,5 metra;
 • po vsakem izpitu razkužite površino, ki se jo je študent dotikal, in stol, na katerem je sedel (razkužilo dobite na recepciji in ga tja po izpitih tudi vrnite);
 • po vsakem ustnem izpitu kabinet temeljito prezračite (priporočamo vam, da izpite v kabinetih izvajate ob odprtem oknu);
 • študentke in študente naročate na ustne izpite v dovolj velikih časovnih razmikih, da pred vrati kabinetov ne bi nastajale vrste;
 • študentke in študente opozarjajte na dosledno spoštovanje vseh preventivnih ukrepov (ohranjanje fizične distance, higiena rok in kašlja…).

 

2. Napredovanje v višji letnik v študijskem letu 2020/2021  

2. 1. Napredovanje v študijskem letu 2020/2021 z doseženimi vsaj 51 KT

Študenti in študentke, ki dosežejo 85 odstotkov obveznosti, torej vsaj 51 KT, izjemno napredujejo v višji letnik iz upravičenih razlogov – epidemije COVID-19 in jim ne bo treba oddati prošnje za napredovanje v višji letnik z manjkajočimi KT, saj se vsem priznajo posebne okoliščine (epidemija COVID - 19) kot razlog za izjemno napredovanje.

2. 2. Napredovanje v študijskem letu 2020/2021 z doseženimi manj kot 51 KT

Študentom in študentkam študijskih programov, navedenih v Preglednici 1, se lahko omogoči izjemno napredovanje (vpis) v višji letnik na podlagi prošnje, pri čemer morata biti izpolnjena naslednja dva pogoja:

 1. da so dosegli najmanj tako število KT, kot je navedeno  v zadnjem stolpcu Preglednice 1 (izjemno napredovanje 85%)

 2. izkažejo, da niso mogli opravljati obveznosti pri učnih enotah/predmetih, ki so navedene v Preglednici 2. V primeru, da je bilo študentom in študentkam navedene obveznosti omogočeno opraviti do zaključka izpitnega obdobja (11. 9. 2020) zaradi preklica epidemije COVID-19, potem za te študente in študentke veljajo pogoji za napredovanje, kot jih določa prejšnja točka 1.

Preglednici

Rok za oddajo prošnje za napredovanje v višji letnik s spregledom KT iz te točke je od 1. 9. 2020 do 18. 9. 2020.

3. Ponovni vpis v isti letnik v študijskem letu 2020/2021

Če v študijskem letu 2019/2020 niste izpolnili pogojev za napredovanje v višji letnik (in niste oddali prošnje za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov Covid-19 - točka. 4 na tej spletni strani), se lahko ponovno vpišete v isti letnik, pri čemer morate izpolnjevati pogoje za ponovni vpis. Pogoji za ponovni vpis so navedeni v predstavitvenih zbornikih študijskih programov.

V primeru ponovnega vpisa se število opravljanj izpitov iz letnika, ki ga ponavljate začnejo šteti od začetka, hkrati pa se po zadnjem letniku ne morete vpisati v podaljšano leto (absolvent), saj ste to možnost s ponovnim vpisom v isti letnik že izkoristili. Za realizacijo ponovnega vpisa se morate obrniti na tajništvo posameznega oddelka, da vam odpre vpisni list za ponovni vpis v isti letnik.

Hkrati vas obveščamo, da ne morete hkrati zaprositi za ponovni vpis v isti letnik in podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov - Covid-19 (točka 4. tega obvestila), ampak se lahko odločite le za eno od obeh možnosti.

Odgovori na pogosta vprašanja:

1. Kakšne možnost imam, če v študijskem letu 2019/2020 nisem izpolnil pogojev za vpis v višji letnik in tako nisem izpolnil pogojev za napredovanje?

Če niste izpolnili pogojev za napredovanje v višji letnik:

 • se lahko v študijskem letu 2020/2021 ponovno vpišete v isti letnik (v skladu s 3. točko obvestilana tej spletni strani)
 • oddate prošnjo za podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov Covid – 19, če zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/20, niste uspeli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti.

Hkrati vas obveščamo vas, da ne morete hkrati zaprositi za ponovni vpis v isti letnik in podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov (točka 4. tega obvestila), ampak se lahko odločite le za eno od obeh možnosti.

4. Informacije o uveljavljanju podaljšanega statusa študenta skladno z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (v nadaljevanju: interventni zakon)

Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020 in niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, imajo pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21 (49. člen interventnega zakona).

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo v študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavljali študenti, ki iz zgoraj navedenih izjemnih okoliščin:

 • v študijskem letu 2019/2020 ne bodo izpolnili pogojev za napredovanje v višji letnik (vsaj 51 KT);
 • ne bodo zaključili študija.

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo lahko uveljavljali študenti in študentke:

 • ki so v študijskem letu 2019/20 vpisani (ne glede na vrsto vpisa – npr. vpisani v posamezni letnik, ponovno vpisani, vpisani v dodatno leto, študenti s podaljšanim statusom iz upravičenih razlogov)
 • ki so do 2 leti prekinili študij (t. i. pavziranje).

Študenti bodo morali za podaljšanje statusa študenta v sistemu VIS oddati prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov. V prošnji bodo morali pojasniti katere konkretne okoliščine vezane na epidemijo Covid -19 so jim preprečile izpolnitev vseh obveznosti za napredovanje oziroma zaključek študija v študijskem letu 2019/2020, saj epidemija sama po sebi oz. navedba epidemije ni upravičen razlog za podaljšanje statusa.  Priloge k prošnji niso obvezne.

Obveščamo vas, da ne morete hkrati zaprositi za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov – Covid 19 in hkrati za ponovni vpis v isti letnik (točke 3. tega obvestila), temveč se morate odločiti za eno od obeh možnosti.

Roki za oddajo prošenj za podaljšanje statusa študenta na podlagi 49. člena interventnega zakona so za različne kategorije študentov različni, in sicer:

 • študenti dodatnega leta (absolventi) in študenti zadnjega letnika prve in druge stopnje (in študenti brez statusa po zadnjem letniku in dodatnem letu prve in druge stopnje) imajo rok za oddajo prošenj od 1. 7. 2020 do 15. 8. 2020; študenti, navedeni v tej alineji, ki so rok za oddajo prošnje za podaljšanje statusa zamudili, lahko prošnjo vseeno oddajo, vendar najkasneje do 18. 9. 2020.
 • študenti 1., 2. letnika prve stopnje in 1. letnika druge stopnje (in študenti brez statusa 1. in 2. letnika prve stopnje in 1. letnika druge stopnje) imajo rok za oddajo prošenj od 1. 9. 2020 do 18. 9. 2020.

Študenti in študentke bodo o rešitvi prošnji obveščeni prek informacijskega sistema VIS. Za ogled rešitve vaše prošnje (ko bo rešena) se morate z uporabniškim imenom in geslom vpisati v študentski informacijski sistem VIS, izbrati zavihek PROŠNJE/Pregled Prošenj, kjer se bodo prikazale vse vaše oddane in obravnavane prošnje. Pri »Obravnavane prošnje«izberete »Izberi«. Odprlo se vam bo novo okno, kjer bodo vsi podatki o oddani prošnji (datum oddaje prošnje, vrsta prošnje, utemeljitev, priloge, datum sprejema prošnje, datum izdaje sklepa, izrek, obrazložitev, sklep o odločitvi, pouk o pravnem sredstvu ter datum vpogleda). S klikom na »prikaži dokument« pri sklepu o odločitvi si lahko preberete besedilo celotnega sklepa.    

V datotekah v nadaljevanju so bolj podrobna pojasnila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v zvezi z izvajanjem ukrepov za področje visokega šolstva, ki jih prinaša interventni zakon:  

Odgovori na pogosta vprašanja glede podaljšanega statusa študenta

1. Ali lahko pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) uveljavljajo tudi tuji študenti?

Da.

2. Ali lahko pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) uveljavljajo tudi študenti, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani v dodatno leto?

Da. Pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) lahko študenti uveljavljajo ne glede na vrsto vpisa v študijskem letu 2019/2020, torej tudi tisti študenti, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani v dodatno leto.

3. Ali lahko pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) uveljavljajo tudi študenti, ki imajo v študijskem letu 2019/2020 podaljšan status iz upravičenih razlogov v kateremkoli letniku ali dodatnem letu?

Da. Pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) lahko uveljavljajo vsi študenti, ne glede na vrsto vpisa v študijskem letu 2019/2020, torej tudi tisti študenti, ki imajo v študijskem letu 2019/2020 podaljšan status iz upravičenih razlogov v kateremkoli letniku ali dodatnem letu.

4. Ali bodo študenti, ki bodo podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) izkoristili, upravičeni do ponavljanja v letih 2021/22 in dalje, če tega do letošnjega leta še niso koristili?

Da. Če bodo seveda izpolnjevali pogoje za ponovni vpis v posameznem študijskem letu in hkrati ponovnega vpisa v letnik še niso izkoristili.

5. Ali bodo študenti, ki bodo podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) izkoristili, upravičeni do dodatnega leta v letih 2021/22 in dalje, če tega do letošnjega leta še niso koristili?

Da. Če bodo seveda izpolnjevali pogoje za vpis v dodatno leto v posameznem študijskem letu in če vpisa v dodatno leto še niso koristili oziroma niso spremenili študijskega programa oziroma smeri študija.

6. Če še nisem izkoristila, izkoristil dodatnega leta ali ponavljanja in želim letos to storiti zaradi razmer, ki jih prinaša koronavirus, ali lahko naslednje študijsko leto vseeno koristim dodatno leto ali ponavljam? Bodo za to posebni pogoji in ali bodo potrebna dokazila za ''korona-status''?

Pravica do izrednega podaljšanja statusa študenta skladno z 49. členom interventnega zakona pripada zgolj tistim študentom in študentkam, ki ne bodo redno in v roku opravili svojih študijskih obveznosti zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/20.

Študenti, ki bodo podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) izkoristili, bodo lahko upravičeni do vpisa v dodatno leta v letih 2021/22 in dalje, če tega še niso izkoristili. Prav tako bodo študenti, ki bodo podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) izkoristili, upravičeni do ponovnega vpisa, če bodo seveda izpolnjevali pogoje za ponovni vpis v posameznem študijskem letu in hkrati ponovnega vpisa v letnik še niso izkoristili.

7. Ali lahko vsak študent izkoristi izredno podaljšanje statusa zaradi covida-19?

Pravica do izrednega podaljšanja statusa študenta skladno z 49. členom interventnega zakona bo pripadala zgolj tistim študentom in študentkam, ki ne bodo redno in v roku opravili svojih študijskih obveznosti zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/20. Do izrednega podaljšanja statusa študenta po tem ukrepu torej niso upravičeni tisti študenti in študentke, ki bodo izpolnjevali pogoje za napredovanje v višji letnik ter študenti in študentke, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, a razlogi za to ne bodo neposredno vezani na trenutne izjemne okoliščine.​

8. Ali bodo študenti upravičeni do prejemanja štipendije v času podaljšanja statusa študenta iz razloga COVID -19 ?

Filozofska fakulteta je na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) naslovila zgoraj navedeno vprašanje.

V nadaljevanju prilagamo vprašanje in odgovor.

Vprašanje FF:

Spoštovani,

49. člen*Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: interventni zakon) določa, da imajo pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 tudi študenti, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti.

Zanima nas, kakšen bo - glede na navedeni člen interventnega zakona - položaj študentov z vidika štipendiranja, in sicer nas zanima, ali je predvideno, da bodo študenti tudi v času podaljšanega statusa študenta (po 49. členu interventnega zakona) upravičeni do prejemanja štipendije, ali je predvideno le mirovanje štipendijskega razmerja. Študenti se namreč s tem vprašanjem zelo pogosto obračajo na nas.

Odgovor MDDSZ:

Pozdravljeni,

v zvezi z vašim vprašanjem glede pravic štipendistov v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE) pojasnjujemo, da vsem študentom, ki zaradi posledic epidemije v navedenem šolskem oziroma študijskem letu ne napredujejo v višji letnik, štipendijsko razmerje v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 miruje in dijaku/študentu štipendije za to leto ni potrebno vrniti. Poleg tega vsem študentom, ki zaradi posledic epidemije v navedenem šolskem oziroma študijskem letu ne bodo zaključili izobraževalnega programa, štipendijsko razmerje v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 miruje, kar pomeni, da se rok za zaključek izobraževalnega programa brez obveznosti vračila štipendije podaljšuje do 30. septembra 2021.

Mirovanje bo nastopilo avtomatično na podlagi zakona.

Ne glede na navedeno, lahko študent, pri katerim je podan eden od razlogov iz prvega odstavka 87. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18; v nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1), med drugim tudi višja sila, in to lahko izkaže, ob izpolnjevanju pogojev prejema štipendijo tudi eno dodatno leto. V tem primeru mora študent višjo silo uveljavljati na pristojnem centru za socialno delo.

Vabimo vas, da si pogosta vprašanja in odgovore v zvezi z ukrepi na področju štipendiranja v skladu z ZIUOOPE preberete na spletni strani ministrstva.

4. Informacije o uveljavljanju drugih pravic študentov

Prijava teme doktorske disertacije

Če doktorand zaradi izrednih razmer ni mogel prijaviti teme in ne bo uspel opraviti te obveznosti in izpolniti pogojev za vpis v višji letnik, lahko fakulteta na podlagi njegove prošnje, ki jo odda prek spletnega informacijskega sistema VIS, sprejme sklep, da se mu dovoli vpis v višji letnik brez te opravljene obveznosti.

Dodatno podaljšanje roka za oddajo doktorske  disertacije

V primeru, da je doktorand že imel podaljšan rok za oddajo doktorske disertacije, in zaradi izrednih razmer doktorske disertacije tudi v tem podaljšanem roku disertacije ne bo mogel oddati, lahko pred iztekom tega roka odda novo prošnjo za podaljšanje prek spletnega informacijskega sistema VIS. Rok za oddajo disertacije se lahko izjemoma podaljša do 1 leta od uveljavitve sklepa Vlade RS o prenehanju izrednih razmer.

5. Informacije o organizaciji dela referatov Filozofske fakultete v času trajanj ukrepov

Aktualne informacije v zvezi s tiskanjem potrdil, oddajo študentskih prošenj, prijavo teme, oddajo zaključne naloge, prijavo na zagovor in zagovor so na voljo tukaj.

6. Informacije za tuje študente (prihod v Slovenijo, opravljanje študijskih obveznosti, podaljšanje dovoljenja za bivanje ipd.)/ Information for students from other countries (arrival to Slovenia, study obligations, implementation of quarantine, prolonging the temporary residence permit etc)

Informacije za tuje študente

Zaradi težav pri prehajanju meja in nenehno spreminjajočih se informacij v zvezi s tem priporočamo, da se v zvezi z možnostjo opravljanja študijskih obveznosti na daljavo v spomladanskem izpitnem obdobju obrnete neposredno na izvajalce predmetov in se o tem z njimi individualno dogovorite.

Če tak dogovor ne bo mogoč in boste morali nekatere študijske obveznosti opraviti v Sloveniji, predlagamo, da se tik pred odhodom na pot natančno pozanimate o ukrepih in epidemiološki sliki ter možnosti prehajanja državnih mej vzdolž celotne poti. Več informacij v zvezi z prehajanjem meja in dokazili za prestop meje za študente je na voljo tukaj

Informacije za tuje študente v zvezi z izvajanjem karantene in podaljšanjem dovoljenja za bivanje v Sloveniji zaradi študija

Študente obveščamo, da skladno z mnenjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izvajanje karantene v tem trenutnku ni mogoče organizirati na nacionalni ravni, ter da morajo vse stroške, povezane z izvajanjem karantene, kriti sami.

Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ) pa pojasnjuje, da se morajo študenti, imetniki veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija, v Slovenijo vrniti čimprej, vsekakor pa še pred potekom veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje. Če to ni (oziroma ne bo) mogoče, MNZ predlaga, da tujec vloži prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v tujini ali pa v RS vstopi na podlagi enega izmed vstopnih naslovov, ki so navedeni v šestem odstavku 44. člena Zakona o tujcih: v nadaljevanju: ZTuj-2) in vloži prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija v roku iz sedmega odstavka 44. odstavka ZTuj-2 pri pristojni upravni enoti v RS.

Na univerzitetni spletni strani so objavljene natančne informacije za tuje študente v zvezi z prihodom v Slovenijo, izvajanjem karantene in izvedbo študijskega procesa na Univerzi v Ljubljani.

Information for students from other countries 

Due to current border-crossing-related difficulties and the constantly changing information regarding this, we recommend that you contact the course providers regarding the possibility of taking the exams during summer examination period online.

If this is not possible and you will have to return to Slovenia, we suggest that - before you start your journey - find out the exact information on measures and the epidemiological situation as well as the possibility of crossing state borders along the entire route. More information on border crossing and the documentation is available here.

Information for students from other countries related to the implementation of quarantine and prolonging the temporary residence permit in Slovenia for study purposes

We inform students that in accordance with the opinion of the Ministry of Education, Science and Sport, quarantine cannot be organized at the national level at this time, and that all costs related to quarantine must be covered by the student.

The Ministry of the Interior (hereinafter: MNZ) explains that students holding a valid temporary residence permit for study purposes must return to Slovenia as soon as possible, in any case before the expiry of the temporary residence permit. If this is not (or will not be possible), the MNZ proposes that the foreigner submits an application for the first temporary residence permit for study purposes at a diplomatic mission or consulate of the Republic of Slovenia abroad or enter the Republic of Slovenia on the basis of one of the entry addresses in the sixth paragraph of Article 44 of the Foreigners Act: hereinafter: ZTuj-2) and submits an application for the issuing of the first temporary residence permit for study purposes within the period referred to in the seventh paragraph of Article 44 of Ztuj-2 with the competent administrative unit in the Republic of Slovenia. The unofficial translation of the Foreigners Act is available here.

On university website are published detailed information for students from other countries regarding arrival to Slovenia, accommodation for quarantine and study process at the University of Ljubljana.

Vlada RS in rektor UL sta sprejela ustrezne sklepe, ki nam omogočajo dokončanje študijskega procesa v letnem semestru in izvedbo izpitov v spomladanskem izpitnem obdobju tako, kot smo načrtovali od začetka letošnjega aprila. Vse operativne informacije so objavljene na ntranetu na zavihku COVID 19, natančen načrt izvedbe izpitnih obveznosti pa smo predstavili predstojnicam in predstojnikom oddelkov na razširjenem kolegiju dekana v ponedeljek, 4. maja 2020.

Povzemamo ključna navodila:

1. Študijski proces na Filozofski fakulteti bomo v skladu z navodili rektorja do konca letnega semestra izvedli na daljavo. Izjema so le tiste oblike dela (npr. terenske vaje), ki jih na daljavo ni bilo mogoče izvesti in ste jih oddelki najavili po pozivu, ki smo vam ga poslali konec aprila.

2. Preverjanje in ocenjevanje znanja bo v spomladanskem izpitnem obdobju potekalo v prostorih Filozofske fakultete v skladu z načrtom, ki smo ga pripravili v zadnjih dveh tednih (tj. izvedba pisnih izpitov po conah). Oddelki ste aktivno sodelovali pri oblikovanju seznama izpitnih obveznosti, ki jih bomo ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov izvedli v prostorih Filozofske fakultete. Končni seznam bomo na oddelke posredovali v ponedeljek, 18. maja 2020, načeloma pa velja, da smo uspeli v razpored uvrstiti izvedbo vseh izpitnih obveznosti, ki ste nam jih posredovali. Datumov nismo spreminjali, v nekaterih primerih je prišlo le do manjšega časovnega zamika pri izvedbi izpitne obveznosti v istem dnevu.

3.  Vse izpitne obveznosti, ki niso del pripravljenega razporeda, bomo izvedli na daljavo, izven prostorov fakultete, saj je v skladu z rektorjevimi navodili »izvedba izpitov s fizično prisotnostjo dovoljena le, če drugače ni mogoče izvesti preverjanja znanja«. V vseh primerih morate izvajalke in izvajalci v skladu s Pravilnikom o izpitnem redu študentke in študente pri svojih predmetih obvestiti o kraju in času izvedbe izpita vsaj pet dni pred izpitnim rokom. Študentke in študente čim prej tudi obvestite o načinu preverjanja in ocenjevanja znanja, če ste ga zaradi okoliščin spremenili.

4. V naslednjem tednu bomo pripravili še tehnični protokol za izvedbo izpitov v prostorih  fakultete. O tem boste pravočasno obveščeni, prav tako pa bomo – kot do sedaj – o vsem tem obvestili tudi študentke in študente. Za njih smo poleg tega pripravili tudi izbor odgovorov na pogosta vprašanja in jih objavili na spletni strani FF. Ker se tudi na vas študentke in študenti obračajo s številnimi vprašanji, so vam ti odgovori morda lahko v pomoč. Prijazno bi vas radi spomnili tudi na Navodila za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo, ki so vključno s številnimi drugimi informacijami o izvedbi izpitov objavljena na zavihku COVID 19.

5. Obveščamo vas, da bo tudi večina strokovnih služb vsaj še v naslednjem tednu delo opravljala od doma, saj v njihovih prostorih ne moremo zagotavljati ustrezne fizične distance med vsemi zaposlenimi. Uradne ure strokovnih služb bodo zato še naprej potekale po telefonu in elektronski pošti. V okrnjeni obliki je v prostorih fakultete vzpostavljeno delovanje knjižnic, knjigarne, fotokopirnice in kurirske službe, na delo pa se vračajo tudi zaposleni v tehnično-gospodarskem sektorju.

6. Še naprej - predvidoma do konca maja - je treba izpolnjevati tedensko poročilo o delu na domu za dneve, ko boste delali od doma.

7. Vse fakultetne zgradbe bodo od naslednjega tedna odprte od petka do ponedeljka od 6. do 22. ure. Ob sobotah in nedeljah bo fakulteta zaprta.

 • Za vstop na fakulteto se ni treba več vnaprej napovedovati, še vedno pa je mogoče vstopati le pri stranskem vhodu (nasproti zdravstvenega doma). Na recepciji bomo še naprej vodili evidenco prihodov in odhodov. Evidenco bomo vodili tudi na Zavetiški in Tobačni.
 • V skupnih prostorih (hodniki, sanitarije ipd.) je še naprej obvezno nošenje zaščitne maske in upoštevanje fizične distance.
 • V posamezni pisarni/kabinetu se lahko zadržuje le ena oseba. Vse zaposlene, ki si pisarne/kabinete delite s kolegi in kolegicami, prosimo, da se sami dogovorite o morebitnem urniku dela na fakulteti.
 • Uporaba klimatskih naprav na fakulteti do nadaljnjega ni dovoljena, treba pa je skrbeti za pogosto prezračevanje prostorov.
 • Odsvetujemo uporabo dvigal. Pred in po uporabi skupne infrastrukturne opreme na fakulteti (npr. skupni tiskalniki, fotokopirni stroji ipd.) je obvezno umivanje ali razkuževanje rok.

Veliko vprašanj se pojavlja v zvezi z včerajšnjim večernim preklicem epidemije. Po današnjih zagotovilih vodje Skupine za koordinacijo COVID 19 na UL vsi ukrepi NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe še vedno veljajo, zato v veljavi ostaja tudi včerajšnji rektorjev sklep in s tem uvodoma predstavljeni načrt dokončanja študijskega procesa v letnem semestru in izvedbe izpitov v spomladanskem izpitnem obdobju. Poleg tega še vedno velja, da je do konca meseca možno delo od doma. O morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obvestili, do tedaj pa v veljavi ostajajo obstoječi ukrepi.  

Zahvaljujemo se vam za vaša prizadevanja za čim bolj tekoče delo in spodbujanje pozitivnega vzdušja na fakulteti v zadnjih dveh mesecih ter vam želimo uspešen zaključek semestra, ki ga ne bomo kar tako pozabili. Vse dobro in srečno!

Vodstvo UL FF

Spoštovane študentke, spoštovani študenti!

Filozofska fakulteta bo v tem tednu omogočila delno izposojo najnujnejše študijske literature iz posameznih oddelčnih knjižnic. Natančna navodila, kako lahko naročite gradivo, so objavljena na spletni strani FF. Prosimo, da si pogledate tudi navodila NIJZ, kako ravnati z izposojenim gradivom.

V našem zadnjem sporočilu smo vas obvestili, da bomo izpitne obveznosti v letnem semestru v največji možni meri izvedli na daljavo z uporabo spletnih orodij ali z drugačnimi načini ocenjevanja. Pri izvajanju izpitov na daljavo je minimalna zahteva, da imate študenti in študentke poleg internetne povezave zagotovljen tudi prenos slike in zvoka (kamera in mikrofon).

Tiste študentke in študenti, ki nimate računalnika, interneta ali pametnega telefona in tudi nimate nikakršnega dostopa do teh naprav ter zato ne bi mogli sodelovati pri izvedbi izpitov na daljavo, prosimo, da to čimprej javite predstojniku ali predstojnici vašega oddelka. Te situacije bomo reševali individualno, na fakulteti pa bomo poskušali zagotoviti nekaj mest z računalnikom, kjer bo – ob prisotnosti nadzorne osebe – možno izvajati izpite na daljavo.

Enako velja tudi za študentke in študente s statusom, ki se o prilagoditvah dogovorite vsaj teden dni pred izpitom z izvajalcem oz. izvajalko predmeta. Če izpita ne boste mogli izvesti zaradi nemožnosti prilagoditve, to javite oddelčnim koordinatorjem za študente s statusom.

Želimo vam vse dobro in dovolj moči in volje, da uspešno zaključimo letošnje nenavadno študijsko leto!

Vodstvo UL FF

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič, je prejšni teden na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na UL sprejel novi sklep s priporočili, kako načrtovati študijski proces po 3. maju 2020.

Upoštevanjoč rektorjeva navodila in trenutno situacijo z epidemijo COVID-19, vam sporočamo naslednje informacije o zaključku letnega semestra študijskega leta 2019/2020:

1. Vse oblike organiziranega študijskega procesa, ki jih na Filozofski fakulteti UL trenutno izvajamo na daljavo z uporabo spletnih orodij, bomo na ta način izvajali do konca letnega semestra. Ta del študijskega procesa se v maju torej ne bo odvijal v fakultetnih predavalnicah. Za večino izmed vas to pomeni, da se ne boste vrnili v predavalnice Filozofske fakultete pred jesenjo letošnjega leta.

2. Če bo Vlada RS konec meseca sprostila trenutno veljavne uredbe, ki ne dovoljujejo izvedbe študijskega procesa v fakultetnih prostorih, bomo v maju poskušali organizirati izvedbo tistega dela študijskega procesa, ki ga trenutno ne moremo izvajati na daljavo. Glede izvedbe teh oblik pedagoškega dela (npr. terenske vaje, laboratorijske vaje ipd.) se bo vodstvo FF posvetovalo s predstojniki in predstojnicami posameznih oddelkov, ki vas bodo pravočasno obvestili o izvedbi teh predmetov.

3. Izpitne obveznosti bomo v največji možni meri izvedli na daljavo z uporabo spletnih orodij ali z drugačnimi načini ocenjevanja. Pri izvajanju izpitov na daljavo je minimalna zahteva, da imate študenti in študentke poleg delujoče internetne povezave zagotovljen tudi prenos slike in zvoka, zato vas prosimo, da si v mesecu maju skušate zagotoviti tehnične pogoje za čas opravljanja posameznih ustnih in pisnih izpitov. Oboje je načeloma mogoče zagotoviti tudi s pametnim telefonom. Če bodo epidemiološke razmere dopuščale (dovoljeno zbiranje večjega števila ljudi, vzpostavljen javni prevoz ipd.), bomo v izpitnem obdobju izjemoma izvedli omejeno število pisnih izpitov in drugih načinov ocenjevanja znanja na fakulteti, upoštevajoč ukrepe za varno izvedbo. V tem primeru bomo prednost dali izpitom z velikim številom študentk in študentov (več kot 70) oziroma specifičnim izpitom, ki na primer zahtevajo uporabo računalniške opreme. Tudi glede teh izjem se bo vodstvo FF dogovorilo s predstojniki in predstojnicami posameznih oddelkov. O vsem tem boste pravočasno obveščeni.

4. Zagovore zaključnih del in javne predstavitve tem doktorskih disertacij bomo do konca semestra še naprej izvajali po videokonferencah.

5. Če bodo sproščeni ukrepi Vlade RS in bodo epidemiološke razmere dopuščale, bo naša prioriteta v maju, da v sodelovanju z OHK vzpostavimo vsaj delno izposojo knjižničnega gradiva bodisi po pošti ali na drug način brez medsebojnih stikov. Še vedno vam je na voljo nakup učbenikov v naši knjigarni.

S sprejetjem Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ste študentke in študenti, ki ne boste mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti, dobili pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/2021. Ta interventni ukrep uvaja možnost dodatnega leta, in sicer ne glede na to, ali ste že ponavljali letnik in/ali ste že koristili možnost podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov v skladu s tretjim odstavkom 70. člena Zakona o visokem šolstvu.

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

trenutne razmere od vas dnevno zahtevajo prilagoditve dela in včasih dodatno delo. Hvaležni smo vam za razumevanje trenutne situacije, ki je naporna za vse. Pred dvema tednoma je vodstvo FF organiziralo sestanek s študentskimi predstavnicami in predstavniki posameznih oddelkov, na katerem so vaši predstavniki in predstavnice na splošno izrazili zadovoljstvo s potekom študijskega procesa v danih izjemnih okoliščinah. Hvala vsem za razumevanje, za strpno sodelovanje in solidarno pomoč.

Še naprej vam želimo veliko zdravja in vse dobro. Pazite nase in na svoje.

Vodstvo UL FF

Študentke in študenti Filozofske fakultete smo po elektronski pošti obvestili o nekaterih možnostih za finančno pomoč zaradi razmer, v katerih so se znašli v času epidemije Covid-19, ko je skoraj v celoti usahnilo študentsko delo. Če pisma Študentskega sveta FF niste prejeli, ga lahko preberete tule.

K pomoči najbolj socialno ogroženim študentkam in študentom Filozofske fakultete bo pristopil tudi Študentski svet FF v sodelovanju z vodstvom FF. Tem študentom ponujamo pomoč v obliki financiranja nakupa živil v trgovini Mercator. Posameznemu študentu oz. študentki lahko namenimo 40 €. Vsota ji oz. mu bo dana z vrednostno kartico v trgovini Mercator, ki jo bo prejel na svoj domači naslov.

Ker je število oseb, ki jim lahko namenimo pomoč, omejeno, računamo na vašo odkritost, pravičnost in moralni čut. Pridobljena sredstva so namreč namenjena socialno najbolj ogroženim študentom in odpravljanju najhujših posledic epidemije, zaradi katerih si ne morejo privoščiti osnovnih živil in higienskih pripomočkov.

Če ste med njimi tudi vi, vas prosimo, da nam na elektronski naslov pomocff@ff.uni-lj.si pošljete prošnjo, v nekaj stavkih opišete svoje trenutne razmere in zakaj bi vam pomoč prišla prav. Ob tem ne zahtevamo uradnih dokazil, prosimo pa vas, da ste v svojem opisu iskreni. Le na ta način bodo do pomoči prišli res tisti, ki to nujno potrebujejo. Prosimo vas, da k prošnji pripišete vaš naslov in vašo vpisno številko, hkrati pa vas na tej povezavi obveščamo tudi o varovanju vaših osebnih podatkov v skladu z določili GDPR.

Študentski svet Filozofske fakultete

Drage študentke, dragi študenti,

mineva drugi teden zaprtja fakultete in tretji teden, odkar smo glavnino študijskega procesa na Filozofski fakulteti prestavili v spletno okolje. Upamo, da ste zdravi in dobro ter da vam prehod v spletno okolje ni povzročil prevelikih težav.

V tem času smo vas prek spletne strani, z neposrednimi dopisi po elektronski pošti in s pomočjo predstavnic in predstavnikov študentk in študentov na FF sproti obveščali o dogajanju, ki se je spreminjalo tako rekoč iz ure v uro. Verjamemo, da so vas o novih načinih dela obvestili tudi vaši profesorji in profesorice. Kljub temu je dejstvo, da precej vprašanj, predvsem v zvezi z zaključevanjem študijskega leta 2019/2020, ostaja neodgovorjenih. Kako bomo izvajali izpite? Kaj naj naredim, ker ne morem izvesti raziskovalnega dela za svojo diplomsko nalogo? Bodo roki podaljšani? Kaj se bo zgodilo, če mi preteče status? In tako dalje ... Na ta in podobna vprašanja trenutno nimamo odgovora. Nihče namreč ne ve, koliko časa bo epidemija trajala, verjetno pa je že zdaj jasno, da ne govorimo o tednih, pač pa o mesecih.

Tako UL kot MIZŠ bosta morala sprejeti nekaj sistemskih odločitev, a za te je zdaj morda še prezgodaj. Vsekakor vas bomo še naprej sproti obveščali o vseh odločitvah. V vodstvu UL FF se zavezujemo, da bomo pri tem vedno zagovarjali rešitve, ki bodo razumne in življenjske ter bodo upoštevale izredne razmere, v katerih ste se znašli študentke in študenti, hkrati pa bodo preprečevale morebitne zlorabe dane situacije. Vsekakor vam priporočamo, da ta čas izkoristite za študij, ker vsega zagotovo ne bo možno nadoknaditi poleti in jeseni.

Zahvaljujemo se vsem za razumevanje in solidarno pomoč. Številni profesorji in profesorice sporočajo, da so prijetno presenečeni, celo ganjeni nad odnosom in razumevanjem, ki ste ga študentke in študenti pokazali v času izrednih razmer. Hvala vam.

Prepričani smo, da bomo z nekaj dobre volje, strpnosti in razumevanja rešili vse težave, ki jih povzroča trenutna situacija. Vodstvo fakultete se bo v danih okoliščinah še naprej trudilo, da bomo v največji možni meri blažili posledice epidemije na naš študijski proces.

Še naprej vas prosimo, da smo pozorni na širšo sliko in da je tudi naše delovanje usmerjeno v odgovorno ravnanje do soljudi in družbe kot celote.

Vam in vašim najdražjim želimo veliko zdravja. Pazite nase!

Lep pozdrav,

Vodstvo UL FF

Od 12. marca 2020 od 18. ure naprej je v Sloveniji razglašena epidemija COVID-19. Vlada RS je zato istega dne izdala sklep št. 18100-7/2020/2 o začasnem prenehanju izvajanja študijske dejavnosti v vseh za to namenjenih prostorih, ki velja od 16. do vključno 29. marca 2020. V tem času študijski in raziskovalni proces poteka na daljavo, v največji možni meri pa bomo na daljavo organizirali tudi delo strokovnih služb.


Vaši profesorji in profesorice vas bodo prek e-pošte, VIS-a, elektronskih učilnic itd. obveščali, kako bo potekalo delo pri posameznem predmetu. Prosimo, da spremljate ta navodila. Če del vašega študijskega procesa poteka na institucijah izven UL, je treba v dogovoru s temi institucijami presoditi smiselnost in varnost izvedbe pedagoškega dela.

Fakulteta bo v času tega ukrepa za študentke in študente zaprta.

Vsi, ki ste trenutno na Erasmus izmenjavah, presodite, ali bi bila za vas varnejša vrnitev v domovino. Pri tem upoštevajte tudi navodila institucij gostiteljic. Univerza v Ljubljani bo v največji možni meri pokrila stroške, ki bi nastali v primeru zahteve po vračilu sredstev zaradi neizvedbe izmenjave.

Vsi zagovori diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij, predstavitve dispozicij doktorskih disertacij in podobno se izvajajo na daljavo ali dopisno. O tem se dogovorite z vašimi mentorji in mentoricami.

Na vsa vprašanja, ki se danes porajajo v zvezi s koronavirusom in organizacijo dela na Univerzi v Ljubljani in Filozofski fakulteti, še nimamo odgovora. Hkrati se razmere spreminjajo iz ure v uro, zato vas vljudno prosimo za strpnost in solidarno sodelovanje. Vodstvo fakultete se bo v danih okoliščinah še naprej trudilo, da bomo v največji možni meri blažili posledice epidemije na naš študijski proces, pri tem pa upamo na vaše razumevanje, da vseh dilem in problemov ne bomo uspeli rešiti takoj in da se bodo morebitne rešitve v času tudi spreminjale. Prosimo vas, da smo pozorni na širšo sliko in da je tudi naše delovanje usmerjeno v odgovorno ravnanje do soljudi in družbe kot celote.

S skupnimi močmi bomo prebrodili to zahtevnejše in neprijetno obdobje. Želimo vam veliko zdravja in čim manj težav pri prenosu študijskega procesa v spletno okolje. Srečno!

 

Lep pozdrav,

Vodstvo UL FF

V skladu z navodili strokovne skupine UL so od danes, 9. 3. 2020, od 12. ure naprej odpovedane vse oblike pedagoškega procesa na Filozofski fakulteti v fizični obliki. Nadomeščene bodo z delom preko e-učilnice ali drugih oblik dela na daljavo. Odpoved zaenkrat velja do petka, 13. 3. 2020, ko vam bomo najpozneje do 12. ure posredovali nadaljnja navodila. 

Izvajalce in izvajalke študijskega procesa prosimo, da v največji možni meri nadomestijo študijski proces bodisi z delom preko elektronske učilnice ali na drugačen način z delom na daljavo tako, da študentkam in študentom naložijo samostojno delo od doma.

Študentke in študenti, za katere se del študijskega procesa izvaja na drugih fakultetah, naj se držijo navodil teh fakultet. Enako velja za zaposlene na FF: Izvajalci in izvajalke, ki izvajajo del študijskega procesa na drugih institucijah, naj se držijo navodil teh institucij.

Prav tako so v tem tednu odpovedane vse govorilne ure in uradne ure strokovnih služb in knjižnic oziroma le-te potekajo po elektronski pošti ali telefonu, osebno pa po predhodnem dogovoru.

Seje organov fakultete, ki so po delovnem koledarju predvidene v tem tednu, se prestavijo na naslednji teden. O tem boste posebej obveščeni.

V skladu z navodili UL so od danes naprej odpovedani tudi vsi javni dogodki na UL FF (okrogle mize, srečanja, javna predavanja, konference, podelitve diplom ipd.). Prav tako vam odsvetujemo potovanja na ogrožena območja.

Zaenkrat vsi našteti ukrepi veljajo do vključno petka, 13. 3. 2020, razen če bi s strani strokovne komisije UL ali pristojnih državnih institucij prejeli drugačna navodila, o čemer vas bomo nemudoma obvestili po elektronski pošti in z objavo na spletnih straneh UL FF.

English version

Koordinacijska skupina UL FF

Obvestilo UL - ukrepi zaradi COVID-19

Spoštovane sodelavke in sodelavci, študentke in študenti, zunanje sodelavke in sodelavci, obiskovalke in obiskovalci Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Skladno z navodili MIZŠ in Univerze v Ljubljani smo tudi na Filozofski fakulteti UL oblikovali koordinacijsko skupino, ki je pripravila akcijski načrt zagotavljanja kontinuiranega dela UL FF v času koronavirusa (SARS-CoV-2).

Ob stalnem dopolnjevanju načrta bo skupina skrbela tudi za koordinacijo aktivnosti in informiranje v času izvajanja preventivnih nalog in ob morebitnem pojavu koronavirusa (SARS-CoV-2). Skupino sestavljajo:

 • prof. dr. Roman Kuhar, dekan
 • izr. prof. dr. Jasna Mažgon, prodekanja
 • izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, prodekanja
 • izr. prof. dr. Katja Vintar Mally, prodekanja
 • prof. dr. Gašper Ilc, prodekan
 • Tanja Hribar, tajnik fakultete
 • Eva Kusič Mihelčič, pomočnica tajnika fakultete za kadrovske zadeve in vodja kadrovske službe
 • Doris Sattler, pomočnica tajnika fakultete za študijske zadeve
 • Darinka-Ika Bartol, vodja ZIFF
 • Anja Mrak, vodja kolektiva oddelčnih tajništev
 • Tomaž Flis, vodja službe za varnost in zdravje pri delu.

Najprej želimo poudariti, da glede na trenutno epidemiološko situacijo delo na fakulteti poteka nemoteno po ustaljenem urniku. V prvi vrsti vas zato vse prosimo za umirjen odziv. Na fakulteti smo kot odziv na situacijo oblikovali strokovno koordinacijsko skupino, ki skrbi za pripravo Načrta za zagotavljanje kontinuiranega dela na fakulteti, njegovo implementacijo in ob stalnem dopolnjevanju načrta tudi za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa (SARS-CoV-2). Vse aktivnosti se bodo, glede na spreminjajočo se situacijo, sprotno spremljale in usklajevale tako znotraj Univerze kot tudi s ključnimi inštitucijami v državi. Za zaposlene in za študente bomo zagotovili ustrezno obravnavo, če bi bila izkazana tveganja za okužbo. O morebitnih spremembah v načinu dela vas bomo sprotno obveščali. Na ravni UL se pripravljajo tudi protokoli delovanja, ki jih bomo po prejemu objavili na spletni strani. Do nadaljnjega delo na fakulteti poteka nespremenjeno, seveda ob intenzivnejšem izvajanju preventivnih ukrepov.

Na tem mestu želimo ponovno izpostaviti ključne preventivne ukrepe, ki jih javnosti posreduje NIJZ in Svetovna zdravstvena organizacija – WHO ter Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni - ECDC.

Ključni preventivni ukrepi so:

 • izogibanje tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake bolezni;
 • upoštevanje higiene kašlja;
 • dosledno izvajanje higiene rok (predvsem izvajanje umivanja rok in upoštevanje principa nedotikanja);
 • v primeru, ko voda in milo nista dostopna, se namesto umivanja lahko poslužimo razkuževanja rok, pri tem za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo z vsebnostjo alkohola v razkužilu vsaj 60 %;
 • izogibanje zaprtim javnim prostorom, kjer je veliko ljudi;
 • kdor kaže znake bolezni, naj ostane doma in se izogiba stiku z ljudmi ter zdravnika o simptomih najprej obvesti po telefonu; zdravnik ali drug zdravstveni delavec bo na podlagi anamneze podal navodila za nadaljnje ravnanje.

Pozivamo vas, da tudi v bodoče sledite navodilom NIJZ in se nanje ustrezno odzivate. Za vsa vsebinska vprašanja se obrnite na spletno stran NIJZ ali njihove kontaktne točke (031 646 617 vsak dan med 9.00 in 17.00 uro). Na podlagi analize morebitnih zapletov v nadaljevanju dodajamo nekaj navodil za različne situacije in dodatna pojasnila.

V primeru morebitnih vprašanj ali predlogov bomo veseli, če boste svoje predloge in opažanja delili z nami.

Navodilo za zaposlene, ki se vračajo iz tujine

Skladno z navodili NIJZ glede samoizolacije podajamo navodila za zaposlene (potnike), ki prihajajo z lokacij z veliko prisotnostjo obolelih s COVID-19. O morebitnih novih žariščih po svetu spremljajte podatke na spletni strani NIJZ (https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov).

Ker trenutna epidemiološka situacija v Sloveniji ne narekuje izrednih ukrepov, ni posebnih omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, tako v delovnem okolju, kot v vsakdanjem življenju. To velja tudi za osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus (seznam žarišč je dostopen na spletni strani NIJZ) in so zdravi. Zanje niso potrebni posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključijo v delovni kolektiv in ne potrebujejo domače samoizolacije. Priporočamo, da se te osebe še posebno pozorno držijo vseh preventivnih ukrepov (predvsem higiena rok, higiena kašlja in natančno spremljanje morebitnih sprememb svojega zdravstvenega stanja). V primeru kakršnihkoli sprememb njihovega zdravstvenega stanja pa naj se o le-teh nemudoma posvetujejo s svojim zdravnikom.

Na podlagi zgoraj predstavljenega stališča NIJZ se lahko vsi takoj po vrnitvi v domače okolje vrnete v delovno okolje.

Posebna koordinacijska skupina UL pa je sklenila, da so IZJEME: osebe, ki delajo neposredno z bolniki oz. z drugimi osebami, pri katerih je večja verjetnost hudega poteka bolezni (npr. z varovanci v posebnih zavodih, v domovih starejših občanov itd.). Za te osebe priporočamo samoizolacijo.

Priporočila za zaposlene, ki načrtujejo pot v tujino (bodisi službena ali zasebna pot)

Zaposlenim trenutno odsvetujemo potovanja na območja, kjer je prisoten koronavirus. Tukaj bi posebej izpostavili področja, ki jih na svojih spletnih straneh izpostavlja in sproti dopolnjuje podatke NIJZ. O morebitnih novih žariščih po svetu spremljajte podatke na spletni strani https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov. O smiselnosti potovanja na ostale lokacije po svetu, izven za zdaj znanih žarišč, naj se odloči vsak posameznik sam.

V kolikor se boste odločili za potovanje v tujino, upoštevajte preventivne ukrepe:

 • Pogosto si z vodo in milom umivajte roke.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabljajte namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %.
 • Ne dotikajte se oči, nosu in ust.
 • Poskrbite za redno zračenje prostorov.
 • Izogibajte se prireditvam in dogodkom, kjer je prisotno večje število oseb.
 • Izogibajte se stikom z bolnimi osebami. Tesni stik pomeni stik z osebami, ki sedijo na 2 sosednjih sedežih poleg bolnika v vseh smereh (levo ali desno od bolnika, pred ali za bolnikom).
 • Enako obnašanje velja tudi na letališčih in letalih.

V kolikor v času vašega bivanja v tujini na tem območju potrdijo večje število novo zboleli oseb za COVID-19, ob povratku domov ravnajte skladno s  »Priporočili za zaposlene, ki se vračajo iz tujine«.

Navodila za študente in študentke, ki se vračajo iz tujine (študentske izmenjave ali zasebna potovanja)

Glede na spremenjena navodila NIJZ glede samoizolacije podajamo navodila za študente (potnike), ki prihajajo z lokacij z veliko prisotnostjo obolelih. O pojavu žarišč po svetu spremljajte podatke na spletni strani NIJZ (https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov).

Ker trenutna epidemiološka situacija v Sloveniji ne narekuje izrednih ukrepov, ni posebnih omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, tako v delovnem okolju, kot v vsakdanjem življenju. Zato velja za vse osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus (seznam žarišč je dostopen na spletni strani NIJZ), in so zdravi, da zanje niso potrebni posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključene v delovni kolektiv in ne potrebujejo domače samoizolacije. Priporočamo, da se te osebe še posebno pozorno držijo vseh preventivnih ukrepov (predvsem higiena rok, higiena kašlja in natančno spremljanje morebitnih sprememb svojega zdravstvenega stanja). Prav posebej apeliramo na vse, da se v primeru kakršnih koli sprememb svojega zdravstvenega stanja res nemudoma odzovete in se izločite tudi iz dela na fakulteti, saj boste s tem močno pripomogli k zajezitvi širjenja povzročitelja. Morebitne neopravljene obvezne prisotnosti pri pedagoškem procesu boste v skladu z dogovorom z izvajalcem predmeta bodisi nadomestili bodisi opravili na drug ustrezen način in zato vaš študij (in posledično prehod v višji letnik) zaradi samoizolacije ne bo ogrožen.

Na podlagi zgoraj predstavljenega stališča NIJZ se lahko vsi takoj po vrnitvi v domače okolje vrnete tudi v študijsko okolje na fakulteto.

Posebna koordinacijska skupina UL pa je sklenila, da so IZJEME: študenti, ki imajo klinične vaje ali izvajajo praktično usposabljanje neposredno z bolniki oz. z drugimi osebami, pri katerih je večja verjetnost hudega poteka bolezni (npr. z varovanci v posebnih zavodih, v domovih starejših občanov itd.). Za te študente priporočamo samoizolacijo.

Obvestilo zaposlenim, ki bodo sprejeli goste iz tujine

Skladno z usmeritvami glede samoizolacije, podanih s strani NIJZ, prilagamo navodila glede sprejemanja gostov iz tujine.

Glede na pojavljanje novega koronavirusa (SARS-CoV-2) v državah po svetu in tudi v naši neposredni okolici vas prosimo, da Službi za varstvo in zdravje pri delu pravočasno napoveste vse goste iz tujine (učitelje, raziskovalce, študente).

Na elektronski naslov tomaz.flis@ff.uni-lj.si posredujte naslednje podatke najmanj en teden pred predvidenim obiskom:

 • Ime in priimek osebe, ki prihaja iz tujine.
 • Kraj, državo in institucijo iz katere prihaja.
 • Čas bivanja v Sloveniji.
 • Namen prihoda gosta iz tujine (predavanja, raziskovalno delo, s kom bo v stikih na FF,….).

Gostom ste dolžni posredovati sporočilo s ključnimi informacijami in usmeritvami glede korona virusa SARS-CoV-2, ki so objavljena v tem dokumentu in na fakultetni spletni strani.

Tudi za goste iz tujine velja, da v primeru, če prihajajo iz okolij z znanimi žarišči izbruha virusa (glejte spletne strani NIJZ), ob prihodu v Slovenijo, četudi ne kažejo znakov okužbe tudi zanje velja 14 dnevna samoizolacija v primeru, da se pri svojem delu vključujejo v klinično okolje oziroma pri delu prihajajo v stik z rizičnimi skupinami (glejte navodilo za zaposlene, ki se vračajo iz tujine). Iz tega razloga takšne obiske do nadaljnjega odsvetujemo. O smiselnosti oziroma nujnosti sprejema gosta iz tujine naj v takšnem primeru presodi gostitelj.

V primeru, da pa se gost vključuje le v pedagoško ali raziskovalno delo na fakulteti, pa razlogov za samoizolacijo trenutno ni, v kolikor je takšna oseba zdrava. Te osebe so lahko normalno vključene v delovni kolektiv in ne potrebujejo samoizolacije. Kljub temu se priporoča, da se osebe, ki prihajajo iz območij z večjim pojavom obolenj, povezanih s SARS-CoV-2, še posebno pozorno držijo vseh preventivnih ukrepov (predvsem higiena rok, higiena kašlja in natančno spremljanje morebitnih sprememb svojega zdravstvenega stanja). V primeru kakršnikoli sprememb zdravstvenega stanja pa naj se o le teh nemudoma posvetujejo z zdravnikom. Hkrati vas prosimo, da med časom obiska na tomaz.flis@ff.uni-lj.si nemudoma sporočite morebitne zdravstvene težave gosta, spremembe trajanja obiska in vse ostale relevantne informacije.

Navodila za zaposlene za ravnanje v primeru, če se v pedagoški proces priključi študent ali študentka z izraženimi simptomi (vročina, kašelj, dihalna stiska itd.) oz. taka oseba vstopi v delovni prostor zaposlenega

V primeru, ko se predavanjem ali ostalim oblikam pedagoškega dela pridruži študent ali študentka s povišano telesno temperaturo in ostalimi pridruženimi simptomi, takšnega študenta oz. študentko opomnite na odgovornost vsakega posameznika za izvajanje samoizolacije. Tak študent oz. študentka naj nemudoma zapusti pedagoški proces in se, skladno z navodili NIJZ-ja, oglasi pri svojem zdravniku (po telefonu), kjer bo dobil nadaljnja navodila.

Prav tako je pomembno, da tudi vsi zaposleni v primeru razlogov za izvedbo samoizolacije le to striktno izvajajo, svojo odsotnost sporočijo v kadrovsko službo FF (jure.prevoršek@ff.uni-lj.si) in se za nadaljnja navodila obrnejo (po telefonu) na svojega zdravnika.

Ob pojavu znakov bolezni naj taka oseba ostane doma in se izogiba stika z ljudmi. Zdravnika naj o simptomih obvesti najprej po telefonu; zdravnik ali drug zdravstveni delavec bo na podlagi anamneze podal navodila za nadaljnje ravnanje.

Enako velja tudi, ko takšne osebe vstopajo v prostore strokovnih služb.

Navodilo glede čiščenja prostorov na fakulteti

Z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 vas želimo opozoriti na pomen učinkovitega in doslednega čiščenja vseh prostorov na fakulteti.

Učinkovito in dosledno čiščenje vseh prostorov je eden izmed ključnih ukrepov za zmanjševanje števila mikroorganizmov na površinah. Zato je zelo pomembno, da se v času širjenja virusa SARS-CoV-2 dosledno čistijo vse površine prostorov. To pomeni, da se poleg talnih površin redno čistijo tudi površine miz, stolov in vse površine, ki se jih študenti in zaposleni pogosto dotikajo. Sem sodijo kljuke, stikala, ograje in površine dvigal, katerih se dotikamo ob vstopu.

Vsak zaposleni, ki opravlja čiščenje, se mora še posebej zavedati, da ima ključno vlogo v smislu preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2, zato je doslednost pri delu in upoštevanje načrta čiščenja izjemno pomembno.

Prezračevanje prostorov

Vse uporabnike prostorov na Filozofski fakulteti UL želimo v luči obvladovanja in preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 opomniti na pomen pogostega in učinkovitega zračenja prostorov.

Prezračevanje prostorov je eden od pomembnih ukrepov za zmanjševanje števila mikroorganizmov v zraku prostora, poleg tega z izmenjavo zraka v prostor dovedemo svež zrak, iz prostora pa izpustimo izrabljeni zrak s povišanimi koncentracijami CO2, vlage, temperature in mikroorganizmov. Tudi v trenutni epidemiološki situaciji so osnovni preventivni ukrepi, kot je prezračevanje prostorov, ključnega pomena za preprečevanje širjenja obolenj.

Vsak zaposleni naj zato poskrbi, da bodo prostori redno zračeni z odpiranjem oken na stežaj za 3 do 5 minut vsaj pred pričetkom posameznih predavanj in vaj. Zračenje izvajajte tudi med odmori. Redno naj se zračijo tudi vse pisarne.

Pojasnilo glede rabe razkužil

Glede namestitve razkužil in njihove rabe želimo izpostaviti, da ima v trenutni situaciji umivanje rok absolutno prednost pred razkuževanjem. Fakulteta ni klinično okolje, hkrati imamo ustrezno urejene in opremljene sanitarije, ki so vsem dobro dostopne. Uradno stališče stroke je, da je razkuževanje rok tudi v primeru SARS-CoV-2 opredeljeno kot dodatna možnost predvsem tam in takrat, ko zaradi tehničnih preprek dostop do vode in mila ni mogoč, prednost pred razkuževanjem pa ima umivanje rok.

Med delom na fakulteti  spodbujamo zaposlene in študente, da pogosto in vedno, ko je to potrebno, izvajajo ukrep umivanja rok.

Široka raba razkužil prinaša več negativnih izidov kot pozitivnih. Pri uporabniku raba razkužila nemalokrat vzbuja lažni vtis varnosti, pri čemer posameznik lahko zanemari umivanje rok in princip nedotikanja.

Kadar se razkužila za roke uporablja, je potrebno roke razkužiti skladno s strokovnimi usmeritvami. Razkuževanje je lahko uspešno samo, če so roke urejene (kratko pristriženi nohti, brez umetnih nohtov, brez laka na nohtih, brez nakita) in čiste. Vedno razkužujemo predhodno umite in dobro osušene roke. Ker pa razkuževanje ne odstranjuje nečistoč, vedno razkužujemo le roke, ki niso vidno onesnažene. Razkužilo se lahko ob umazanih rokah veže na nečistoče in posledično ni več (ali je manj) uspešno pri odstranjevanju mikroorganizmov. Dodatna nevarnost se lahko pojavi, če uporabnik zaradi lažnega občutka varnosti ob uporabi razkužil pri tem prične opuščati preostale higienske ukrepe, kot je npr. predhodno umivanje in princip nedotikanja.

S pomočjo podatkov NIJZ-ja redno spremljamo epidemiološko situacijo v našem in širšem okolju, kot tudi vse strokovne napotke; v primeru spremenjenih okoliščin se bomo tudi na FF ustrezno odzvali in vse zaposlene na fakulteti tudi sproti obveščali.